Forside
Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Graveinfo
Nyt LER
Billedfrise

Udsendelse af faktura for LER 2016

19.04.2018

LER udsender nu fakturaer for 4. kvartal 2016

Det er også vigtigt at jeres økonomiafdeling er opmærksom på vores ændrede kontooplysninger samt nyt CVR-nr fra årsskiftet.

CVR-nr: 37284114 (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)

EAN-nr: 4069207081
Bank: Danske Bank, reg.nr. 0216, Kontonr. 4069207081

Vi opfordrer til, at i benytter FIK-koden som angivet på fakturaen.

Bagrundskortet ustabilt

LER har desværre haft problemer med inderste zoomniveau på baggrundskortet. Der har derfor været problemer med at udføre graveforespørgsler og danne pdf-er.

Fejlen er nu fundet og løst. Vi vil desuden gensende de kvitteringer og graveanmodninger, der er ramt af kortfejl. Vi beklager ventetiden

Bekendtgørelse til den kommende samgravningsløsning er sendt i høring

Til orientering er udkast til ændring af bekendtgørelse om registrering af ledningsejere sendt i høring.

Fristen for at afgive bemærkninger til bekendtgørelsen er den 7. maj 2018.

Høringsmaterialet kan findes på Høringsportalen via følgende link: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61675

Den nye bekendtgørelse handler i hovetræk om den kommende funktion til koordinering af gravearbejder, der i LER sammenhænge ofte omtales som samgravning.

Drift problemer hos NemID, så LER er ustabil

Nem ID har driftproblemer, som vil ramme især offentlige hjemmesider - så som LER
Eneste råd er at prøve igen lidt senere.

Fejl i forfaldsdato i udsendte faktura

Der har beklageligvis indsneget sig en fejl i forfaldsdato i de netop udsendte fakturaer.

Bogføringsdato og forfaldsdatoen er forkerte. Den rigtige bogføringsdato er 19/4 og forfaldsdato er 19/5.

De øvrige oplysninger er korrekte og vi beder jer derfor betale de modtagne fakturaer som normalt.

Vi beklager det besvær det måtte medføre.

Langcering af "Min Side"

Release 3.9.0 lægges på LER mandag eftermiddag kl 16. LER vil være utilgængeligt i ca. 1 time.

Releasen vil indeholde følgende ændringer i systemet.

 • Min Side - bedre overblik over kontooplysninger

Det betyder, at første gang der logges på efter releasen, vil Min Side automatisk blive vist. Det opfordres til at opdatere oplysningerne på siden og gemme ændringerne. Efterfølgende bliver siden vist automatisk hvert halve år.

Man kan altid tilgå Min Side via den blå knap på brugerfladen.

Der kommer et servicevindue i forbindelse med opdateringen. Det er planlagt til mandag d. 9/1 kl. 16-17 og derfor er LER nede i den periode.

LER lukket mandag d. 4. sept. kl. 6.00 til 9.00.

Du kan ikke logge på LER mandag den 4. september fra kl. 6.00 til 9.00. Det skyldes, at Digitaliseringsstyrelsen skifter certifikat på NemLog-in og LER vil tilsvarende være lukket for at tilpasse systemet til ændringen hos NemLog-in

LER support holder lukket mellem jul og nytår

LER support holder lukket mellem jul og nytår fra d. 24. december til og med d. 3. januar 2016.

I dagene fra d. 21. til d. 23. vil LERs supporttelefon være lukket pga nedsat bemanding og flytning til den nye styrelse Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Vi vil dog svare på mails til LERs postkasse ler@ler.dk.

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.

LER-drift på Twitter

LER-drift på Twitter

LER-drift kan nu følges på Twitter.

Vi vil her give melding om systemets drift og akutte ændringer.

https://twitter.com/LerDrift

Login med Firefox ikke mulig d. 7. marts

Firefox stopper deres understøttelse af Java fra d. 7. marts og NEMID kommer med en løsning der kan imødegå problemet.

Fra den 7. marts 2017 vil de første nøglefilsbrugere derfor automatisk blive ført gennem opdatering af deres computer med det nødvendige NemID Nøglefilsprogram, når det skal bruges ved login eller aktivering.

Læs mere på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside digitaliser.dk:

NETS har desuden vejledninger til hvordan man kan bruge nemlogin ind til d. 15. marts

Login-virker igen

OPDATERING, tirsdag formiddag:

Det fejlede modul er nu udskiftet og der kan igen logges på LER og foretages graveforespørgsler.

Dog kører systemet ekstra langsomt på grund af megen trafik.

Lovforslag fremlagt i Folketinget

Regeringen har i dag fremsat lovforslag, der vil gøre det lettere at planlægge og gennemføre gravearbejder.

Læs mere under nyt LER

Mindre servicevindue d. 5. maj kl. 15

LER opdaterer sikkerheden på hjemmesiden over overgår til en https-forbindelse for at imødekomme øget krav til sikkerhed.

Der vil i den forbindelse være et lille lukkevindue på ca. 5. min mellem kl. 15-15:30 i dag d. 5. maj

Mindre servicevindue mandag d. 26.

På grund af mindre rettelser, vil der være et servicevindue mandag d. 26. juni i tidsrummet kl 16-16:30

Nedsættelse af gebyr ved årsskiftet

Gebyret for en graveforespørgsel reguleres pr. 1.1.2017 og nedsættes fra 0,015 kr. til 0,011 kr. pr. m2.

Gebyret er momsfrit, og forespørgslen for de første 10 m2 inden for et kalenderår er gratis. En graveaktørs samlede brugerbetaling kan stadig ikke overstige 104.000 kr. inden for et kalenderår.

Hvis man overstiger dette beløb, er det stadig gratis at forespørge i LER.

Læs mere om gebyrnedsættelsen på VIRK.dk: https://indberet.virk.dk/nye-regler/994

Link til Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185366

Nemlogin oppe igen

Fejlen er fundet og rettet i går. Vær opmærksom på, at systemet kan være langsomt pga ekstra belastning, når systemet kommer op at køre igen.

Nemlogin oppe igen

Nemlogin virker igen, så der er igen adgang til LER

Vi beklager ventetiden

NEM-login servicevindue

NemLog-in er lukket tirsdag den 17. og fredag d. 20. januar - begge dage kl. 00:01 - 06:00

Digitaliseringsstyrelsen foretager udrulning af nye funktioner ifm. NemID Privat til Erhverv.

Det betyder, at man som enkeltmandsfirma, kan logge på med sit private nemID, da firmaoplysningerne hentes fra CVR.

Ny LER-lov træder i kraft 1. januar

Ny LER-lov træder i kraft 1. januar

Loven skal sikre digitaisering og standardisering af aalle ledningsoplysninger, så de let kan sammenstilles.

Læs mere her: https://ler.dk/om_1

NYT LER -Rambøll analyse

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er offentliggjort i dag og indeholder et særskilt fokus på en effektiv forsyningssektor. Den politiske proces er således afsluttet, og vi offentliggør derfor nu Rambølls rapport, som I kan finde på LERs hjemmeside:
http://ler.dk/nyt_ler

Problem med godkendelse af kladde

Der er i øjeblikket et generelt problem med at godkende kladder. Løsningen er indtil videre, at foretage en helt ny graveforespørgsel.

Man kan godt genbruge polygonen fra kladden. Dette gøres ved at downloade polygonen som GML og uploade til den nye graveforespørgsel. Se dette link: http://ler.dk/file/553943/up_og_download_af_filer_i_LER.pdf

Problemer med adgang til preprod

Vi har højnet sikkerheden på hjemmesiden og på preprod, dog er der indsneget sig en fejl ved adgangen til prerod.

Hvis der er problemer med adgang til preprod, skal blot tilføjes et s i url´ens http så der står:

https://preprod.ler.dk/Forside/0.1.Forside.aspx

Vi har en tekniker på sagen og håber det hurtigt bliver løst.

Problemer med login med Windows 10

Der kan være problemer med login for kunder som er skiftet til windows 10 og edge.

Medarbejdersignaturer og "Det fælles offentlige login" administreres af NETS.

På NETS hjemmeside kan du finde en oversigt med hvilke internet browsere, der understøtter login med nøglefil.

Se: http://www.nets.eu/dk-da/Service/kundeservice/NemID-medarbejdersignatur/Pages/Krav-til-din-computer.aspx#tab2

Servicevindue i LER-webservice

Der er et mindre servicevindue idag d. 18/5 i tidsrummet mellem kl.13-13:30.

LER lægger den nye webservice vers.3 i prod.

Det har ingen betydning for de webservicebrugere, der benytter webservice vers. 2. den kører videre som normalt.

I den nye webservice vers. 3, kommer LERnr med i graveanmodningen og der er desuden udvidet muligheder for at hente graveanmodninger på vegne af andre firmaer.

Servicevindue mandag mellem kl. 16-17

På grund af enkelte rettelser til systemet, vil der være et servicevindue i dag d. 16 mellem kl. 16 - 17

Servicevindue tirsdag mellem kl 16-17

På grund af mindre fejlrettelser til systemet, vil LER være nede i tidsrummet kl 16 - 17

Søgning på Graveinfo

Det vil fra i dag blive muligt at søge på oprettelsesdatoen på Graveinfo:

http://graveinfo.ler.dk/Graveinfo.aspx

I den forbindelse vil der være et servicevindue mellem kl. 16-17 i dag mandag.

Udsendelse af faktura for første kvartal er forsinket

På grund af tekniske problemer, bliver udsendelsen af faktura for første kvartal forsinket

Udsendelse af kontoudtog og ældre fakturaer

LER har nu for første gang udsendt automatiske kontoudtog. Vi udsender i samme omgang ikke betalte fakturaer, der kan derfor være tale om ældre ubetalte fakturaer som selvfølgelig skal betales.

Har i spørgsmål vedr betaling, kan i kontakte supporten på ler@ler.dk

Udsendelse af rykkere

Har du modtaget rykker for faktura? Jer, der har modtaget rykkere fra LER, står åbne i vores bogholderi. Hvis beløbet er betalt, kan dokumentation indsendes på mail, og spørgsmål eller kommentarer til rykkerne kan også indsendes på mail til ler@ler.dk

Titel Dato Resume
LER får ny Firstline SUPPORT 09.02.2016

For at effektivisere arbejdet i LERs sekretariat har vi indgået aftale med Informationscentret Natur og Miljø (MIC), som er Firstline Support på andre opgaver i SDFE.

Du skal ringe til MIC på 70120211. Der er åbent fra 9:30 til 16:00, fredag dog kun til 15. Som åbningsbesked får man altså at vide, at man har ringet til Informationscenter for Natur og Miljø. Fortæl som det første at du ringer i forbindelse med Ledningsejerregistret, LER og fortæl så hvad det drejer sig om.

Support optager så rapport og sender den videre til LERs sekretariat hvis de ikke selv kan klare opgaven.

LERs direkte support er nedlagt.

Du kan fortsat skrive til LER på ler@ler.dk.

Quickguide til det nye LER 02.11.2012

I forbindelse med overgangen til det nye LER har vi lavet en quickguide, som hjælper dig med at komme i gang.
Læs quickguiden her

Genudsendelse af pdf-kvitteringer fredag eftermiddag 29.01.2016

LER har i perioden mandag aften til tirsdag formiddag haft problemer med at generere pdf-filer i forbindelse med 195 graveforespørgsler. Problemet kommer til udtryk ved, at der på nogle anmodninger og kvitteringer i det benævnte tidsrum, mangler polygoner for graveforespørgslen.

For at imødekomme dette problem, har vi udsendt mails til de berørte herom og vi vil u i løbet af de frdag eftermiddag gensende kbitteringer og anmodninger til de berørte graveforespørgsler. Det drejer sig om graveforespørgsler med LER nr. 1013282 til LER nr. 1013477, dannet i perioden mandag 25-01-2016 ca kl. 17.30 til 26-01-2016 kl. 09.22.

Udsendelsen vil blive gennemført fredag eftermiddag og de berørte brugere har modtaget en mail herom forud for udsendelsen.

Ledningsejere med automatisk udsendelse af ledningsoplysninger vil ikke være omfattet af fejlen.

Servicevindue i forbindelse med ny release onsdag d. 8/6 kl. 16 07.06.2016

Mindre ændring af release 3.8.0 lægges på LER onsdag eftermiddag. LER vil være utilgængeligt i ca. 1 time.

Releasen vil indeholde ændringer i systemet.

Ændringerne bliver bl.a.:

 • Notifikation om mulighed for simpel samgravningsanalyse ved graveforespørgsel.
 • Notifikation om mulighed for analyse af aktive graveaktører ved indberetning eller ændring af interesseområdet.
 • Der kan udskrives en liste af resultatet for begge situationer.

Der kommer et servicevindue i forbindelse med opdateringen. Det er planlagt til onsdag d. 8/6 kl. 16-17 og derfor er LER nede i den periode.

Ny version af LER idriftsat - bedre kort 11.10.2013

Der er den 11. oktober 2013 blevet idriftsat en ny version (v. 3.3.2) af LER.

Der er bl.a. lavet følgende ændringer:

 • Der kan nu vælges et Teknisk kort (FOT), som nyt baggrundskort. Tryk på knappen 'Vælg kort' til højre i kortbilledet.. Fra denne pakke af kort kan også vælges 20 nye kort-lag til brug for indtegning af mere præcise graveområder og interesseområder. Kortlagene giver bla bedre oplysninger om veje, brønde og dæksler, div bygværker og anlæg mm. Kortene kan vælges så de kan kombineres med de andre grundkort. Kortene er også tænkt som hjælp til fx skilteplaner. Kortene stammer fra de nye tekniske FOT-kort, som leveres af Kortforsyningen under GST.
 • Oversigten over ledningsejere er i alfabetisk rækkefølge på kvitteringen
 • Der er nu CVR numre på div kvitteringer og 'anmodning om ledningsoplysninger'.Bemærk at man i LER skal registrere sig med CVR nummer, hvis man er en virksomhed. En registrering som privat bruger er ikke lovlig når man som virksomhed bruger LER
 • Visning af forsyningsart på listen over ledningsejere
 • Ved indberetning af interesseområder, skal man nu aktivt vælge at se liste over aktive graveaktører. Man kan til enhver tid hente en liste over alle de graveaktører, der er aktive indenfor ens interesseområder. Det gøres ved at gå i Interesseområde,-> vælg seneste indberetning -> vælg rediger ud for det ønskede interesseområde -> tryk 'Gem som godkendt' . Tryk herefter på knappen 'Lav liste med graveaktører'. Herefter fremkommer listen på siden. Laver man udvidelser af et interesseområde, kan man her finde de graveaktører, som ikke har bedt om og derfor ikke har fået ledningsplaner. Listen kan også bruges ved behov for samgravning.
 • Den tekst, som du skriver i 'Bemærkningsfeltet' når du opretter graveforespørgsler, overføres til kvitteringer, anmodninger om ledningsoplysninger og til ledningsejere med automatisk besvarelse. Med de seneste rettelser overføres bemærkningerne også til fakturaerne, så teksten også vises på fakturalinjen. Husk derfor at skrive tekst som giver mening også for faktureringen. Der kan overføres ialt 50 tegn.
 • Diverse mindre forbedringer
LERs brugersupport får nye kontaktoplysninger fra 1.6. 2014 19.05.2014

Orientering til LERs brugere om LERs helpdesk:

LERs helpdesk får nye kontaktoplysninger fra 1.6. 2014

For fremtiden vil LERs Helpdesk fysisk være placeret i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sammen med LERs sekretariat, som varetager myndighedsarbejdet.

Det betyder, at

 • vi opretholder e-mailadressen ler@ler.dk
 • vi får nyt telefonnummer 41 71 77 59
 • åbningstiden ændres til 8.30 til 12.

Vi nedlægger henvendelsessystemet LERWEB på www.lerweb.dk, som aldrig rigtigt blev brugt.

Den nye adresse bliver

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

LER helpdesk

Gammel Mønt ,4,2

1117 København K

Brugerrettigheder ændres omgående. 19.10.2012

Ændrede regler for styring af brugerrettigheder

Første gang der logges ind 05.10.2012
Begynder-tip #4 - vær opmærksom på LER-nummeret 07.01.2013
Begynder-tip #5 - oplysninger om private stikledninger får du ikke gennem LER 21.01.2013
Begynder-tip #3 - hold styr på svarene 10.12.2012
Begynder-tip #6 - gem LER-kvittering 01.02.2013
Begynder-tip #1 - brug LER 1-3 uger før gravearbejdet 05.11.2012
Begynder-tip #7 - husk gravetilladelse 25.01.2013

Problemer med brugeroprettelse i Chrome

Chrome kan have problemer med at genkende adressesøgningen i LER.

Hvis du oplever fejlen, at du ikke kan oprette dig som bruger i LER og får fejlen, adressen er ikke gyldig, kan du benytte Internet Explorer som browser istedet, da den fungerer mere stabilt med LERs sider.

Hvis problemet stadig fortsætter, kan det skyldes at adressen ikke er korrekt eller ikke er oprettet i Danmarks Adresseregister. Kontakt support for hjælp.