Forside
Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Graveinfo
Nyt LER
Billedfrise

Problemer med adgang til preprod

21.06.2017

Vi har højnet sikkerheden på hjemmesiden og på preprod, dog er der indsneget sig en fejl ved adgangen til prerod.

Hvis der er problemer med adgang til preprod, skal blot tilføjes et s i url´ens http så der står:

https://preprod.ler.dk/Forside/0.1.Forside.aspx

Vi har en tekniker på sagen og håber det hurtigt bliver løst.

« Tilbage