Forside
Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Graveinfo
Nyt LER
Billedfrise

LER lukket mandag d. 4. sept. kl. 6.00 til 9.00.

31.08.2017

Du kan ikke logge på LER mandag den 4. september fra kl. 6.00 til 9.00. Det skyldes, at Digitaliseringsstyrelsen skifter certifikat på NemLog-in og LER vil tilsvarende være lukket for at tilpasse systemet til ændringen hos NemLog-in

« Tilbage