Forside
Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Graveinfo
Nyt LER
Billedfrise

Bekendtgørelse til den kommende samgravningsløsning er sendt i høring

06.04.2018

Til orientering er udkast til ændring af bekendtgørelse om registrering af ledningsejere sendt i høring.

Fristen for at afgive bemærkninger til bekendtgørelsen er den 7. maj 2018.

Høringsmaterialet kan findes på Høringsportalen via følgende link: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61675

Den nye bekendtgørelse handler i hovetræk om den kommende funktion til koordinering af gravearbejder, der i LER sammenhænge ofte omtales som samgravning.

« Tilbage