Forside
Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Graveinfo
Nyt LER
Billedfrise

Brugernavn og password afskaffes i LER

05.10.2012

Log ind via brugernavn og password er afskaffet.

LER indførte 3. juli 2012 muligheden for at logge på med NemID for private brugere.

Indførslen af NemID i LER gør det teknisk umuligt at anvende andre måder at identificere sig over for LER-systemet. Derfor er anvendelsen af brugernavn og password afskaffet. Alle brugere med et brugernavn og et password er blevet kontaktet direkte og har fået vejledning i at bestille en medarbejdersignatur.

Fremover skal man altså have en digital medarbejdersignatur for virksomheder og NemID for private brugere.

Login proceduren er derfor ændret. Man kommer direkte til NemIDs login side. Privatpersoner kan anvende NemID med nøglekort.

For brugere med medarbejdersignatur skal man klikke på fanebladet "Log ind med digital signatur". Hvis man har flere signaturer installeret på sin maskine, vælger man den rigtige og skriver det tilhørende password.

Senere kommer der NemID løsninger for virksomheder med CVR. Der udvikles for tiden en NemID medarbejder signatur. Når disse virksomhedsrettede løsninger kommer, vil DanID brugere automatisk blive overført til den nye løsning.

« Tilbage