Forside
Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Graveinfo
Nyt LER
Billedfrise

Første gang der logges ind

05.10.2012

Når man logger ind på LER første gang har nye brugere oplevet, at de bliver bedt om at indtaste deres mailadresse. Dette blev brugt i en log til vores nye hjemmeside.

Denne løsning er nu afskaffet, så brugere med flere virksomhedsregistreringer der alle bruger samme mailadresse nu kan registrere sig i LER. Fremover vil man ikke blive afkrævet mailadresse.

« Tilbage