Forside
Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Graveinfo
Nyt LER
Billedfrise

Begynder-tip #3 - hold styr på svarene

03.01.2013

Begynder-tip #3

Få svar fra alle ledningsejere før du begynder at grave. Det er dit ansvar at undgå graveskader.

Hvad kunne det gode råd være? Brug en printet LER kvittering til at holde styr på, hvem du har fået svar fra og kryds af på listen.

« Tilbage