Forside
Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Graveinfo
Nyt LER
Billedfrise

Begynder-tip #4 - vær opmærksom på LER-nummeret

19.11.2012

Begynder-tip #4

Det 6-cifrede LER-nummer du får ved graveforespørgslen i LER bruger de fleste ledningsejere når de svarer, sådan at du ved hvilken gravesag deres svar hører sammen med.

Du kan altid bruge LER-nummeret til at finde en gammel graveforespørgsel i LER.

« Tilbage