Forside
Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Graveinfo
Nyt LER
Billedfrise

Begynder-tip #5 - oplysninger om private stikledninger får du ikke gennem LER

30.01.2013

Begynder-tip #5

Ejere af private stikledninger er ikke nødvendigvis registreret i LER. Derfor bør du særligt ved gravearbejder på privat jord være opmærksom på skabe el. lign., der kan indikere nedgravede ledninger. Kontakt altid lodsejer for at høre om ledningsoplysninger og om der evt. er tinglyst ledninger på grunden.

« Tilbage