Forside
Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Graveinfo
Nyt LER
Billedfrise

Begynder-tip #6 - gem LER-kvittering

19.11.2012

Begynder-tip #6

Du kan genfinde din graveforespørgsel under din profil i LER i 1-2 år, men du bør selv gemme LER kvitteringen sammen med ledningsejernes svar og andet relevant materiale om gravesagen, så du senere kan dokumentere grundlaget for gravearbejdet.

« Tilbage