Forside
Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Graveinfo
Nyt LER
Billedfrise

Begynder-tip #7 - husk gravetilladelse

25.02.2013

Begynder-tip #7

Hvis du vil grave i offentlig vej, skal du huske også at ansøge om gravetilladelse fra den relevante kommune (dvs. vejmyndigheden). Det kan du med fordel gøre efter at have lavet graveforespørgslen i LER.

« Tilbage