Forside
Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Graveinfo
Nyt LER
Billedfrise

Ny version af LER idriftsat - bedre kort

08.11.2013

Der er den 11. oktober 2013 blevet idriftsat en ny version (v. 3.3.2) af LER.

Der er bl.a. lavet følgende ændringer:

  • Der kan nu vælges et Teknisk kort (FOT), som nyt baggrundskort. Tryk på knappen 'Vælg kort' til højre i kortbilledet.. Fra denne pakke af kort kan også vælges 20 nye kort-lag til brug for indtegning af mere præcise graveområder og interesseområder. Kortlagene giver bla bedre oplysninger om veje, brønde og dæksler, div bygværker og anlæg mm. Kortene kan vælges så de kan kombineres med de andre grundkort. Kortene er også tænkt som hjælp til fx skilteplaner. Kortene stammer fra de nye tekniske FOT-kort, som leveres af Kortforsyningen under GST.
  • Oversigten over ledningsejere er i alfabetisk rækkefølge på kvitteringen
  • Der er nu CVR numre på div kvitteringer og 'anmodning om ledningsoplysninger'.Bemærk at man i LER skal registrere sig med CVR nummer, hvis man er en virksomhed. En registrering som privat bruger er ikke lovlig når man som virksomhed bruger LER
  • Visning af forsyningsart på listen over ledningsejere
  • Ved indberetning af interesseområder, skal man nu aktivt vælge at se liste over aktive graveaktører. Man kan til enhver tid hente en liste over alle de graveaktører, der er aktive indenfor ens interesseområder. Det gøres ved at gå i Interesseområde,-> vælg seneste indberetning -> vælg rediger ud for det ønskede interesseområde -> tryk 'Gem som godkendt' . Tryk herefter på knappen 'Lav liste med graveaktører'. Herefter fremkommer listen på siden. Laver man udvidelser af et interesseområde, kan man her finde de graveaktører, som ikke har bedt om og derfor ikke har fået ledningsplaner. Listen kan også bruges ved behov for samgravning.
  • Den tekst, som du skriver i 'Bemærkningsfeltet' når du opretter graveforespørgsler, overføres til kvitteringer, anmodninger om ledningsoplysninger og til ledningsejere med automatisk besvarelse. Med de seneste rettelser overføres bemærkningerne også til fakturaerne, så teksten også vises på fakturalinjen. Husk derfor at skrive tekst som giver mening også for faktureringen. Der kan overføres ialt 50 tegn.
  • Diverse mindre forbedringer

« Tilbage