Forside
Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Graveinfo
Nyt LER
Billedfrise

LERs brugersupport får nye kontaktoplysninger fra 1.6. 2014

26.02.2015

Orientering til LERs brugere om LERs helpdesk:

LERs helpdesk får nye kontaktoplysninger fra 1.6. 2014

For fremtiden vil LERs Helpdesk fysisk være placeret i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sammen med LERs sekretariat, som varetager myndighedsarbejdet.

Det betyder, at

  • vi opretholder e-mailadressen ler@ler.dk
  • vi får nyt telefonnummer 41 71 77 59
  • åbningstiden ændres til 8.30 til 12.

Vi nedlægger henvendelsessystemet LERWEB på www.lerweb.dk, som aldrig rigtigt blev brugt.

Den nye adresse bliver

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

LER helpdesk

Gammel Mønt ,4,2

1117 København K

« Tilbage