Forside
Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Graveinfo
Billedfrise

Revision af DS 462 igangsat

10.01.2017

DS 462 – standard for registrering af ledninger, skal revideres og nu er det første indledende møde med planlægning af standardiseringsarbejdet afholdt. Den nye reviderede standard vil få betydning for registrering af ledninger og for digital udveksling af ledningsoplysninger, og vil derfor være en vigtig forudsætning for udviklingen af næste generation af LER, som en del af regeringens digitaliseringsstrategi under initiativ 6.3.

Vi vil løbende informere om revideringen af DS 462 på LERs hjemmeside, samt informere om det øvrige arbejde med implementering af digitaliseringsstrategien.