Forside
Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Graveinfo
Billedfrise

Nyt LER på vej

04.07.2017

Videreudviklingen af LER giver hurtigere adgang til ledningsoplysninger og bedre muligheder for samgravning og samføring.

Sammenhængende ledningsoplysninger viser for alvor deres værdi, når oplysningerne fra mange ledningsejere samlet kan stilles let og overskueligt til rådighed for både private og professionelle brugere.

Videreudviklingen af Ledningsejerregistret er allerede godt på vej. Det sker i tæt samarbejde med LERs brugere, som er repræsenteret via en følgegruppe, der består af repræsentanter fra brancheorganisationer.

De første følgegruppemøder er afholdt. Fokus på møderne har været på den kommende lovændring, arbejde med udarbejdelsen af et samgravningsmodul og udarbejdelsen af de standardkrav, som ledningsoplysningerne skal følge. Følgegruppen bliver ligeledes inddraget i det videre arbejde med de konkrete krav til den nye LER-løsning.

Udkastet til lovforlaget blev sendt i høring d. 28. juni 2017. Høringsfristen er d. 14. august 2017, kl. 12.00. Du kan finde lovforslaget på Høringsportalen.

Kort af svingende kvalitet

Over de seneste 10 år er der via Ledningsejerregistret (LER) udvekslet mere end 8 mio. ledningskort mellem forskellige aktører.

Ledningskort har svingende kvalitet og kommer i mange forskellige formater - fra fuldt digitale ledningskort til 80 år gamle håndtegnede kort. Derfor er administration af kort og sammenstilling af ledningsoplysninger en stor byrde for mange virksomheder i forbindelse med gravearbejde.

Digitalisering og sammenstilling af ledningsplaner

Det kræver mange ressourcer i planlægningsarbejdet, når der skal graves i jorden for at udbygge og vedligeholde Danmarks nedgravede infrastruktur. Derfor arbejder SDFE for, at sammenhængende ledningsoplysninger kan stilles let og overskueligt til rådighed for både private og professionelle brugere

Udleveringstid for ledningsplaner reduceres fra 5 dage til få timer. Samtidig skal ledningsoplysningerne leve op til de samme standardkrav, så det bliver nemmere at sammenstille data.

Det vil give store administrationsbesparelser, når ledningsoplysningerne leveres sammenstillet og digitalt til entreprenøren og resultere i færre graveskader og dermed bidrage til forsyningssikkerheden.

Samgravning og Samføring

Samtidig giver udviklingen af Ledningsejerregistret også bedre mulighed for planlægning af samgravning og samføring, da graveaktører vil kunne annoncere efter mulige samgravningspartnere i god tid inden gravearbejdet begynder. Det vil også blive muligt at registrere og søge på tomrør med henblik på samføring. Dette vil på sigt give færre gravearbejder og derved færre gravegener for det omkringliggende samfund.

En del af digitaliseringsstrategien

Udviklingen af Ledningsejerregistret er del af Den Fællesoffentlige Digitaliseringstrategi 2016-2020, og initiativet forventes at realisere en samfundsøkonomisk gevinst på 586 mio. kr. over ti år.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til nyt LER

Send mail til ler@sdfe.dk

Myndigheden bag LER

LER ligger i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, der hører under

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

logo lille