Forside
Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Graveinfo
Billedfrise

Nyt LER på vej

01.07.2016

Implementering af Regeringens digitaliseringsstrategi under initiativ 6.3 med udvikling af næste generation LER er igangsat.

Automatiseret udveksling af ensartede ledningsoplysninger viser for alvor sin værdi, når data fra mange kilder kan stilles let og overskueligt til rådighed for både private og professionelle brugere.

I Danmark findes der ca. 750.000 km nedgravet infrastruktur i form af rør, kabler og ledninger. Tilsammen forsyner disse ledninger det danske samfund med el, gas, fjernvarme, vand og teleydelser, samt aftager spildevand.

Kort af svingende kvalitet

At dele informationerne om, hvad der ligger under overfladen er ikke nyt. Over de seneste 10 år er der via Ledningsejerregistret (LER) udvekslet mere end 8 mio. ledningskort mellem forskellige aktører.

Ledningskort har svingende kvalitet og kommer i mange forskellige formater - fra fuldt digitale data til 80 år gamle håndtegnede kort. Derfor er administration af kort og sammenstilling af ledningsoplysninger en byrde for mange virksomheder.

For både private og professionelle brugere har det stor værdi, at nødvendige data er tilgængelige på en let og brugervenlig måde via nettet.

Digitaliseringsstrategi

I regeringens netop offentliggjorte digitaliseringsstrategi er der aftalt flere konkrete aktiviteter til forbedring og effektivisering af ledningsejerregisteret. Blandt andet vil man etablere en helt ny distributionsplatform, som skal samle data fra ledningsejerne og sende dem samlet til entreprenøren.

Den nye distributionsplatform forudsætter, at de indsamlede data er ensartede og standardiserede, så ledningsplaner let kan samles og videredistribueres. Derfor er en revision af DS 462 allerede påbegyndt, så beslutningen om en fælles standard kan ligge klar når udviklingen af den nye platform påbegyndes.

Initiativet vurderes at kunne udvikles og etableres med henblik på idriftsættelse 1. halvår 2019.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til nyt LER

Send mail til ler@sdfe.dk

Myndigheden bag LER

LER ligger i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, der hører under

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

logo lille