Billedfrise

Ændring af LER-loven i offentlig høring

22-08-2019

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere er nu sendt i offentlig høring og kan findes her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63115

 

Der er primært tale om en ændring af lovteknisk karakter. Ændringen skal sikre at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har de nødvendige hjemler, til at videreudvikle LER. Det sker ud fra samme intentioner, som lå bag 2017-loven. Lovforslaget forventes at have begrænset betydning, for ledningsejere og graveaktører.

 

Det er intentionen at lovforslaget skal behandles i Folketinget i efteråret.