Billedfrise

LER-udbud afsluttet

07-01-2019

 

SDFE har nu gennemført udbud af drift og videreudvikling af LER, og har d. 3. januar 2019 underskrevet kontrakt med Netcompany A/S, med COWI A/S som underleverandør. Den eksisterende leverandør af LER er COWI A/S med Netcompany A/S som underleverandør, og LER fortsætter således med samme leverandører, dog i en anden konstellation.

 

 

SDFE vil i samarbejde med Netcompany og COWI videreudvikle det nye LER, frem mod forventet idriftsættelse pr. 1. januar 2020, samt varetage driften af systemet i resten af kontraktperioden. SDFE vil løbende orientere om dette på LER.dk.