Videovejledninger

07-07-2022

Nye videovejledninger

SDFI vil i en række små videoer, vejlede om brugen af LER. Den første i rækken er nu klar og fortæller hvor du kan finde dine ledningsoplysninger, når du har modtaget en klarmail fra LER.

Det er forventningen at vi hen over efteråret vil lancere flere små informationsvideoer og SDFI modtager gerne ideer til indhold.

Link til YouTube-profil

Faktura for 2. kvartal på vej

Udsendelse af fakturaer for 2. kvartal 2022 udsendes i slutningen af august.

Vi beder jer derfor huske at opdatere jeres faktureringsoplysninger, så faktura kan nå frem til den rette.

LER udsender ikke kontoudtog, men har i stedet udarbejdet en løsning, hvor brugeren altid selv kan tilgå oplysningerne på sin LER-konto under økonomioplysninger. Se hvordan man tilgår økonomioplysningerne i nedenstående vejledning.

Ny lov trådt i kraft

1. juli trådte en nyrevideret udgave af LER-loven i kraft.  Den nye udgave af LER-loven tilføjer bl.a. muligheden for frivillig indberetning af ledninger og infrastruktur, der ikke i forvejen er omfattet af loven.  Det kan f.eks. være LAR (Lokal Afledning af Regnvand) eller luftledninger.

Den nye lov vil også give ejerne af vejafvandingsledninger en længere frist for digitalisering og udlevering af disse. Loven har været i offentlig høring og SDFE takker for de gode høringssvar, der har bidraget konstruktivt til lovens kvalitet.

Loven er nu offentliggjort på Retsinformation og LER’s hjemmeside: