Billedfrise

Høring Bekendtgørelse

21-03-2019

Høring bekendtgørelse

Udkast til bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af standardiserede ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, er nu sendt i 5½ ugers høring. Se udkastet til bekendtgørelsen på Høringsportalen

Høringssvar til lovforslaget bedes venligst fremsendt pr. e-mail til ler@sdfe.dk med cc. til simho@sdfe.dk.

Svarfrist senest onsdag den 17. april 2019

Vi gør opmærksom på, at høringssvarene vil blive offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk

Spørgsmål til udkastet kan rettes til Jesse Goodman på 72 54 56 64 eller Simone Holst på 72 54 55 28 eller sendes til e-mail ler@sdfe.dk

 

Udover de dokumenter, der kan hentes på Høringsportalen, er følgende filer supplerende information, der har til formål at øge forståelsen for Bilag 1 GML-applikationsskemaet til LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger og Bilag 2 LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger (featurekatalog)

 

 Links til eksempler på datafiler 

Datamodel

 Datamodel dimensioner

 Datamodel billeder

 Datamodel annotationer