Billedfrise

Om uopsætteligt gravearbejde

06-07-2018

På siden 'Om LER', 'Regler og lovgivning' ligger 'vejledning om uopsætteligt reparationsarbejde'.

Vejledningen præciserer regler for at grave uopsætteligt og præciserer hvilke forudsætninger der skal være tilstede for at det er lovligt at grave 'akut'.