Billedfrise

Landsdækkende samgravningsmodul på vej

04-03-2019

 

Ny lov forenkler sammenstillingen af ledningsoplysninger til brug for gravearbejde.

Ledningsejerregistret (LER) lancerer 1. juli et samgravningsmodul, der skal gøre det lettere og mere overskueligt at koordinere gravearbejde i hele landet.

Modulet er udarbejdet i tæt samarbejde med LERs brugere, KL og VD og skal afhjælpe forpligtelsen til at undersøge muligheden for samgravning, før man søger om gravetilladelse ved vejmyndigheden.

Baggrunden

Pligten til at undersøge muligheden for samgravning før man søger gravetilladelse er knyttet til Vejlovens bestemmelse om man har pligt til at undersøge muligheden for samgravning før man søger om gravetilladelse ved vejmyndigheden.

Gravebekendtgørelsen udmønter den forundersøgelsespligt og peger på at man fra 1 juli 2018 skal bruge samgravningsmodulet i LER og her skaffe dokumentation for at man har søgt andre aktører om samgravning.

Tre funktioner

Det nye samgravningsmodul vil bestå af 3 dele:

 

  1. Når du opretter en graveforespørgsel, har du mulighed for at finde andre aktive graveforespørgsler og samgravningsannoncer, inden for graveområdet og på samme periode. Du får mulighed for at sende en mail direkte til de graveaktører eller samgravningsannoncer du finder relevante for en evt. aftale om samgravning. LER leverer en kvittering, som du kan bruge som dokumentation for at du har søgt om samgravning når du skal søge om gravetilladelse hos den relevante vejmyndighed.

  2. Mulighed for oprettelse af en samgravningsannonce. Denne løsning kan du bruge når du ikke har en fastlagt gravperiode men har brug for en  mere langsigtet planlægning af gravearbejde. Du får her mulighed for at oprette en samgravningsannonce. Når du opretter din samgravningsannonce, vil du liste over andre aktive graveaktører eller andre, der også har oprettet en samgravningsannonce samme sted og inden for samme aktive periode. Ud fra denne liste kn du igen vælge hvilke parter, du ønsker at sende en anmodning om samgravning til og du får efterfølgende en kvittering for hvilke virksomheder, du har sendt en anmodning om samgravning til. Alle samgravningsannoncer vil blive vist på Graveinfo sammen med alle graveforespørgsler.

  3. Du vil få mulighed for at oprette et notifikationsområde. Når du opretter et notifikationsområde, vil du få besked efterfølgende, når der er andre der opretter en graveforespørgsel eller en samgravningsannonce, der falder sammen med dit notifikationsområde. Det vil blive muligt, at vælge, hvor hyppigt notifikationerne skal modtages.