Indberetning af graveskader og ny webservice

13-12-2019

 

LER 2.0 – Indberetning af graveskader og ny webservice

 

Når LER 2.0 sættes i søen 3. januar 2020 kommer det med en funktion til indberetning af graveskader samt ny webservice. I denne nyhed kan du høre mere om disse tilføjelser.

 

Indberetning af graveskader

 

Fra 1. januar 2020 bliver det lovpligtigt for ledningsejere at indberette graveskader. det vil både være muligt at indberette via brugergrænsefladen, og via webservice. Du kan læse mere om hvad der skal indberettes og hvordan, i vejledning om graveskader, som kan findes her . Bemærk at indberetningen af graveskader skal ske senest i februar året efter det kalenderår, som indberetningen omhandler. Det vil sige, at indberetninger for 2020 senest skal være foretaget i februar 2021.

 

Indberetningerne skal bruges til at måle effekten af LER 2.0 så SDFE løbende kan forbedre systemet. Yderligere skal oplysninger bruges til målrettet vejledning i brug af systemet, til fælles gavn for graveaktører og ledningsejere. Indberetninger vedr. graveskader bliver ikke offentligt tilgængeligt og skal ikke benyttes til at udstille specifikke graveaktører eller ledningsejere.

 

Webservice i LER 2.0

 

Med LER 2.0 kommer der en række yderligere funktioner i LER’s webservice. Webservice bruges til at kommunikere med LER-systemet, fra ens egne systemer. Formålet er at gøre brugen af LER så effektiv som muligt. Via de nye funktioner bliver det blandt andet muligt for graveaktører at oprette graveforespørgsler og hente ledningsoplysninger, via webservice. For ledningsejere bliver det muligt at modtage anmodninger om udlevering af ledningsoplysninger, udlevere ledningsoplysninger og indberette graveskader, via webservice. Vil du vide mere om LER 2.0s webservice kan du læse mere i ”Intro til webservices” og ”Guide to webservices” Find vejledningerne her.

 

Bemærk, at LER’s eksisterende webservice (V2 og V3) til at hente anmodninger om udlevering af ledningsoplysninger fortsat vil være understøttet. Når man som ledningsejer overgår til at udlevere ledningsoplysninger via LER 2.0, forslår vi dog at man overgår til den nye webservice.

 

Flere funktioner i LER’s webservice i fremtiden

 

For at sikre at dem, der benytter LER’s webservice ikke løbende skal ændre i deres opsætning, vil der ikke blive ændret i de tekniske opsætning af LER’s webservice, medmindre dette er yderst nødvendigt. Er dette tilfældet, vil LERs brugere blive varslet i god tid. Yderligere arbejder LER løbende på at flere funktioner kan udføres via webservices. Det kan fx være webservice til oprettelse af interesseområder og samgravningsannoncer. Følg med på LER i det nye år, hvor der vil komme mere information om udviklingen.

 

LER 2.0 går i luften d. 3. januar 2020

 

LER 2.0 lanceres d. 3 januar. De primære tilføjelser vil på sigt give mulighed for en hurtigere og nemmere planlægning af gravearbejde. Fra lanceringen af LER 2.0 er der en indfasningsperiode, som giver ledningsejere 3.5 år til at omstille sig til de nye krav og regler for at kunne levere standardiserede og digitaliserede ledningsoplysninger til LER. Det betyder at ledningsejerne i denne periode frivilligt kan overgå til at udveksle efter de nye regler efterhånden som de er klar. Gevinsterne ved LER 2.0 bliver gradvist større, jo flere ledningsejere der overgår til at udveksle ledningsoplysninger via LER 2.0 samtidigt med at graveaktørerne tager de nye muligheder i brug. Dermed opnås gevinsterne ikke alene ved at LER 2.0 går i luften, det kræver også tilslutning og hensigtsmæssig anvendelse fra brugerne, da vi tilsammen bidrager til at høste fordelene. Læs mere om LER 2.0 her:

 

 https://ler.dk/Portal/P.9.NytLER.aspx

 

Følg med i udrulningen af LER 2.0

 

Over de kommende uger, udsender vi en række nyheder der vedrører LER 2.0, inklusiv nye informationsmaterialer og vejledninger. Den 3. januar, vil www.ler.dk indeholde alle nye LER 2.0 funktioner, samt trin-for-trin vejledninger og LERs hjemmeside vil se en smule anderledes ud en i dag. Vi står gerne til rådighed for at hjælpe jer med at blive klar til LER 2.0.