Forside
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Graveinfo
Nyt LER
Billedfrise

Rapport om beskyttelse af ledninger

29.01.2015

ENISA (EU’s agentur for netværks og informationssikkerhed) har ultimo 2014 udarbejdet en rapport kaldet Protection of Underground Electronic Communications Infrastructure.

Rapporten er rettet mod EU medlemslande, der ønsker at indføre LER-lignende systemer til beskyttelse af ledninger, og dermed større resiliens af elektronisk kommunikationsinfrastruktur. ENISA har lavet rapporten, fordi graveskader er en væsentlig årsag til problemer med teleinfrastrukturen, både på det nedgravede net og det mobile net.

Den tager udgangspunkt i hvordan udvalgte medlemslande – Belgien, Danmark, Holland og Sverige – har lavet vores systemer og hvilke anbefalinger vi vil videregive til andre lande.

Materiale