Forside
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Graveinfo
Nyt LER
Billedfrise

Format for ledningsoplysninger

23.10.2012

Det er ledningsejerens opgave at give graveaktører og vejmyndigheder tilstrækkelig information til, at deres gravearbejde kan planlægges.

Det skal være muligt for graveaktører og vejmyndigheder at læse og tyde de formater og tegninger, som de modtager fra en ledningsejer. Det gælder uanset om materialet bliver udleveret i elektronisk eller analog form.

Regulativer og anbefalinger