Forside
Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Nyt LER
Billedfrise

Graveinfo

08.04.2016
På Graveinfo kan du se, hvem der graver hvor. Eller mere præcist, hvem der har lavet graveforespørgsler og på hvilke områder.

Der bliver hvert år foretaget ca. 110.000 graveforespørgsler i Ledningsejerregistret (LER).Graveinfo udstiller oplysninger om disse graveforespørgsler.

En graveforespørgsel bruges til at indhente ledningsoplysninger. I langt de fleste tilfælde vil en graveforespørgsel føre til et reelt gravearbejde, men i nogle tilfælde bruges graveforespørgslerne til indhentning af ledningsoplysninger til brug for projektering, tilbudsgivning, miljøundersøgelser mv.

Hvad kan jeg bruge det til?

  • Se hvem der graver i nærheden af, hvor du bor
  • Kontakte graveaktøren hvis afspærringerne er væltet
  • Få et overblik over mulighederne for at koordinere gravearbejder (hvis du er graveaktør)
  • Fremfinde tidligere graveforespørgsler indenfor dit forsyningsområde (hvis du er ledningsejer)

Hvordan bruger jeg siden?

Du kommer til Graveinfo ved at trykke på linket herunder.

Her kan du indtaste en adresse eller zoome manuelt i kortet. På de yderste zoomniveauer, kan du se grå ikoner, som hver markerer en graveforespørgsel i LER. På de inderste zoomniveauer erstattes de af orange-røde områder på kortet, som er de indtegnede graveforespørgselsområder. Som udgangspunkt vises graveforespørgselsområder der er aktive +/- 2 uger fra dags dato, men du kan selv søge i graveforespørgsler helt tilbage til 2005. Hvis du trykker på et graveområde, vil du kunne se oplysninger om graveaktørens navn, CVR nummer, telefonnummer, den oplyste graveperiode og LER nummeret.

Bemærk: Der tages forbehold for oplysningernes rigtighed og de viste oplysninger kan ikke bruges som trafikinformation mv. Siden indeholder data fra Ledningsejerregistret, adressedata og kortdata fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

God fornøjelse!

Tryk her for at gå til Graveinfo