Forside
Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Graveinfo
Billedfrise

Nyt LER på vej

04.10.2017

Regeringen fremsætter i dag lovforslag, der vil gøre det lettere at planlægge og gennemføre gravearbejder

Færre graveskader og mindre administration

Med det nye lovforslag vil oplysningerne om ledningerne blive udleveret langt hurtigere. I dag har ledningsejeren 5 dage til at udlevere oplysningerne – fremover vil det ske automatisk inden for få timer. Samtidig skal ledningsoplysningerne digitaliseres og leve op til ensartede standardkrav, så det bliver nemmere at sammenstille data, og dermed få et langt bedre overblik over hvilke ledninger der ligger hvor.

Lovforslaget er offentliggjort på Folketingets hjemmeside.

Høringsvar og høringsnotat er offentliggjort på Høringsportalen.

Det nye Ledningsejerregister vil give store administrative besparelser, når ledningsoplysningerne leveres digitale og sammenstillede til graveaktøren, ligesom et bedre og mere præcist overblik over ledningerne vil resultere i færre graveskader. Det bidrager til en øget forsyningssikkerhed.

Lovforslaget betyder, at ledningsejerne skal digitalisere og standardisere de ledningsoplysninger, der udleveres til graveaktørerne. Ledningsejere får en frist på 3 år fra det nye system idriftsættes til at omstille sig til de nye krav. Ledningsejerregistret udbygges tilsvarende til at kunne modtage de digitaliserede og standardiserede oplysninger, så ledningsoplysningerne let kan sammenstilles og udleveres som en samlet overskuelig pakke til graveaktørerne.

Bedre muligheder for koordinering af gravearbejder

Udviklingen af Ledningsejerregistret giver også bedre mulighed for, at graveaktørerne kan koordinere deres gravearbejder, da graveaktører vil kunne annoncere efter mulige samgravningspartnere i god tid, inden gravearbejdet begynder. Det vil også blive muligt at registrere og søge på ledig kapacitet i føringsrør med henblik på samføring og dermed sikre bedre udnyttelse af den eksisterende infrastruktur. Dette vil på sigt give færre gravearbejder og derved færre gravegener for det omkringliggende samfund og understøtte udrulningen af bredbånd.

Tæt samarbejde med interessenter og videre proces

Videreudviklingen af Ledningsejerregistret sker i tæt samarbejde med LER´s brugere, som er repræsenteret via en følgegruppe, der består af repræsentanter fra brancheorganisationer, offentlige myndigheder samt KL.

Følgegruppen bliver inddraget i det kommende arbejde med at udarbejde et samgravningsmodul og til at fastlægge de standardkrav ledningsoplysningerne skal følge, når lovændringen træder i kraft.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til nyt LER

Send mail til ler@sdfe.dk

Myndigheden bag LER

LER ligger i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, der hører under

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

logo lille