Forside
Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Spørgsmål/svar
Adgang til LER
Graveinfo
Billedfrise

Ny LER-lov trådt i kraft 1. januar

21.02.2018

Ny lov kan spare mange ressourcer ved sammenstillingen af ledningskort til brug for gravearbejde

Energi-, forsynings- og klimaministeren har udsendt en pressemeddelelse om revidering af loven for registrering af ledningsejere. Læs pressemeddelelsen på efkm.dk.

Med den reviderede lov for registrering af ledningsejere, skal alle ledningsejere digitalisere deres ledningsoplysninger senest 3 1/2 år efter det nye modul til sammenstilling af ledningsoplysninger går i drift, så de lettere kan sammenstilles og præsenteres for brugerne.

Samtidig vil Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet udvide det eksisterende Ledningsejerregister, så det bliver muligt modtage og sammenstille ledningsplaner fra de forskellige ledningsejere. Herved banes vejen for, at ledningsoplysningerne lettere kan medbringes digitalt på gravestedet.

Det nye Ledningsejerregister vil give store administrative besparelser, når ledningsoplysningerne leveres digitale og sammenstillede til graveaktøren, ligesom et bedre og mere præcist overblik over ledningerne vil resultere i færre graveskader. Det bidrager til en øget forsyningssikkerhed.

Spørgsmål og svar om den nye LER-lov

Hurtigere adgang til oplysninger

Det øgede digitalisering af ledningsoplysningerne betyder, at de hurtigere og lettere kan stilles til rådighed for graveaktørerne. Dermed vil graveaktørerne kunne få udleveret oplysninger om et givent område på kun få timer.

Samtidig skal ledningsoplysningerne leve op til en fælles standard, så det bliver nemmere at sammenstille data og derved få overblik over ledningerne i et givet område.

Det forventes, at man dermed kan mindske de mange ressourcer, der i dag bruges på at planlægge, når der skal graves i jorden for at udbygge og vedligeholde Danmarks nedgravede infrastruktur. Samtidig forventes den lettere adgang til ledningsoplysninger resultere i færre graveskader, der bl.a. vil bidrage til en højere forsyningssikkerhed.

Øget koordinering

Den nye lov giver også graveaktører muligheder for at koordinere gravearbejde med andre graveaktører. Graveaktørerne kan annoncere efter mulige samgravningspartnere i god tid inden gravearbejdets begyndelse. Endvidere vil det blive muligt at søge efter ledig ledningskapacitet, så man kan udnytte eksisterende rørføringer.

Disse tiltag vil gøre det lettere at planlægge gravearbejde og forventeligt reducere det samlede antal gravearbejder, fordi graveaktørerne kan koordinere deres arbejde, så de kun skal bryde jorden en gang.

Tæt samarbejde med interessenter og videre proces

Videreudviklingen af Ledningsejerregistret sker i tæt samarbejde med LER´s brugere, som er repræsenteret via en følgegruppe, der består af repræsentanter fra brancheorganisationer, offentlige myndigheder samt KL.

Følgegruppen bliver inddraget i det kommende arbejde med at udarbejde et modul til øget samgravning og til at fastlægge de standardkrav ledningsoplysningerne skal følge.

Videreudviklingen samt fremtidig drift af LER vil komme i udbud i løbet af 2018 når kravspecifikation er klarlagt. Der vil komme yderligere info på LER´s hjemmeside.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til nyt LER

Send mail til ler@sdfe.dk

Myndigheden bag LER

LER ligger i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, der hører under

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

logo lille