Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Adgang til LER
Spørgsmål/svar
Graveinfo
Undgå graveskader

Undgå graveskader

LER er et landsdækkende register over alle landets ledningsejere og deres interesseområder. Det er lovpligtigt både at indberette til og forespørge i LER inden gravearbejde.

LER formidler kontakten mellem graveaktører og ledningsejere og gør det lettere for entreprenører og andre graveaktører at undersøge et graveområde og skaffe oplysninger om hvem, der har ledninger i jorden og hvor de ligger, inden de sætter et gravearbejde i gang. LER indeholder ikke oplysninger om ledningers placering, men ledningsejere har 5 dage til at svare på en graveforespørgsel og sende ledningsoplysningerne direkte til graveaktøren.

Ledningsejere

Ledningsejere

Hvis du ejer ledninger, som er gravet ned i jorden eller havbunden, har du pligt til at indberette interesseområdet til LER.

Læs om ledningsejere


Graveaktører

Graveaktører

Hvis du er graveaktør, fx entreprenør, har du pligt til at slå op i LER for at undersøge, hvilke ledninger der ligger i dit graveområde.

Læs om graveaktører


Kontakt

LERs support:

Tlf. hverdage kl. 8:30-12 på 41 71 77 59
Tirsdag dog kl: 10:00-12:00

eller sende en e-mail her

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter administrerer loven bag LER.
Send e-mail til ministeriet