Om LER
Ledningsejere
Graveaktører
For myndigheder
Adgang til LER
Spørgsmål/svar
Undgå graveskader

Undgå graveskader

Formålet med ledningsejerregistret (LER) er at reducere antallet af graveskader på de forsyningsledninger, som er gravet ned i jorden og havbunden.

LER gør det lettere for entreprenører og andre graveaktører at undersøge et graveområde og skaffe oplysninger om ledninger, inden de sætter et gravearbejde i gang. På den måde er LER med til at reducere risikoen for graveskader på forsyningsledninger og er derved også med til at forbedre samfundets forsyningssikkerhed. LER har været i drift siden 2005 og er funderet i Lov om registrering af ledningsejere.

Ledningsejere

Ledningsejere

Hvis du er ledningsejer og har ledninger, som er gravet ned i jorden eller havbunden, har du pligt til at indberette en række oplysninger til LER.

Læs om ledningsejere


Graveaktører

Graveaktører

Hvis du er graveaktør, fx entreprenør, har du pligt til at slå op i LER for at undersøge, hvilke ledninger der ligger i dit graveområde.

Læs om graveaktører


Kontakt

LERs support hjælper brugerne.

Tlf. hverdage kl. 8:30-12 på 41 71 77 59
Tirsdag dog kl: 10:00-12:00

eller sende en e-mail her

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter administrerer loven bag LER.
Send e-mail til ministeriet

LER holder lukket mellem jul og nytår og er tilbage 5. januar.

Vi ønsker alle en god jul og godt nytår.