Betaling og priser

12-07-2023

Driften af Ledningsejerregistret dækkes af brugerbetaling.

Hvad dækker gebyret?
Gebyret dækker den ydelse Ledningsejerregistret leverer. Ydelsen, der betales for, er kontakten mellem ledningsejere og graveaktører, så administrationen forbundet med søgning af ledningsoplysninger lettes.

Pris
Ledningsejerregistrets drift og videreudvikling bliver finansieret gennem brugernes betaling for graveforespørgsler. Brugerne af LER er bl.a. entreprenører og andre graveaktører. Brugerbetalingen går direkte til driften og udviklingen af LER og er fastsat, så der ikke betales for andet.

Gebyret for en graveforespørgsel er pr. 1.1.2023 fastsat til 0,007 kr. pr. m2. Gebyret er momsfrit og gebyrer for forespørgsler, der samlet set udgør under 100 kr. pr. kalenderår, faktureres ikke. En graveaktørs samlede brugerbetaling kan ikke overstige 166.000 kr. inden for et kalenderår. Overstiges de 166.000 kr., er det gratis at forespørge i LER.

Gebyret reguleres i bekendtgørelse nr 1534 af 16/12/2022, som trådte i kraft den 1. januar 2023.

Fakturering og rykkergebyr
Når du godkender en graveforespørgsel og accepterer betalingen, får du med det samme en kvittering og en liste over ledningsejere inden for dit graveområde. Kvitteringen kan altid genfindes i LER-systemet. Forbruget i LER bliver faktureret kvartalsvist bagud.

Vær opmærksom på, at det er brugernes ansvar at holde kontoens faktureringsoplysninger ajourførte.

Ingen fortrydelsesret
Din ydelse er digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium. Udførelsen er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at du mister din fortrydelsesret.

Hvis du vil reklamere
Du kan henvende dig til LER support, hvis du oplever, at der er fejl i den ydelse, du har bestilt, f.eks. teknisk fejl under bestillingen eller fordi der ved en fejl udleveres ledningsoplysninger for et andet område, end det du har tegnet i bestillingen.

Betaling for ledningsoplysninger

Jf. LER-lovens § 14 må ledningsejere ikke opkræve betaling ifm. udlevering af ledningseoplysninger, medmindre ledningsejeren udfører ekstra ydelser for anmoderen.

 

 

Kontakt LER support

LER support
Rentemestervej 8
DK-2400 København NV
Tlf. 78 76 87 92
Man- tors: 9:00-14:00
Fre: 10:00 - 14:00

send mail til LER helpdesk: support@sdfi.dk