Regler og lovgivning

23-03-2020

Ledningsejerregistret er reguleret af en lov og en bekendtgørelse. Loven fastsætter de overordnede rammer, mens bekendtgørelsen i detaljer beskriver de konkrete regler.

I lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER-loven) fastsættes der regler om,

  • hvilke ledningsejere der er omfattet af lovens anvendelsesområde,
  • hvem der skal forespørge om ledningsoplysninger,

  • hvordan graveaktører skal forespørge om ledningsoplysninger, og

  • hvordan ledningsejere skal udlevere ledningsoplysninger.

LER-loven giver endvidere klima-, energi- og forsyningsministeren beføjelse til at fastsætte regler om bl.a. minimumskrav til de nødvendige ledningsoplysninger, regler om betaling for udlevering af oplysninger om ledningsejere og sammenstillingen af de ledningsoplysninger, som ledningsejere udleverer m.m. Beføjelserne er anvendt til at fastsætte regler i bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret.

Under gældende ret kan du til enhver tid finde den nyeste lovbekendtgørelse, som er en sammenskrivning af den gældende lovgivning. Du kan endvidere finde den nyeste bekendtgørelse.

Under tidligere lovgivning kan du finde den tidligere gældende lovbekendtgørelse, hovedloven tilbage fra 2004 samt den tidligere gældende bekendtgørelse. Indtil den 1. juli 2023 vil lovbekendtgørelsen og bekendtgørelsen under tidligere lovgivning være vigtige, fordi ledningsejere har mulighed for at udlevere ledningsoplysninger efter disse regler i stedet for efter den gældende lovbekendtgørelse og bekendtgørelse.

 

Du kan under gældende lovgivning finde et notat med hjælp til forståelse af ledningsejers og graveaktører pligter i forbindelse med udlevering af ledningsoplysninger under overgangsperioden på 3½ år (frem til den 30. juni 2023). Notatet forklarer, hvilken frist der gælder for udlevering af ledningsoplysninger, og hvordan ledningsejer kan udlevere ledningsoplysninger i denne periode, dvs. forklarer hvilke regler der gælder i denne periode.

 

Ledningsejernes pligter
LER-loven fastsætter en pligt til at udlevere de nødvendige ledningsoplysninger for ledningsejere. Efter loven skal ledningsejere udlevere de nødvendige ledningsoplysninger til graveaktører, andre ledningsejere, bygherrer, entreprenører osv., når disse skal grave, planlægge et gravearbejde osv. Ledningsejere skal indtil den 30. juni 2023 besvare henvendelsen hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage efter, at graveaktøren har sendt forespørgslen i LER.

Graveaktørernes pligter

Graveaktører, bygherrer, entreprenører og andre har ifølge LER-loven pligt til at indhente ledningsoplysninger hos de relevante ledningsejere, før de påbegynder et gravearbejde.

Graveaktører må ikke grave, før ledningsoplysningerne er indhentet, og gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de indhentede ledningsoplysninger.


Ledningsoplysningerne skal være til stede på graveområdet, når der graves.