LER 2.0

02-08-2022

På denne side, og dertilhørende undersider, kan du læse om LER 2.0.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har siden 2016 arbejdet med at videreudvikle Ledningsejerregistret, til det vi kalder LER 2.0., under initiativ 6.3. LER 2.0 gik i luften 3. januar 2020 og har til formål at sikre, at brugerne af LER kan få adgang til ensartede og sammenstillede ledningsoplysninger - på sigt inde for 2 timer.

Hvor ledningsejerne i dag sender ledningsoplysninger uden om LER, når de modtager en anmodning om udlevering af ledningsoplysninger, skal de fremadrettet sende oplysningerne ind til LER, i et bestemt ensartet format. LER samler alle svarene og videregiver til graveaktøren. I overgangsperioden vil graveaktørerne både modtage ledningsoplysningerne direkte fra ledningsejerne og via LERs brugerflader. Graveaktøren vil kunne tilgå ledningsoplysninger på forskellige måder i LER - både via en kortviser og til download.

Se det tekniske koncept for det nuværende LER her

Se det tekniske koncept for LER 2.0 her

Krav til ledningsejerne

For at muliggøre at graveaktører kan få udleveret ensartede sammenstillede ledningsoplysninger via LER 2.0 kræver det, at ledningsejere digitaliserer deres ledningsoplysninger samt tilpasser dem, så de kan udveksles i det påkrævede format. Da fristen for udlevering af ledningsoplysninger nedsættes fra 5 dage til 2-timer inden for hverdage, vil de fleste ledningsejer få brug for systemer, der kan sikre automatisk udveksling af ledningsoplysninger. For de fleste ledningsejere vil der være en omstillingsproces, for at kunne efterkomme de nye krav. Ledningsejere får en frist på 3 ½ år efter LER 2.0 er sat i drift til at omstille sig til de nye krav. Det vil sige fristen udløber 30. juni 2023.

I den mellemliggende indfasningsperiode vil det være frivilligt at overgå til at udveksle ledningsoplysninger via LER 2.0, og det er således muligt at besvare henvendelse fra LER, som man plejer, i denne periode. Den forkortede svarfrist på 2 timer gælder ligeledes først fra 30. juni 2023.

Lov og bekendtgørelse

1. januar 2018 trådte en ny udgave af LER-loven i kraft, som gav klima, - energi og forsyningsministeren en række hjemler til at stille krav til, hvordan ledningsoplysninger skal udleveres - i hvilken form og med hvilket indhold.

Læs den relevante lovgivning her: Lov og bekendtgørelser

Hjemlerne er blevet udmøntet i en bekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar 2020. Det kan man læse om her:
Bekendtgørelse

SDFE har udarbejdet en række spørgsmål og svar, vedr. lovændringen som findes under vores almindelige side for hjælp: 
Spørgsmål/svar LER 2.0

LER 2.0 testmiljø

Det forventes, at alle ledningsejere, der er omfattet af loven, vil overgå til at besvare henvendelser om udlevering af ledningsoplysninger via LER 2.0 i løbet af indfasningsperioden. For at sikre optimale forhold for dette, kan testmiljøet for LER 2.0 allerede nu benyttes til at teste de tekniske løsninger, som er nødvendige for at en ledningsejer kan overgå til at udveksle ledningsoplysninger via LER 2.0.

Testmiljøet kan tilgås via denne side: LER 2.0 testmiljø