Billedfrise

Ny LER-lov vedtaget

11-01-2019

Ny lov kan spare mange ressourcer ved sammenstillingen af ledningskort til brug for gravearbejde 

Med den reviderede lov for registrering af ledningsejere, der trådte i kraft 1. januar 2018, skal alle ledningsejere digitalisere deres ledningsoplysninger inden medio 2023, så de lettere kan sammenstilles og præsenteres for brugerne.

Samtidig vil Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet udvide det eksisterende Ledningsejerregister, så det bliver muligt modtage og sammenstille ledningsplaner fra de forskellige ledningsejere. Herved banes vejen for, at ledningsoplysningerne lettere kan medbringes digitalt på gravestedet.

Det nye Ledningsejerregister vil give store administrative besparelser, når ledningsoplysningerne leveres digitale og sammenstillede til graveaktøren, ligesom et bedre og mere præcist overblik over ledningerne vil resultere i færre graveskader. Det bidrager til en øget forsyningssikkerhed.

Hurtigere adgang til oplysninger

Det øgede digitalisering af ledningsoplysningerne betyder, at de hurtigere og lettere kan stilles til rådighed for graveaktørerne. Dermed vil graveaktørerne kunne få udleveret oplysninger om et givent område på kun få timer.

Samtidig skal ledningsoplysningerne leve op til en fælles standard, så det bliver nemmere at sammenstille data og derved få overblik over ledningerne i et givet område.

Det forventes, at man dermed kan mindske de mange ressourcer, der i dag bruges på at planlægge, når der skal graves i jorden for at udbygge og vedligeholde Danmarks nedgravede infrastruktur. Samtidig forventes den lettere adgang til ledningsoplysninger resultere i færre graveskader, der bl.a. vil bidrage til en højere forsyningssikkerhed.

Øget koordinering

Den nye lov giver også graveaktører muligheder for at koordinere gravearbejde med andre graveaktører. Graveaktørerne kan annoncere efter mulige samgravningspartnere i god tid inden gravearbejdets begyndelse. Endvidere vil det blive muligt at søge efter ledig ledningskapacitet, så man kan udnytte eksisterende rørføringer.

Disse tiltag vil gøre det lettere at planlægge gravearbejde og forventeligt reducere det samlede antal gravearbejder, fordi graveaktørerne kan koordinere deres arbejde, så de kun skal bryde jorden en gang.

Tæt samarbejde med interessenter og videre proces

Videreudviklingen af Ledningsejerregistret sker i tæt samarbejde med LER´s brugere, som er repræsenteret via en følgegruppe, der består af repræsentanter fra brancheorganisationer, offentlige myndigheder samt KL.

Følgegruppen bliver inddraget i det kommende arbejde med at udarbejde et modul til øget samgravning og til at fastlægge de standardkrav ledningsoplysningerne skal følge.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til nyt LER

Send mail til support@sdfe.dk

 

Myndigheden bag LER

LER ligger i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,
der hører under

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Logo EFKM krone med blå prikker