LER 2.0

13-07-2023

På denne side, og dertilhørende undersider, kan du læse om LER 2.0.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har siden 2016 arbejdet med at videreudvikle Ledningsejerregistret til LER 2.0 under initiativ 6.3. LER 2.0 gik i luften 3. januar 2020 og har til formål at sikre, at brugerne af LER kan få adgang til ensartede og sammenstillede ledningsoplysninger inden for 2 timer.

Hvor ledningsejerne tidligere sendte ledningsoplysninger uden om LER, når de modtog en anmodning om udlevering af ledningsoplysninger, sender de i dag oplysningerne ind til LER i et bestemt ensartet format, hvorefter LER samler alle svarene og videregiver til graveaktøren. Graveaktøren kan i dag tilgå ledningsoplysninger på forskellige måder i LER - både via en kortviser og til download.

Se det tekniske koncept for LER 2.0 her.

Krav til ledningsejerne

For at graveaktører kan få udleveret ensartede sammenstillede ledningsoplysninger via LER 2.0 kræver det, at ledningsejere har digitaliseret deres ledningsoplysninger samt tilpasset dem, så de kan udveksles i det påkrævede format. Da fristen for udlevering af ledningsoplysninger er på 2 timer inden for hverdage, har de fleste ledningsejere brug for systemer, der kan sikre automatisk udveksling af ledningsoplysninger.

Lov og bekendtgørelse

1. januar 2018 trådte en ny udgave af LER-loven i kraft, som gav klima, - energi og forsyningsministeren en række hjemler til at stille krav til, hvordan ledningsoplysninger skal udleveres - i hvilken form og med hvilket indhold.

Læs den relevante lovgivning her: Lov og bekendtgørelser

Hjemlerne blev udmøntet i en bekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar 2020. D. 1. januar 2023 trådte en revideret udgave af bekendtgørelsen i kraft. Den reviderede bekendtgørelse kan tilgås via ovenstående link om lov og bekendtgørelse.

SDFI har udarbejdet en række spørgsmål og svar, vedr. lovændringen som findes under vores almindelige side for hjælp: 
Spørgsmål/svar.

LER 2.0 testmiljø

Det forventes, at alle ledningsejere, der er omfattet af loven, vil overgå til at besvare henvendelser om udlevering af ledningsoplysninger via LER 2.0 i løbet af indfasningsperioden. For at sikre optimale forhold for dette, kan testmiljøet for LER 2.0 benyttes til at teste de tekniske løsninger.

Testmiljøet kan tilgås via denne side: LER 2.0 testmiljø