Billedfrise

LER 2.0 testmiljø

10-09-2019

LER er under videreudvikling og der bygges nye funktioner så LER kan modtage, sammenstille og videreformidle sammenstillede digitale ledningsoplysninger.

Det forventes at det nye LER 2.0 vil blive sat i drift 1. januar 2020.

Vi inviterer LERs brugere til at hjælpe med at teste systemet, for at hjælpe til den bedst mulige løsning.

For at gøre det muligt for LERs brugere at bidrage til test og fejlretning af systemet, og for at give ledningsejerne mulighed for at forberede deres overgang til LER 2.0, har SDFE etableret et LER 2.0 testmiljø. Testmiljøet vil være tilgængeligt både frem mod idriftsættelse og efter de nye funktioner er sat i drift.

Testmiljøet afspejler det aktuelle stadie af udviklingen af LER 2.0. Det betyder, at der er tale om et fuldt funktionelt system, som løbende opdateres. SDFE og leverandøren af LER 2.0 arbejder fortsat med at udvikle løsningen og der udestår et stort arbejde med tilpasninger, fejlrettelser og test. Derfor vil testmiljøet blive opdateret løbende.

Testmiljøet kan tilgås her: https://extest.ler.dk

Det tilgås på samme måde som det eksisterende LER, men afvikles på to forskellige miljøer. Man kan ikke benytte sin eksisterende konto/bruger, men skal oprette en ny. Det vil sige at brugeraktivitet ikke overføres mellem testmiljø og det eksisterende LER, du kan derfor ikke komme til at gøre noget forkert når du tester. Bemærk at testmiljøet ved opstart ikke indeholder noget brugergenereret indhold. Det betyder at der ikke er nogen brugerekonti, interesseområder osv. Det betyder også, at der ikke udleveres ledningsoplysninger gennem LER, før der er ledningsejere der er begyndt at opsætte deres løsninger til dette.

Ledningspakker genereret via LER 2.0 testsystem også kan tilgås i LER 2.0s eksterne kortviser, som findes her

Ønsker man at give feedback vedr. LER 2.0, skal man udfylde og indsende denne skabelon og sende den til: lertest@sdfe.dk

Har du spørgsmål vedr funktioner og brugeroprettelse, kan du desuden sende dit spørgsmål lertest@sdfe.dk

Vejledninger til LER 2.0 findes her: https://ler.dk/Portal/Subsides/P.9.NytLER/P.9.7.Vejledninger.aspx

Nyeste bekendtgørelse til LER-loven, herunder LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger findes her: https://ler.dk/Portal/Subsides/P.9.NytLER/P.9.5.Bekendtgoerelse.aspx

Udestående på LER 2.0 testmiljø

Følgende er en ikke fyldestgørende liste over områder hvor der forventes tilpasninger til testmiljøet, inden LER 2.0 sættes i drift:

-          Kortviserens design og funktionalitet

-          Design af baggrundskort og ledningsoplysninger

-          Sammensætningen af indholdet af ledningspakker

-          Måden hvorpå baggrundskortet bliver en del af ledningspakken

-          Brug af ledningspakke i kortviser, uden at være logget på LER, i online og offline tilstand

-          Mindre tilpasninger til LERs hjemmeside, så den i højere grad understøtter LERs nye funktionaliteter

-          Måde hvorpå den vertikale position på ledninger vises i kortviseren