Nyheder

Flere forbedringer til kortviseren
Oprettet d. 27-08-2020

Forbedringer til kortviseren

LER har haft første opdatering efter sommerferien.
Opdateringen indeholder forbedringer til visning af ledningsoplysninger i LER’s nye kortviser. Opdateringen skulle give et bedre overblik, over de forskellige ledningsejere i graveforespørgslen og gøre det nemmere at se hvilke ledningsejerne der udveksler deres ledningsoplysninger gennem LER og hvilke der stadig sendes via mail, uden om LER.
LER’s eksterne kortviser er også blevet forbedret, så man blandt andet kan komme fra kortviseren og tilbage til LER via et klik på logoet.

 

Lettere at finde vejledning på hjemmesiden


Vi har lavet mindre tilpasninger til forsiden, som gerne skulle gøre det nemmere at finde de funktioner og oplysninger man leder efter og så har vi samlet alle vejledninger og spørgsmål/svar samme sted, så man altid ved hvor man kan finde hjælp på LER.

Find vejledning

Påmindelse om opdatering af sikkerhed på webservices 1. oktober 2020

TLS 1.2
Grundet krav til øget sikkerhed for offentlige digitale løsninger, sender vi her en påmindelse om at vi opdaterer sikkerheden for vores webservices, hvilket har betydning for de af vores kunder, som endnu ikke benytter nyeste versioner af TLS 1.2. (Se nedenstående link)

Test om webservice lever op til kravene
Det er allerede nu muligt at teste om jeres systemer er opdateret efter kravene:
LER’s testmiljøer ex-test og preprod benytter allerede TLS1.2. Hvis I ikke har problemer med at teste jeres webservice på de to miljøer, betyder det, at I allerede benytter den krævede protokol TLS 1.2. og I behøver i så fald ikke gøre yderligere.

Dato for opdatering til TLS 1.2 er: 1. oktober 2020 
Læs vejledning til opdatering her:
https://support.microsoft.com/en-us/help/3140245/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-default-secure-protocols-in-wi

OBS! Kun vores webservicekunder, som benytter webservice 2 og 3 vil muligvis være påvirket.

Flere ledningsejere nu på LER 2.0


Ledningsejerne er godt i gang med at digitalisere deres ledningsoplysninger for at tilslutte sig til LER 2.0. De første ledningsejere er allerede tilsluttet og flere forventes at slutte sig til løbende allerede i år.
De ledningsejere, der stadig mangler at tilslutte sig LER 2.0 kan finde råd og vejledning på vores hjemmeside.

LER-fakturaer forsinkede 4. kvartal 2019 og 1 og 2. kvartal 2020 

Udsendelse af fakturaer for 4. kvartal 2019 og 1. og 2. kvartal 2020 er desværre stadig forsinket. Forsinkelsen skyldes omlægning af økonomisystemet.

Videreudvikling og tilpasninger til LER

Siden idriftsættelsen af LER 2.0 i januar 2020, er der gennemført tilpasninger til løsningen. Med den glædelige nyhed, at der allerede nu er ledningsejere der er overgået til LER 2.0 og flere er på vej, har vi øget vores fokus på brugervenligheden af kortviseren til visning af ledningsoplysninger, som vil være 1. prioritet i den resterende del af 2020. 

Vi arbejder allerede på næste opdatering, som forventes at blive omkring 1. oktober. Den vil blandt andet indeholde forbedringer til de baggrundskort der benyttes i kortvisereren og so medtages på kvitteringerne ved en graveforespørgsel. Desuden vil der komme yderligere tilpasninger af visning af ledningsoplysninger i kortviseren.

Sommerstatus for Ledningsejerregistret
Oprettet d. 26-06-2020

Sommerstatus for Ledningsejerregistret

 

Med sommerferien på trapperne, giver LER her en status på udvikling af LER 2.0, samt planerne for andet halvår af 2020.

 

Hvis man vil læse mere om LER 2.0, findes der vejledninger til både graveaktører og ledningsejere på LER’s hjemme side

 

Siden idriftsættelsen af LER 2.0 i januar 2020, er der gennemført tilpasninger til løsningen. Med den glædelige nyhed, at der allerede nu er ledningsejere, der er overgået til LER 2.0 og flere på vej, har vi øget vores fokus på brugervenligheden af kortviseren til visning af ledningsoplysninger, som vil være 1. prioritet i den resterende del af 2020. Der arbejdes også samtidig på en række yderligere tilpasninger.

 

I første halvår er der blandt andet blevet foretaget følgende tilpasninger: 

 

 • Kvalitetssikring af visning af ledningsoplysninger i kortviseren, herunder i relation til visning af driftsstatus, fareklasse og traceer.
 • Rettelse vedr. oprettelse af graveforespørgsler, herunder i relation til den tilladte størrelse og udformningen af disse. For at give den bedste oplevelse af ledningsoplysningerne i den nye kortviser, bliver det kun muligt at oprette ét areal pr. graveforespørgsel.
 • Bedre visning af svarstatus på ledningspakker, i brugergrænsefladen og i mails fra LER.
 • Forbedring af det vejledningsmateriale, som skal hjælpe ledningsejere og tjenesteydere med at overgå til LER 2.0.

 

De næste tilpasninger, som forventes implementeret kort efter sommerferien, indebærer:  

 • En mere hensigtsmæssig opsætning af filtreringsmenuen i kortviseren til visning af ledningsoplysninger.
 • Bedre overblik over hvilke ledningsejerne der aflevere ledningsoplysninger gennem LER.
 • Tilpasning til visning af attributinformationerne i kortviseren til visning af ledningsoplysninger, så disse gøres mere overskuelige og nemmere at forstå.
 • Optimering af de baggrundskort der anvendes, når der oprettes interesseområder, graveforespørgsler og i kvitteringer.
 • Mindre tilpasninger af LER’s hjemmeside, så den relevante information bliver nemmere tilgængelig.
 • Optimering af de PDF’er, der kan dannes i kortviseren til visning af ledningsoplysninger.

 

Videre forløb

LER fortsætter arbejdet med, at sikre et optimalt system, for både ledningsejere og graveaktører i resten af 2020 og i de efterfølgende år. Ligeledes har LER-teamet stor fokus på brugerimplementering, for at sikre ledningsejernes overgang til LER 2.0 og at graveaktørerne får mest muligt ud af LER 2.0’s funktioner. Dette arbejde vil i høj grad ske i samarbejde med brugerne. 

I efteråret vil vi arbejde videre med at evaluere kortviseren til visning af ledningsoplysninger. I denne proces inddrages både ledningsejere og graveaktører yderligere. Hvis man ønsker at bidrage til evalueringen af kortviseren, kan man skrive til ler@sdfe.dk . Derudover har vi en række yderligere tilpasninger til LER i støbeskeen, herunder til webservices og sammensætningen af den ledningspakke, som dannes når der oprettes en graveforespørgsel.
 

Hvis man har spørgsmål eller forslag til forbedringer af LER, er man altid velkommen til at skrive til support@sdfe.dk.
 

Grundet sommerferien, vil man i juli kunne opleve forlænget svartid, ved henvendelser til LER. 

Vi ønsker LER’s brugere en god sommer.

Flere forbedringer på vej
Oprettet d. 15-05-2020

Flere forbedringer på vej

LER arbejder løbende på at tilrette og forbedre systemet. Særligt har vi fokus på de nye funktioner der blev sat i drift ved årsskiftet, herunder kortviseren til visning af ledningsoplysninger.  Herunder arbejdes der pt. på tilpasninger vedr.

 • Stylingen af ledningsoplysningerne i kortviseren
 • Øget brugervenlighed i kortviseren til visning af ledningsoplysninger
 • Baggrundskort med flere kontraster, når man bestiller en graveforespørgsel og på kvitteringer.
 • Flere funktioner i LER’s webservices
 • Tilpasninger til download og upload-funktioner i LER
 • Opdatering af LER’s brugergrænseflade, så brugervenligheden forbedres

LER’s brugere vil løbende blive inddraget, i arbejdet med at optimere løsningen. Yderligere arbejder LER løbende på tilpasninger, så det sikres at LER har en høj oppetid.

Spørg kun på ét område ad gangen

For at give den bedste oplevelse af ledningsoplysningerne i den nye kortvisning, anbefales det kun at oprette ét areal eller polygon pr. graveforespørgsel. Muligheden for at oprette en graveforespørgsel med flere polygoner udfases inden sommerferien. Dog vil det være muligt at oprette en graveforespørgsel med overlappende polygoner, da LER automatisk vil omdanne polygonerne til én samlet polygon. Der vil komme mere vejledning til dette.

Første ledningsejere nu på LER 2.0

Ledningsejerne er godt i gang med at digitalisere deres ledningsoplysninger, for at tilslutte sig til LER 2.0. De første ledningsejere er allerede tilsluttet og flere forventes at slutte sig til inden sommerferien. 

De ledningsejere, der stadig mangler at tilslutte sig LER 2.0 kan finde råd og vejledning om de nye regler og hvordan de tilslutes LER 2.0 på vores hjemmeside, særligt anbefales vores vejledning: Klar til LER 2.0 for ledningsejere.

To måder at modtage ledningsoplysninger på

De første ledningsejere er nu tilmeldt LER 2.0 og graveaktører skal derfor være opmærksom på hvordan de modtager ledningsoplysningerne. Nu kan ledningsoplysninger komme både gennem LER og på den gamle måde direkte på mail. Graveaktøren kan på kvitteringen og på selve graveforespørgslen se, hvilke ledningsejere der er tilsluttet LER 2.0 og derfor også se hvordan de kan forvente at modtage ledningsoplysningerne. Vi opfordrer derfor vores brugere til at være særligt opmærksomme på dette.

Det betyder, at graveaktørerne i stigende grad vil skulle forholde sig til ledningsoplysninger, som modtages via LER og udstilles i LER’s kortviser. Graveaktører kan læse mere i Klar til LER 2.0 for graveaktører 

 

Normal drift på trods af Covid19
Oprettet d. 03-04-2020

SDFE’s systemer kører i normal drift på trods af Covid19

Datafordeleren, Ledningsejerregistret, AWS og Kortforsyningen kører i normal drift. Det vil sige, at man kan hente data og benytte tjenester og hjemmesider ganske som sædvanligt.

SDFE arbejder hjemmefra, men vi kan håndtere og opretholde en normal drift på distancen.

På Datafordeleren er der support efter normal procedure. I forhold til support på Ledningsejerregistret, AWS og Kortforsyningen er telefonerne lukkede, men supporten kan kontaktes via mail. Vi håber på forståelse for, at der kan forekomme længere svartider.

Sker der ændringer i forhold til driften, vil disse for Datafordeleren blive meldt ud på via driftsmeddelelser for datafordeleren og for Kortforsyningen og Ledningsejer-registeret på vores Twitter-kanaler og hjemmeside helt som sædvanligt.

 

Indberetning af graveskader og ny webservice
Oprettet d. 03-04-2020

LER 2.0 – Indberetning af graveskader og ny webservice 

Når LER 2.0 sættes i søen 3. januar 2020 kommer det med en funktion til indberetning af graveskader samt ny webservice. I denne nyhed kan du høre mere om disse tilføjelser.

 

Indberetning af graveskader  

Fra 1. januar 2020 bliver det lovpligtigt for ledningsejere at indberette graveskader. det vil både være muligt at indberette via brugergrænsefladen, og via webservice. Du kan læse mere om hvad der skal indberettes og hvordan, i vejledning om graveskader, som kan findes her . Bemærk at indberetningen af graveskader skal ske senest i februar året efter det kalenderår, som indberetningen omhandler. Det vil sige, at indberetninger for 2020 senest skal være foretaget i februar 2021.

 

Indberetningerne skal bruges til at måle effekten af LER 2.0 så SDFE løbende kan forbedre systemet. Yderligere skal oplysninger bruges til målrettet vejledning i brug af systemet, til fælles gavn for graveaktører og ledningsejere. Indberetninger vedr. graveskader bliver ikke offentligt tilgængeligt og skal ikke benyttes til at udstille specifikke graveaktører eller ledningsejere.

 

Webservice i LER 2.0 

Med LER 2.0 kommer der en række yderligere funktioner i LER’s webservice. Webservice bruges til at kommunikere med LER-systemet, fra ens egne systemer. Formålet er at gøre brugen af LER så effektiv som muligt. Via de nye funktioner bliver det blandt andet muligt for graveaktører at oprette graveforespørgsler og hente ledningsoplysninger, via webservice. For ledningsejere bliver det muligt at modtage anmodninger om udlevering af ledningsoplysninger, udlevere ledningsoplysninger og indberette graveskader, via webservice. Vil du vide mere om LER 2.0s webservice kan du læse mere i ”Intro til webservices” og ”Guide to webservices” Find vejledningerne her. 

Bemærk, at LER’s eksisterende webservice (V2 og V3) til at hente anmodninger om udlevering af ledningsoplysninger fortsat vil være understøttet. Når man som ledningsejer overgår til at udlevere ledningsoplysninger via LER 2.0, forslår vi dog at man overgår til den nye webservice. 

Flere funktioner i LER’s webservice i fremtiden 

For at sikre at dem, der benytter LER’s webservice ikke løbende skal ændre i deres opsætning, vil der ikke blive ændret i de tekniske opsætning af LER’s webservice, medmindre dette er yderst nødvendigt. Er dette tilfældet, vil LERs brugere blive varslet i god tid. Yderligere arbejder LER løbende på at flere funktioner kan udføres via webservices. Det kan fx være webservice til oprettelse af interesseområder og samgravningsannoncer. Følg med på LER i det nye år, hvor der vil komme mere information om udviklingen. 

LER 2.0 går i luften d. 3. januar 2020 

LER 2.0 lanceres d. 3 januar. De primære tilføjelser vil på sigt give mulighed for en hurtigere og nemmere planlægning af gravearbejde. Fra lanceringen af LER 2.0 er der en indfasningsperiode, som giver ledningsejere 3.5 år til at omstille sig til de nye krav og regler for at kunne levere standardiserede og digitaliserede ledningsoplysninger til LER. Det betyder at ledningsejerne i denne periode frivilligt kan overgå til at udveksle efter de nye regler efterhånden som de er klar. Gevinsterne ved LER 2.0 bliver gradvist større, jo flere ledningsejere der overgår til at udveksle ledningsoplysninger via LER 2.0 samtidigt med at graveaktørerne tager de nye muligheder i brug. Dermed opnås gevinsterne ikke alene ved at LER 2.0 går i luften, det kræver også tilslutning og hensigtsmæssig anvendelse fra brugerne, da vi tilsammen bidrager til at høste fordelene. Læs mere om LER 2.0 her: 

 https://ler.dk/Portal/P.9.NytLER.aspx

 

Følg med i udrulningen af LER 2.0 

Over de kommende uger, udsender vi en række nyheder der vedrører LER 2.0, inklusiv nye informationsmaterialer og vejledninger. Den 3. januar, vil allenye funktioner i LER 2.0 sættes i drift. Alle trin-for-trin vejledninger kan findes på LERs hjemmeside. Vi står gerne til rådighed for at hjælpe jer med at blive klar til LER 2.0.

 

Ny mulighed for test af tjenesteyderfunktioner
Oprettet d. 06-03-2020

I forbindelse med overgang til LER 2.0, er tjenesteydre og ledningsejere nu i fuld gang med at test LER 2.0 funktioner, på LERs eksterne testmiljø.

SDFE kan nu tilbyde virksomheder at benytte SDFE som test-tjenesteaftager til test formål, så de kan teste funktioner knyttet til at være tjenesteyder. Tilbuddet om at benytte SDFE som test-tjenesteaftager gælder kun det eksterne testmiljø

SDFE stiller sin konto til rådighed til test, for at virksomheder kan teste tjenesteyderfunktioner, uden at skulle inddrage konkrete ledningsejere i ens testproces.

Ønsker man at benytte tilbuddet om at bruge SDFEs konto som tjenesteaftager til testformål, skal man skrive til ler@sdfe.dk for at høre nærmere om de konkrete vilkår.

Opgradering af sikkerhed
Oprettet d. 03-02-2020

Lukkevindue på webservice grundet opdatering af sikkerhed

Som en del af implementeringen af LER2.0 øger LER sikkerheden på serverne 3. feb. 2020, hvilket har betydning for de af vores kunder, som endnu ikke benytter nyeste ver-sioner af TLS. (Se nedenstående link)

 

Konkret kræver den nye opsætning, at vores brugerne opdaterer deres løsning til at bruge minimum TLS 1.1, men helst TLS 1.2.

 

Vi beder de af vores kunder, der endnu ikke har opdateret deres sikkerhed til minimum TLS 1. 1, til at gøre dette senest 3. januar 2020, da vi her vil implementere den øgede sikkerhed

 

Vejledning til opdatering kan findes her:

 

Læs vejledning til opdatering her:

 

https://support.microsoft.com/en-us/help/3140245/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-default-secure-protocols-in-wi

 

LER 2.0 i drift
Oprettet d. 03-01-2020

LER 2.0 i drift

Godt nytår til alle LERs brugere.

LER 2.0 er nu sat i drift og du kan læse mere på SDFEs hjemmeside. LER 2.0 minder om det LER du kender, men med en række nye funktionaliteter. Du kan læse om hvad der er nyt i LER 2.0 for graveaktører her og for ledningsejere her

Vi vil de kommende måneder arbejde på at gøre LER 2.0 endnu bedre og sikre at de nye funktionaliteter virker optimalt.

Bemærk at der endnu ikke er nogen ledningsejere der udveksler ledningsoplysninger via LER 2.0. I vil altså fortsat modtage alle ledningsoplysninger via mail, som i er vant til. De første ledningsejere forventes at overgå til at udveksle via LER 2.0, i løbet af 1. kvartal.

For at gøre overgangen til de nye funktioner, så let som muligt, har vi gjort en række nye vejledninger tilgængelige på LERs hjemmeside. De findes her

Vi arbejder løbende på at give brugerne de bedste forudsætninger for at bruge LER. Hvis i har feedback til systemet eller vejledninger, modtager vi meget gerne denne på support@sdfe.dk

Lukket mellem jul og nytår
Oprettet d. 19-12-2019

 

LER-supporten holder lukket mellem jul og nytår

Supporten holder lukket mellem jul og nytår fra mandag den 23. december til og med onsdag den 1. januar 2020.

Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

 

Indberetning af graveskader og ny webservice
Oprettet d. 13-12-2019

 

LER 2.0 – Indberetning af graveskader og ny webservice

 

Når LER 2.0 sættes i søen 3. januar 2020 kommer det med en funktion til indberetning af graveskader samt ny webservice. I denne nyhed kan du høre mere om disse tilføjelser.

 

Indberetning af graveskader

 

Fra 1. januar 2020 bliver det lovpligtigt for ledningsejere at indberette graveskader. det vil både være muligt at indberette via brugergrænsefladen, og via webservice. Du kan læse mere om hvad der skal indberettes og hvordan, i vejledning om graveskader, som kan findes her . Bemærk at indberetningen af graveskader skal ske senest i februar året efter det kalenderår, som indberetningen omhandler. Det vil sige, at indberetninger for 2020 senest skal være foretaget i februar 2021.

 

Indberetningerne skal bruges til at måle effekten af LER 2.0 så SDFE løbende kan forbedre systemet. Yderligere skal oplysninger bruges til målrettet vejledning i brug af systemet, til fælles gavn for graveaktører og ledningsejere. Indberetninger vedr. graveskader bliver ikke offentligt tilgængeligt og skal ikke benyttes til at udstille specifikke graveaktører eller ledningsejere.

 

Webservice i LER 2.0

 

Med LER 2.0 kommer der en række yderligere funktioner i LER’s webservice. Webservice bruges til at kommunikere med LER-systemet, fra ens egne systemer. Formålet er at gøre brugen af LER så effektiv som muligt. Via de nye funktioner bliver det blandt andet muligt for graveaktører at oprette graveforespørgsler og hente ledningsoplysninger, via webservice. For ledningsejere bliver det muligt at modtage anmodninger om udlevering af ledningsoplysninger, udlevere ledningsoplysninger og indberette graveskader, via webservice. Vil du vide mere om LER 2.0s webservice kan du læse mere i ”Intro til webservices” og ”Guide to webservices” Find vejledningerne her.

 

Bemærk, at LER’s eksisterende webservice (V2 og V3) til at hente anmodninger om udlevering af ledningsoplysninger fortsat vil være understøttet. Når man som ledningsejer overgår til at udlevere ledningsoplysninger via LER 2.0, forslår vi dog at man overgår til den nye webservice.

 

Flere funktioner i LER’s webservice i fremtiden

 

For at sikre at dem, der benytter LER’s webservice ikke løbende skal ændre i deres opsætning, vil der ikke blive ændret i de tekniske opsætning af LER’s webservice, medmindre dette er yderst nødvendigt. Er dette tilfældet, vil LERs brugere blive varslet i god tid. Yderligere arbejder LER løbende på at flere funktioner kan udføres via webservices. Det kan fx være webservice til oprettelse af interesseområder og samgravningsannoncer. Følg med på LER i det nye år, hvor der vil komme mere information om udviklingen.

 

LER 2.0 går i luften d. 3. januar 2020

 

LER 2.0 lanceres d. 3 januar. De primære tilføjelser vil på sigt give mulighed for en hurtigere og nemmere planlægning af gravearbejde. Fra lanceringen af LER 2.0 er der en indfasningsperiode, som giver ledningsejere 3.5 år til at omstille sig til de nye krav og regler for at kunne levere standardiserede og digitaliserede ledningsoplysninger til LER. Det betyder at ledningsejerne i denne periode frivilligt kan overgå til at udveksle efter de nye regler efterhånden som de er klar. Gevinsterne ved LER 2.0 bliver gradvist større, jo flere ledningsejere der overgår til at udveksle ledningsoplysninger via LER 2.0 samtidigt med at graveaktørerne tager de nye muligheder i brug. Dermed opnås gevinsterne ikke alene ved at LER 2.0 går i luften, det kræver også tilslutning og hensigtsmæssig anvendelse fra brugerne, da vi tilsammen bidrager til at høste fordelene. Læs mere om LER 2.0 her:

 

 https://ler.dk/Portal/P.9.NytLER.aspx

 

Følg med i udrulningen af LER 2.0

 

Over de kommende uger, udsender vi en række nyheder der vedrører LER 2.0, inklusiv nye informationsmaterialer og vejledninger. Den 3. januar, vil www.ler.dk indeholde alle nye LER 2.0 funktioner, samt trin-for-trin vejledninger og LERs hjemmeside vil se en smule anderledes ud en i dag. Vi står gerne til rådighed for at hjælpe jer med at blive klar til LER 2.0.

 

LER 2.0 i luften 3. januar
Oprettet d. 09-12-2019

LER 2.0 går i luften d. 3. januar 2020

LER 2.0 lanceres d. 3 januar. De primære tilføjelser vil på sigt give mulighed for en hurtigere og nemmere planlægning af gravearbejde. Fra lanceringen af LER 2.0 er der en indfasningsperiode, som giver ledningsejere 3.5 år til at omstille sig til de nye krav og regler for at kunne levere standardiserede og digitaliserede ledningsoplysninger til LER. Det betyder at ledningsejerne i denne periode frivilligt kan overgå til at udveksle efter de nye regler efterhånden som de er klar. Gevinsterne ved LER 2.0 bliver gradvist større, jo flere ledningsejere der overgår til at udveksle ledningsoplysninger via LER 2.0 samtidigt med at graveaktørerne tager de nye muligheder i brug. Dermed opnås gevinsterne ikke alene ved at LER 2.0 går i luften, det kræver også tilslutning og hensigtsmæssig anvendelse fra brugerne, da vi tilsammen bidrager til at høste fordelene. Læs mere om LER 2.0 her:

 https://ler.dk/Portal/P.9.NytLER.aspx

Nye lovforpligtigelser fra årsskiftet (graveskader, vejafvanding, føringsrør, stikledninger)

D. 5. december blev senest ændring til LER-loven vedtaget i Folketinget. Samtlige bestemmelser fra disse lovændringer træder i kraft 1. januar 2020. I den forbindelse træder nyeste bekendtgørelse til LER-loven også i kraft, som beskriver de specifikke regler, for udlevering af ledningsoplysninger mm. 

Når loven træder i kraft 1. januar starter en indfasningsperiode på 3,5 år. Det betyder at ledningsejere skal have omstillet sig til de nye krav senest 1. juli 2023.

Flere nye regler får betydning for ledningsejere allerede fra 1. januar

Fra 1. januar 2020 skal offentlige myndigheder og forsyningsselskaber indberette vejafvanding til LER. Føringsrør bliver desuden omfattet af anvendelsesområdet, så disse kan beskyttes mod graveskader på lige fod med andre forsyningstyper og kan på sigt fremsøges særskilt, til brug for samføring. 

Du kan læse mere om de nye regler her: Link til lov

 

Fra 1. januar 2020 skal ledningsejere indberette graveskader til LER mindst en gang om året. Indberetningerne offentliggøres ikke, men skal anvendes af LER til statistiske formål og til at udstede vejledninger eller lignende, hvis det vurderes at disse indsatsområder kan medvirke til at reducere antallet af graveskader. Indberetningen kan foretages både enkeltvis eller samlet, en enkelt gang for hele året, både via brugerfladen og via webservice. Næste uge vil LER udsende endnu en nyhed med flere oplysninger om indberetning af graveskader.

Fra 1. januar udvides begrebet stikledning til at omfatte fælles stikledninger. Herved kan en stikledning være en ledning, der slutter en eller flere brugere til et kollektivt net. Den udvidede definition på stikledninger har betydning for bl.a. boligforeninger, grundejerforeninger, haveforeninger og lignende, så der tages højde for, at et slutstik (fælles stikledning) kan deles og ejes af flere slutbrugere.

Læs mere om ændringen her: link til lov 

Vejledning til loven på vej

Med lovændringerne og den nyeste LER-bekendtgørelse, er reglerne omkring LER blevet mere omfangsrige. For at sikre de bedste forudsætninger, for at LERs brugere kan forstå reglerne omkring LER, vil der i løbet af 2020 blive udarbejdet en vejledning til LER-loven og dertilhørende bekendtgørelse. Indholdet af denne vejledning vil løbende blive gjort tilgængeligt på LER, i første halvår af 2020. 

Følg med i udrulningen af LER 2.0

Over de kommende uger, udsender vi en række nyheder der vedrører LER 2.0, inklusiv nye informationsmaterialer og vejledninger. Den 3. januar, vil www.ler.dk indeholde alle nye LER 2.0 funktioner, samt trin-for-trin vejledninger og LERs hjemmeside vil se en smule anderledes ud en i dag. Vi står gerne til rådighed for at hjælpe jer med at blive klar til LER 2.0.

 

Kortforsyningen ustabil
Oprettet d. 06-12-2019

Kortforsyningen er ustabil. Der kan derfor være problemer med at oprette en graveforespørgsel.

LER-loven fremsat i Folketinget
Oprettet d. 22-11-2019

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere er nu sendt i behandling i folketinget og kan findes her: Folketinget - Lovforslag

Der er primært tale om en ændring af lovteknisk karakter. Ændringen skal sikre at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har de nødvendige hjemler, til at videreudvikle LER. Det sker ud fra samme intentioner, som lå bag 2017-loven. Lovforslaget forventes at have begrænset betydning, for ledningsejere og graveaktører.

Lovforslaget og tilhørende bekendtgørelse forventes vedtaget og godkendt i starten af dec. 2019

 

Hurtigere adgang til ledningsoplysninger på vej
Oprettet d. 28-08-2019

I 2020 kommer nye tider for Ledningsejerregistret, som vil betyde hurtigere og nemmere adgang til ledningsoplysninger. Nu offentliggøres kravene til den forestående digitalisering, så ledningsejerne kan begynde på deres forberedelser.

En omfattende modernisering af Ledningsejerregistret, der indeholder oplysninger om ejerne af ledninger, rør og kabler i den danske muld, skal gøre det nemmere og hurtigere for graveaktører, fx entreprenører, at få adgang til ledningsoplysninger.

Det tager i dag flere dage at indsamle oplysninger om ledninger i et givent område. Et markant digitalt løft til Ledningsejerregistret vil om nogle år gøre det muligt at få udleveret ledningsoplysninger i løbet af to timer som udgangspunkt.

Krav til ledningsejere

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) gennemfører en modernisering af Ledningsejerregistret, og ledningsejerne står for arbejdet med at digitalisere og standardisere de ledningsoplysninger, der skal udveksles med Ledningsejerregisteret i fremtiden.

SDFE kan nu offentliggøre bekendtgørelsen til LER-loven, som indeholder de krav, som nye digitaliserede ledningsoplysninger skal leve op til. Kravene er udviklet i tæt samarbejde med branchens aktører, og ledningsejerne kan nu gå i gang med at forberede digitaliseringen og standardiseringen af deres ledningsoplysninger.

Efter planen skal bekendtgørelsen formelt træde i kraft den 1. januar 2020, samtidig med, at der åbnes for adgang til at udveksle digitaliserede ledningsoplysninger i det moderniserede Ledningsejer-register.

Det er et omfattende arbejde at digitalisere de omkring 750.000 km kabler, rør og ledninger, som ligger under den danske muld. Ledningsejerne, som i stort omfang består af forsyningsselskaber, vil derfor have frem til sommeren 2023 til at få gennemført den fulde digitalisering.

Se hvilke ledningsoplysninger der skal digitaliseres og standardiseres over de kommende år og efter hvilke regler her

Landsdækkende samgravningsmodul på vej
Oprettet d. 25-07-2019

 

Ny lov forenkler sammenstillingen af ledningsoplysninger til brug for gravearbejde.

Ledningsejerregistret (LER) lancerer 1. juli et samgravningsmodul, der skal gøre det lettere og mere overskueligt at koordinere gravearbejde i hele landet.

Modulet er udarbejdet i tæt samarbejde med LERs brugere, KL og VD. Funktionerne skal afhjælpe forpligtelsen til at undersøge muligheden for samgravning, før man søger om gravetilladelse ved vejmyndigheden.

Baggrunden

Pligten til at undersøge muligheden for samgravning før man søger gravetilladelse er knyttet til Vejlovens bestemmelse.  Når man skal udføre gravearbejde, har man pligt til at undersøge muligheden for samgravning, før man søger om gravetilladelse ved vejmyndigheden.

Gravebekendtgørelsen udmønter forundersøgelsespligten. Bekendtgørelsen peger på, at man fra 1 juli 2018 skal bruge samgravningsmodulet i LER til koordinering. I LER kan man skaffe dokumentation for at man har forsøgt at koordinere gravearbejdet.

Tre funktioner

Det nye samgravningsmodul vil bestå af 3 dele:

 

 1. Når du opretter en graveforespørgsel, har du mulighed for at finde andre aktive graveforespørgsler og samgravningsannoncer, inden for graveområdet og på samme periode. Du får mulighed for at sende en mail direkte til de graveaktører eller samgravningsannoncer du finder relevante for en evt. aftale om samgravning. LER leverer en kvittering, som du kan bruge som dokumentation for at du har søgt om samgravning når du skal søge om gravetilladelse hos den relevante vejmyndighed.

 2. Mulighed for oprettelse af en samgravningsannonce. Denne løsning kan du bruge når du ikke har en fastlagt gravperiode, men har brug for en  mere langsigtet planlægning af gravearbejde. Du får her mulighed for at oprette en samgravningsannonce. Når du opretter din samgravningsannonce, vil du få en liste over andre aktive graveaktører eller andre, der også har oprettet en samgravningsannonce samme sted og inden for samme aktive periode. Ud fra denne liste, kan du vælge hvilke parter, du ønsker at sende en anmodning om samgravning til. Du får efterfølgende en kvittering for hvilke virksomheder, du har sendt en anmodning om samgravning til. Alle samgravningsannoncer vil blive vist på Graveinfo sammen med alle graveforespørgsler.

 3. Du vil få mulighed for at oprette et notifikationsområde. Når du opretter et notifikationsområde, vil du få besked efterfølgende, når der er andre der opretter en graveforespørgsel eller en samgravningsannonce, der falder sammen med dit notifikationsområde. Det vil blive muligt, at vælge, hvor hyppigt notifikationerne skal modtages.

 

Nyt Landsdækkende samgravningsmodul i luften
Oprettet d. 25-07-2019

 

LERs samgravningsmodul forenkler koordinering af samgravning og søgning af mulige samgravningsparter.

 

Samgravningsmodul skal gøre det lettere og mere overskueligt at koordinere gravearbejder i hele landet.

 

Modulet er udarbejdet i tæt samarbejde med LERs brugere, KL og VD. Funktionerne skal afhjælpe forpligtelsen i Vejloven til at undersøge muligheden for samgravning, før man søger om gravetilladelse ved vejmyndigheden. Samgravningsmodulet er sat i drift samtidigt med en ændring i Vejloven er trådt i kraft d. 1 juli. Vejloven angiver at man skal benytte LER til koordinering af gravearbejder.

 

Samgravningsmodulets funktionaliteter lanceres i tre faser
Samgravningsmodulet består af en udvidelse af den eksisterende mulighed for samgravningsanalyser i LER og en ny mulighed for at annoncere efter samgravningsparter.

I samgravningsanalysen, finder LER alle graveforespørgsler eller samgravningsannoncer, der har sammenfald med den graveforespørgsel eller samgravningsannonce, der søges på.

 

Send anmodning om koordinering gennem LER
Som noget nyt, kan du markere hvilke af de mulige samgravningsparter, du vil have LER til at sende en e-mail anmodning om koordinering til.  Man kan udskrive en kvittering for samgravningsanalysens resultat af mulige samgravningsparter samt dem man har markerede at LER skal sende en anmodning til.

 

Notifikationsområder og nyt på Graveinfo
I anden fase bliver det muligt at oprette et notifikationsområde. Et notifikationsområde giver besked, hvis der sker aktivitet i et valgt område, hvor man ønsker information når der oprettes graveforespørgsler eller samgravningsannoncer.

Graveinfo er allerede opdateret, så det er muligt for alle at søge på graveforespørgsler og samgravningsannoncer.  Som noget nyt, vil Graveinfo udvides med visning af oplysninger om planlagte aktiviteter på vejarealer, som overføres fra  Vejdirektoratets Overblikskortet. Anden fase implementeres i september.

 

Erfaringer og forbedringer
LER vil opsamle erfaringer med samgravningsmodulet, der skal bruges til tilpasninger af systemet, der gør det nemmere at målrette anmodninger om samgravningsparter. LER vil desuden udarbejde analyse af mulige integrationer til eksterne systemer og snitflade forbedringer. Disse systemtilpasninger og forbedringer vil blive udført i fase 3, som endnu ikke er planlagt tidsmæssigt.

 

Find mere information
Du kan finde mere information om det nye samgravningsmodul på LERs hjemmeside og her er der også oplysninger om baggrund og vejledninger i brugen af de nye funktioner.

 

LER i udbud
Oprettet d. 25-07-2019

SDFE har nu sendt udviklingen af nyt Ledningsejerregister i udbud

I december 2017 vedtog Folketinget en revidering af LER-loven for registrering af ledningsejere. Et vigtigt element i implementeringen af den nye lov er videreudviklingen af Ledningsejerregistret (LER). SDFE har derfor d. 26. april offentliggjort et udbud om udviklingen af LER til en ny digital platform.

Det nye LER vil indeholde en række nye funktionaliteter. Det vil blive mulligt, at få hurtigere adgang til digital information om, hvor rør og ledninger ligger nedgravet i jorden.

Løsningen forventes at blive sat i drift i løbet af andet halvår af 2019.

Du kan finde udbuddet her 187426-2018 og har du spørgsmål til udbuddet eller ønsker at downloade materialet, gøres dette ved at registrere dig på CTM (EU-Supply). Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet.

En registrering som bruger i systemet medfører ikke en pligt til at afgive anmodning om deltagelse eller tilbud.

Du kan logge ind på EU-supply her: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=

Det respektive udbud findes ved at søge efter udbudsnr. 180975 - Udbud af Kontrakt om levering, vedligeholdelse, support og drift af Ledningsejerregisteret

Har du spørgsmål til materialet, skal du bruge EU-supplys beskedfunktion.

 

Lukkevindue d. 6.marts kl 16-17
Oprettet d. 05-03-2019

Onsdag d. 6. marts .2019 kl. 16-17 grundet opdateringer i systemet og lancering ag OOV-oplysninger på Graveinfo

Visning af oplysninger fra Overblikskortet på Graveinfo.

OOV Vejdirektoratet har udviklet en webbaseret kortløsning, Overblikskortet. Denne visning bruges i dag til at vise de allerfleste kommuners tilladelser til ”råden over vej”. Man kan her se alle kommuners gravetilladelser og andre rådighedstilladelser (herunder arrangementstilladelser). Overblikskortet giver altså et godt overblik over mange aktiviteter på veje som man skal grave i.

LER-udbud afsluttet
Oprettet d. 07-01-2019

 

SDFE har nu gennemført udbud af drift og videreudvikling af LER, og har d. 3. januar 2019 underskrevet kontrakt med Netcompany A/S, med COWI A/S som underleverandør. Den eksisterende leverandør af LER er COWI A/S med Netcompany A/S som underleverandør, og LER fortsætter således med samme leverandører, dog i en anden konstellation.

 

 

SDFE vil i samarbejde med Netcompany og COWI videreudvikle det nye LER, frem mod forventet idriftsættelse pr. 1. januar 2020, samt varetage driften af systemet i resten af kontraktperioden. SDFE vil løbende orientere om dette på LER.dk.

Bedre muligheder for koordinering
Oprettet d. 02-11-2018

Bedre muligheder for koordinering af gravearbejder 

Notifikationsområde: Du har nu mulighed for at oprette et notifikationsområde. Et notifikationsområde kan bruges hvis du gerne vil holde dig orienteret om aktiviteter i et specifikt område, men ikke ønsker at være synlig for andre. Når du opretter et notifikationsområde, vil du få besked efterfølgende, når andre opretter en graveforespørgsel eller en samgravningsannonce, der falder sammen med dit notifikationsområde.

Baggrund 
Baggrunden for udvidelsen af samgravningsmulighederne i LER, skal findes i Den fælles Offentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020, Initiativ 6.3.  Initiativet skal gøre det nemmere og billigere for virksomheder at grave og vedligeholde nedgravet infrastruktur i Danmark samt reducere byrderne ved gravearbejde for det omkringliggende samfund. Herved skal LER videreudvikles med bl.a. et samgravningsmodul, der understøtter effektiv koordinering af gravearbejder. 

Du kan læse mere om samgravningsmodulet her

 

Om uopsætteligt gravearbejde
Oprettet d. 06-07-2018

På siden 'Om LER', 'Regler og lovgivning' ligger 'vejledning om uopsætteligt reparationsarbejde'.

Vejledningen præciserer regler for at grave uopsætteligt og præciserer hvilke forudsætninger der skal være tilstede for at det er lovligt at grave 'akut'.