Billedfrise

Nyheder

Hurtigere adgang til ledningsoplysninger på vej
Oprettet d. 28-08-2019

I 2020 kommer nye tider for Ledningsejerregistret, som vil betyde hurtigere og nemmere adgang til ledningsoplysninger. Nu offentliggøres kravene til den forestående digitalisering, så ledningsejerne kan begynde på deres forberedelser.

En omfattende modernisering af Ledningsejerregistret, der indeholder oplysninger om ejerne af ledninger, rør og kabler i den danske muld, skal gøre det nemmere og hurtigere for graveaktører, fx entreprenører, at få adgang til ledningsoplysninger.

Det tager i dag flere dage at indsamle oplysninger om ledninger i et givent område. Et markant digitalt løft til Ledningsejerregistret vil om nogle år gøre det muligt at få udleveret ledningsoplysninger i løbet af to timer som udgangspunkt.

Krav til ledningsejere

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) gennemfører en modernisering af Ledningsejerregistret, og ledningsejerne står for arbejdet med at digitalisere og standardisere de ledningsoplysninger, der skal udveksles med Ledningsejerregisteret i fremtiden.

SDFE kan nu offentliggøre bekendtgørelsen til LER-loven, som indeholder de krav, som nye digitaliserede ledningsoplysninger skal leve op til. Kravene er udviklet i tæt samarbejde med branchens aktører, og ledningsejerne kan nu gå i gang med at forberede digitaliseringen og standardiseringen af deres ledningsoplysninger.

Efter planen skal bekendtgørelsen formelt træde i kraft den 1. januar 2020, samtidig med, at der åbnes for adgang til at udveksle digitaliserede ledningsoplysninger i det moderniserede Ledningsejer-register.

Det er et omfattende arbejde at digitalisere de omkring 750.000 km kabler, rør og ledninger, som ligger under den danske muld. Ledningsejerne, som i stort omfang består af forsyningsselskaber, vil derfor have frem til sommeren 2023 til at få gennemført den fulde digitalisering.

Se hvilke ledningsoplysninger der skal digitaliseres og standardiseres over de kommende år og efter hvilke regler her

Ændring af LER-loven i offentlig høring
Oprettet d. 22-08-2019

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere er nu sendt i offentlig høring og kan findes her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63115

 

Der er primært tale om en ændring af lovteknisk karakter. Ændringen skal sikre at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har de nødvendige hjemler, til at videreudvikle LER. Det sker ud fra samme intentioner, som lå bag 2017-loven. Lovforslaget forventes at have begrænset betydning, for ledningsejere og graveaktører.

 

Det er intentionen at lovforslaget skal behandles i Folketinget i efteråret.

 

Landsdækkende samgravningsmodul på vej
Oprettet d. 25-07-2019

 

Ny lov forenkler sammenstillingen af ledningsoplysninger til brug for gravearbejde.

Ledningsejerregistret (LER) lancerer 1. juli et samgravningsmodul, der skal gøre det lettere og mere overskueligt at koordinere gravearbejde i hele landet.

Modulet er udarbejdet i tæt samarbejde med LERs brugere, KL og VD. Funktionerne skal afhjælpe forpligtelsen til at undersøge muligheden for samgravning, før man søger om gravetilladelse ved vejmyndigheden.

Baggrunden

Pligten til at undersøge muligheden for samgravning før man søger gravetilladelse er knyttet til Vejlovens bestemmelse.  Når man skal udføre gravearbejde, har man pligt til at undersøge muligheden for samgravning, før man søger om gravetilladelse ved vejmyndigheden.

Gravebekendtgørelsen udmønter forundersøgelsespligten. Bekendtgørelsen peger på, at man fra 1 juli 2018 skal bruge samgravningsmodulet i LER til koordinering. I LER kan man skaffe dokumentation for at man har forsøgt at koordinere gravearbejdet.

Tre funktioner

Det nye samgravningsmodul vil bestå af 3 dele:

 

  1. Når du opretter en graveforespørgsel, har du mulighed for at finde andre aktive graveforespørgsler og samgravningsannoncer, inden for graveområdet og på samme periode. Du får mulighed for at sende en mail direkte til de graveaktører eller samgravningsannoncer du finder relevante for en evt. aftale om samgravning. LER leverer en kvittering, som du kan bruge som dokumentation for at du har søgt om samgravning når du skal søge om gravetilladelse hos den relevante vejmyndighed.

  2. Mulighed for oprettelse af en samgravningsannonce. Denne løsning kan du bruge når du ikke har en fastlagt gravperiode, men har brug for en  mere langsigtet planlægning af gravearbejde. Du får her mulighed for at oprette en samgravningsannonce. Når du opretter din samgravningsannonce, vil du få en liste over andre aktive graveaktører eller andre, der også har oprettet en samgravningsannonce samme sted og inden for samme aktive periode. Ud fra denne liste, kan du vælge hvilke parter, du ønsker at sende en anmodning om samgravning til. Du får efterfølgende en kvittering for hvilke virksomheder, du har sendt en anmodning om samgravning til. Alle samgravningsannoncer vil blive vist på Graveinfo sammen med alle graveforespørgsler.

  3. Du vil få mulighed for at oprette et notifikationsområde. Når du opretter et notifikationsområde, vil du få besked efterfølgende, når der er andre der opretter en graveforespørgsel eller en samgravningsannonce, der falder sammen med dit notifikationsområde. Det vil blive muligt, at vælge, hvor hyppigt notifikationerne skal modtages.

 

Nyt Landsdækkende samgravningsmodul i luften
Oprettet d. 25-07-2019

 

LERs samgravningsmodul forenkler koordinering af samgravning og søgning af mulige samgravningsparter.

 

Samgravningsmodul skal gøre det lettere og mere overskueligt at koordinere gravearbejder i hele landet.

 

Modulet er udarbejdet i tæt samarbejde med LERs brugere, KL og VD. Funktionerne skal afhjælpe forpligtelsen i Vejloven til at undersøge muligheden for samgravning, før man søger om gravetilladelse ved vejmyndigheden. Samgravningsmodulet er sat i drift samtidigt med en ændring i Vejloven er trådt i kraft d. 1 juli. Vejloven angiver at man skal benytte LER til koordinering af gravearbejder.

 

Samgravningsmodulets funktionaliteter lanceres i tre faser
Samgravningsmodulet består af en udvidelse af den eksisterende mulighed for samgravningsanalyser i LER og en ny mulighed for at annoncere efter samgravningsparter.

I samgravningsanalysen, finder LER alle graveforespørgsler eller samgravningsannoncer, der har sammenfald med den graveforespørgsel eller samgravningsannonce, der søges på.

 

Send anmodning om koordinering gennem LER
Som noget nyt, kan du markere hvilke af de mulige samgravningsparter, du vil have LER til at sende en e-mail anmodning om koordinering til.  Man kan udskrive en kvittering for samgravningsanalysens resultat af mulige samgravningsparter samt dem man har markerede at LER skal sende en anmodning til.

 

Notifikationsområder og nyt på Graveinfo
I anden fase bliver det muligt at oprette et notifikationsområde. Et notifikationsområde giver besked, hvis der sker aktivitet i et valgt område, hvor man ønsker information når der oprettes graveforespørgsler eller samgravningsannoncer.

Graveinfo er allerede opdateret, så det er muligt for alle at søge på graveforespørgsler og samgravningsannoncer.  Som noget nyt, vil Graveinfo udvides med visning af oplysninger om planlagte aktiviteter på vejarealer, som overføres fra  Vejdirektoratets Overblikskortet. Anden fase implementeres i september.

 

Erfaringer og forbedringer
LER vil opsamle erfaringer med samgravningsmodulet, der skal bruges til tilpasninger af systemet, der gør det nemmere at målrette anmodninger om samgravningsparter. LER vil desuden udarbejde analyse af mulige integrationer til eksterne systemer og snitflade forbedringer. Disse systemtilpasninger og forbedringer vil blive udført i fase 3, som endnu ikke er planlagt tidsmæssigt.

 

Find mere information
Du kan finde mere information om det nye samgravningsmodul på LERs hjemmeside og her er der også oplysninger om baggrund og vejledninger i brugen af de nye funktioner.

 

LER i udbud
Oprettet d. 25-07-2019

SDFE har nu sendt udviklingen af nyt Ledningsejerregister i udbud

I december 2017 vedtog Folketinget en revidering af LER-loven for registrering af ledningsejere. Et vigtigt element i implementeringen af den nye lov er videreudviklingen af Ledningsejerregistret (LER). SDFE har derfor d. 26. april offentliggjort et udbud om udviklingen af LER til en ny digital platform.

Det nye LER vil indeholde en række nye funktionaliteter. Det vil blive mulligt, at få hurtigere adgang til digital information om, hvor rør og ledninger ligger nedgravet i jorden.

Løsningen forventes at blive sat i drift i løbet af andet halvår af 2019.

Du kan finde udbuddet her 187426-2018 og har du spørgsmål til udbuddet eller ønsker at downloade materialet, gøres dette ved at registrere dig på CTM (EU-Supply). Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet.

En registrering som bruger i systemet medfører ikke en pligt til at afgive anmodning om deltagelse eller tilbud.

Du kan logge ind på EU-supply her: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=

Det respektive udbud findes ved at søge efter udbudsnr. 180975 - Udbud af Kontrakt om levering, vedligeholdelse, support og drift af Ledningsejerregisteret

Har du spørgsmål til materialet, skal du bruge EU-supplys beskedfunktion.

 

Høring Bekendtgørelse
Oprettet d. 25-07-2019

Høring bekendtgørelse

Udkast til bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af standardiserede ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, er nu sendt i 5½ ugers høring. Se udkastet til bekendtgørelsen på Høringsportalen

Høringssvar til lovforslaget bedes venligst fremsendt pr. e-mail til ler@sdfe.dk med cc. til simho@sdfe.dk.

Svarfrist senest onsdag den 17. april 2019

Vi gør opmærksom på, at høringssvarene vil blive offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk

Spørgsmål til udkastet kan rettes til Jesse Goodman på 72 54 56 64 eller Simone Holst på 72 54 55 28 eller sendes til e-mail ler@sdfe.dk

 

Udover de dokumenter, der kan hentes på Høringsportalen, er nedenstående filer supplerende information.

Filerne har til formål at øge forståelsen for Bilag 1 GML-applikationsskemaet til LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger og Bilag 2 LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger (featurekatalog)

 

 Links til eksempler på datafiler 

Datamodel

 Datamodel dimensioner

 Datamodel billeder

 Datamodel annotationer

Lukkevindue d. 6.marts kl 16-17
Oprettet d. 05-03-2019

Onsdag d. 6. marts .2019 kl. 16-17 grundet opdateringer i systemet og lancering ag OOV-oplysninger på Graveinfo

Visning af oplysninger fra Overblikskortet på Graveinfo.

OOV Vejdirektoratet har udviklet en webbaseret kortløsning, Overblikskortet. Denne visning bruges i dag til at vise de allerfleste kommuners tilladelser til ”råden over vej”. Man kan her se alle kommuners gravetilladelser og andre rådighedstilladelser (herunder arrangementstilladelser). Overblikskortet giver altså et godt overblik over mange aktiviteter på veje som man skal grave i.

LER-udbud afsluttet
Oprettet d. 07-01-2019

 

SDFE har nu gennemført udbud af drift og videreudvikling af LER, og har d. 3. januar 2019 underskrevet kontrakt med Netcompany A/S, med COWI A/S som underleverandør. Den eksisterende leverandør af LER er COWI A/S med Netcompany A/S som underleverandør, og LER fortsætter således med samme leverandører, dog i en anden konstellation.

 

 

SDFE vil i samarbejde med Netcompany og COWI videreudvikle det nye LER, frem mod forventet idriftsættelse pr. 1. januar 2020, samt varetage driften af systemet i resten af kontraktperioden. SDFE vil løbende orientere om dette på LER.dk.

Bedre muligheder for koordinering
Oprettet d. 02-11-2018

Bedre muligheder for koordinering af gravearbejder 

Notifikationsområde: Du har nu mulighed for at oprette et notifikationsområde. Et notifikationsområde kan bruges hvis du gerne vil holde dig orienteret om aktiviteter i et specifikt område, men ikke ønsker at være synlig for andre. Når du opretter et notifikationsområde, vil du få besked efterfølgende, når andre opretter en graveforespørgsel eller en samgravningsannonce, der falder sammen med dit notifikationsområde.

Baggrund 
Baggrunden for udvidelsen af samgravningsmulighederne i LER, skal findes i Den fælles Offentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020, Initiativ 6.3.  Initiativet skal gøre det nemmere og billigere for virksomheder at grave og vedligeholde nedgravet infrastruktur i Danmark samt reducere byrderne ved gravearbejde for det omkringliggende samfund. Herved skal LER videreudvikles med bl.a. et samgravningsmodul, der understøtter effektiv koordinering af gravearbejder. 

Du kan læse mere om samgravningsmodulet her

 

Om uopsætteligt gravearbejde
Oprettet d. 06-07-2018

På siden 'Om LER', 'Regler og lovgivning' ligger 'vejledning om uopsætteligt reparationsarbejde'.

Vejledningen præciserer regler for at grave uopsætteligt og præciserer hvilke forudsætninger der skal være tilstede for at det er lovligt at grave 'akut'.