Nyheder

Fejl i visning af tracéer
Oprettet d. 11-09-2023

Vigtig information: I perioden 5/9 kl 8 -  6/9 kl 9, har der været fejl i visningen af nogle tracéer i kortviseren, som bevirkede at nogle ledninger ikke blev vist korrekt i denne periode. Fejlen er nu rettet og vi opfordrer, at man er opmærksom på problemet.

2-timers fristen er nu implementeret i systemet
Oprettet d. 07-09-2023

2-timers fristen er nu implementeret i systemet og statusmail kommer derfor indenfor 2 timer.

Lukkevindue den 5-9-2023
Oprettet d. 29-08-2023

NemLog-In skifter deres certifikat tirsdag 05-09-2023 kl 07:00 med lukkevindue mellem 06:00 og 07:00 - i det tidsrum kan LER ikke tilgås.

Enklere overblik
Oprettet d. 03-07-2023

Ledningsejerregistret er nu fuldt digitalt. Den 1. juli var skæringsdatoen for ledningsejere til at få digitaliseret ledningsoplysninger. Fremover bliver ledningsoplysninger udvekslet digitalt på ganske kort tid.

I mere end tre år har landets ledningsejere været i gang med at digitalisere deres ledningsoplysninger, og den 1. juli rundede vi så skæringsdatoen for, hvornår ledningsejerne skulle være klar til at begynde med at udveksle deres digitaliserede ledningsoplysninger via Ledningsejerregistret (LER).

”Digitaliseringen af ledningsejerregistret har været et kæmpe projekt. Heldigvis har vi haft et rigtig godt samarbejde med alle interessenter omkring LER, hvilket betyder, at vi nu får et stærkt digitalt ledningsejerregister, der blandt andet vil nedbringe antallet af graveskader,” siger vicedirektør i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur Morten Hvidberg.

Det fuldt digitale LER baner vejen for smidigere og hurtigere arbejdsgange for udveksling af ledningsoplysninger. Det vil lette de administrative byrder ved gravearbejde og reducere antallet af graveskader.

Den digitale udveksling af ledningsoplysninger betyder, at graveaktører fremover kan få udleveret ledningsoplysninger på mindre end 2 timer mod tidligere op til 5 hverdage.

Ledningsoplysninger er centrale informationer, når det kommer til nogle af de vigtigste samfundsmæssige og økonomiske aktiviteter i Danmark de kommende år, hvor der vil blive gravet som aldrig før med udrulning af fjernvarme og fibernet, samt udbygning af elnettet til at understøtte den grønne omstilling.

Ledningsejere, som ikke har digitaliseret vil blive kontaktet

De store ledningsejere har taget LER i brug, men der er stadig en gruppe mindre ledningsejere, som ikke er klar til at udveksle deres ledningsoplysninger digitalt.

SDFI står for arbejdet med at modernisere Ledningsejerregistret, mens det er den enkelte ledningsejer, som har ansvaret for at digitalisere sine ledningsoplysninger, så de kan udveksles digitalt via det nye LER.

SDFI vil tage kontakt til de ledningsejere, som endnu ikke er klar.

LER utilgængelig d. 29. juni i tidsrummet 16-18
Oprettet d. 16-06-2023

 

LER’s produktions-og testmiljø er utilgængelig i tidsrummet 16-18 den 29. juni pga. systemopdateringer.

 

Ny opdateret lov-vejledning
Oprettet d. 01-06-2023

Ny opdateret vejledning til LER-loven og bekendtgørelse

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har revideret vejledningen om LER-loven og tilhørende bekendtgørelse. Vejledningen henvender sig til de af LER’s brugere, der har brug for at blive klogere på regler og forpligtelser i LER.
I vejledningen kan du f.eks. læse nærmere om, hvem der er omfattet af loven, tidsfrister for udlevering af ledningsoplysninger, indberetning af graveskader og meget mere. Vejledningen kan bruges som opslagsværk, når man har brug for at blive klogere på et konkret emne.
De enkelte afsnit kan læses selvstændigt, men vil ofte indeholde henvisninger til øvrige relevante afsnit. Vejledningen gennemgår udvalgte emner på baggrund af de mest almindelige spørgsmål om LER-loven og tilhørende bekendtgørelse.
Hvis der er emner, du mangler svar på, er du velkommen til at kontakte Ledningsejerregistret på ler@sdfi.dk.

Vejledningen vil løbende blive opdateret og man kan altid finde nyeste version på LER’s hjemmeside og på Retsinformation.
 
Nyhedsbrev maj
Oprettet d. 26-05-2023

Hård validering af ledningsoplysninger udsættes til efteråret

Der er øgede krav til oplysninger om de ledninger, der etableres efter 1. juli 2023. Skæringsdatoen ligger i starten af sommerferieperioden og der er derfor en chance for, at ledningsejere og tjenesteydere ikke har de rette ressourcer på arbejde, hvis der bliver behov for at rette i data. SDFI har derfor valgt, at udskyde den hårde validering af ledningsoplysningerne, så der først valideres efter reglerne for nye ledninger, hvis de har en etableringsdato senere end 31. oktober 2023. Bemærk, at de juridiske krav fortsat allerede er gældende fra 1. juli 2023 og det er således alene systemets validering, der tilpasses. 

OCES 3 kan nu testes på LER-extest

Pr.  31. oktober 2023 spærres OCES2 certifikater. Ledningsejere og tjenesteydere skal derfor være opmærksomme på at få skiftet jeres certifikat til OCES3 (gælder LER-webservice). SDFI opfordrer ledningsejere og tjenesteydere til at skifte til OCES3 certifikater hurtigst muligt.

Det er allerede nu muligt at teste jeres OCES3 certifikat på extest.

Mulig fejl i interesseområdets forsyningsart for nogle LER2-kunder

Desværre har der været en fejl i LER som har gjort at hvis en konto er blevet tilsluttet/afkoblet LER 2.0 på kontoniveau, har dette forårsaget at tilvalgte forsyningsarter er blevet slettet fra alle kontoens interesseområder. Denne fejl er nu rettet så forsyningsarterne på kontoens interesseområder fremover ikke berøres ved tilslutning af konto til LER 2.0. Denne fejl er meget uheldig da det er lovpligtigt af angive forsyningsarter på et interesseområde. Hvis I som ledningsejere har tilsluttet hele jeres konto til LER 2.0 vil vi derfor bede jer om at tjekke om der er korrekte forsyningsarter på jeres interesseområder!

Ny vejledning til konvertering af filformater

SDFI har nu udarbejdet en vejledning til brugere af LER, der ønsker at konvertere en ledningspakke indeholdende GML-filer, til et andet format end GML.

Med vejledningen får du en udførlig guide til, hvorledes du kan konvertere GML til et andet filformat:
https://ler.dk/Files/Guide_til_konvertering_af_filformater.pdf

Forbedringer til kortviseren

D. 23. maj lancerede SDFI en række forbedringer til LER’s kortviser. Forbedringerne er udarbejdet på baggrund af de mange gode forslag til forbedringer, SDFI har modtaget fra brugerne, og vi fortsætter med at tilpasse systemet, så det viser ledningsoplysningerne bedst muligt. Forbedringerne er lagt i den nye visningsstandard som nu er tilgængelig på hjemmesiden. Se link nedenfor.

Der er bl.a. lavet følgende forbedringer:

 • 1 Tracéer for telekabler er blevet bredere med en mere markant grøn farve
 • 2 Visning af målepile forbedret. Målsætninger på målepile bliver nu vist med værdi. Tidligere blev målsætningerne vist uden målværdier

 

 

Extest er utilgængeligt tirsdag den 30. maj
Oprettet d. 25-05-2023

Extest er utilgængeligt  tirsdag den 30. maj i tidsrummet 16-17.

Slutspurt med digitalisering i 2023
Oprettet d. 01-02-2023

Nu startet slutspurten med digitalisering af ledningsoplysninger

Til sommer skal alle ledningsoplysninger være digitaliseret og alle ledningsejere overgået til LER 2.0. Det vil give mindre administration, hurtigere arbejdsgange og bedre overblik over nedgravede ledninger.

Alle ledningsejere registreret i LER skal tage stilling til LER 2.0 og de krav der følger med. Derfor har Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) udsendt en mail til samtlige ledningsejere, der endnu ikke er overgået til LER 2.0, for at minde om tidsfristen for omstilling, der udløber 1. juli 2023. Det er muligt at se den omtalte mail om påmindelse, samt bilag nedenfor.

Mail med påmindelse om nye krav for ledningsejere  
Vejledning om dispensation for de nye krav  

Et effektivt ledningsejerregister er højaktuelt, da ledningsoplysninger er centrale informationer, når det kommer til nogle af de vigtigste samfundsmæssige og økonomiske aktiviteter i Danmark de kommende år:

 • - Udrulning af fjernvarme, så samfundet bliver mindre afhængig af gas
 • - Udrulning af fibernet, så der sikres god internetdækning i hele landet
 • - Udbygning af elnettet, til at understøtte den grønne omstilling
 • - Planlægning og etablering af klimasikringstiltag

I januar 2020 satte SDFI LER 2.0 i drift. LER 2.0 skal sikre, at der fremover udveksles ensartede digitale ledningsoplysninger, inden for 2 timer. Der er tale om digital opgradering, som både skal lette de administrative byrder ved gravearbejde og reducere antallet af graveskader.

Blandt andet kan de nye digitale ledningsoplysninger tilgås direkte i LER 2.0’s kortviser på en tablet, og anvendes i marken, der hvor der graves. 

For at muliggøre denne opgradering, forpligtiger LER-loven ledningsejerne til senest 1. juli 2023 at være overgået til LER 2.0. Det betyder, at ledningsoplysningerne skal digitaliseres, så de kan udleveres i overensstemmelse med LERs datamodel og at ledningsejerne skal anskaffe IT-systemer, som sikrer automatisk udlevering af ledningsoplysningerne.

SDFI har udarbejdet vejledningen ”Klar til LER 2.0 for graveaktører”, samt tre videovejledninger om anvendelsen af LER 2.0s kortviser, som skal hjælpe graveaktørerne godt på vej til at finde og anvende ledningsoplysningerne. Find links til videoer og vejledning nedenfor.

"Klar til LER 2.0 for ledningsejere"-vejledning  
Videovejledninger for graveaktører  

 

 

 

 

Graveskaderapport for 2021
Oprettet d. 26-01-2023

Graveskader i Danmark 2021

Siden 1. januar 2020 har alle ledningsejere i Danmark været forpligtet til at indberette deres graveskader i Ledningsejerregistret (LER). Formålet med indberetningerne er, at oplysningerne kan bruges til målrettet vejledning i brug af systemet til fælles gavn for graveaktører og ledningsejere samt måle effekten af LER 2.0, så Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) løbende kan forbedre systemet.

SDFI kan nu offentliggøre graveskaderapport om graveskader for 2021. Rapporten bygger på graveskadeindberetninger fra 2021 og er udarbejdet på baggrund af 16.756 indberetninger fra 150 ledningsejere. Rapporten indeholder samme tabeller som rapporten fra 2020 og viser blandt andet, hvilke forsyningsledninger der rammes af flest graveskader, årsagen til de indberettede graveskader og en række andre interessante data. Der må tages forbehold for, at datasættene stadig ikke er komplette og derfor kun er vejledende. Det er forhåbningen, at datagrundlaget for næste års graveskaderapport indeholder en større datamængde i forhold til de frivillige oplysninger om graveskader, så SDFI kan offentliggøre oplysninger om disse i næste års graveskaderapport.

SDFI gør ledningsejerne opmærksom på, at fristen for indberetningen af graveskader fra 2022 er d. 28. februar 2023. SDFI opfordrer alle ledningsejere til at indberette, hvorvidt de har haft graveskader eller ej. I 2023 vil SDFI have øget fokus på at sikre, at alle ledningsejere lever op til deres indberetningsforpligtigelse.

Link til rapport

 

Nedsat åbningstid i uge 3 0g 4
Oprettet d. 13-01-2023

På grund af eksamensperioden er telefonsupport indskrænket åbningstiden i ugerne 3 og 4 til mellem 9-12. Enkelte dage, kan der være lukket på telefonen.

Der vil dog stadig være åbent for support via mail, så send endelig jeres spørgmål på mail i denne periode.

Ny bekendtgørelse på vej
Oprettet d. 20-12-2022

Ny bekendtgørelse træder i kraft 1. januar

1. januar 2023 træder en nyrevideret udgave af LER-bekendtgørelsen i kraft. Den nye udgave af bekendtgørelsen er gennemskrevet og konsekvensrettet, så der er sammenhæng mellem lov om Ledningsejerregistret, der trådte i kraft 1. juli 2022, og bekendtgørelse om Ledningsejerregistret.
 
Bekendtgørelsen medfører, at SDFI får mulighed for at udstede dispensation til mindre frivillige ledningsejere, så de også fremadrettet får mulighed for at være i LER på mere lempelige vilkår. SDFI åbner for ansøgning om dispensation i starten af 2023 og i den forbindelse vil alle ledningsejere blive informeret om de konkrete ansøgningskriterier.
 
Gebyrregulering
Med bekendtgørelsen sænkes gebyret for at oprette graveforespørgsler i LER fra 0,011 kr. pr. m2 til 0,007 kr. pr. m2. Det årlige gebyrloft vil fortsat være 166.000 kr.
 
Bekendtgørelsen har været i offentlig høring fra 3. oktober til 31. oktober 2022 og SDFI takker for de indkomne høringssvar, der har bidraget konstruktivt til bekendtgørelsens kvalitet.
 
I starten af 2023 vil SDFI konsekvensrette ”Vejledning til LER-lov og bekendtgørelse”, som følge af ændringer til lov og bekendtgørelse og offentliggøre denne reviderede udgave.
 
Bekendtgørelsen er nu offentliggjort på Retsinformation og LER’s hjemmeside.

Forbedringer til printfunktionen og videoer
Oprettet d. 16-12-2022

dekorativt billede af solsikker

 

Forbedret printfunktion

SDFI har lavet en række tiltag, der har til formål at forbedre print/dan PDF-funktionen i LERs kortviser. Der er lavet følgende forbedringer:

 • Der er kommet målestok i kortviseren og på de dannede PDF’er
 • Der er kommet nordpil i kortviseren og på de dannede PDF’er
 • Der er kommet komplet signaturforklaring på de dannede PDF’er
 • Det er blevet muligt selv at vælge skala for den dannede PDF
 • Selve print/dan PDF-funktionen er blevet forsimplet

Hvis man har forslag til yderligere forbedringer, skal man endelig skrive til support@sdfi.dk

Nye videovejledninger

Nu lancerer SDFI de næste to undervisningsvideoer, der skal vejlede om brugen af LER. De to videoer fortæller hvordan du finder bilag i LER 2.0s kortviser og hvordan forsyningsarter vises i kortviseren. Den første video i serien fortalte om, hvordan du finder dine LER 2.0 ledningsoplysninger og hvordan de vises i kortviseren. Du finder link til alle tre videoer herunder og SDFI modtager gerne ideer til indhold for de kommende videoer

Sådan finder du bilag og følgeskrivelser

Link til YouTube-profil 

Sådan vises forsyningsarter og her finder du LER's visningsstandard

 Link til YouTube-profil 

Sådan ser du dine ledningsoplysninger

 Link til YouTube-profil 

 Faktura for 4. kvartal på vej

Udsendelse af fakturaer for 4. kvartal 2022 udsendes i starten af januar.
Vi beder jer derfor huske at opdatere jeres faktureringsoplysninger, så faktura kan nå frem til den rette.
LER udsender ikke kontoudtog, men har i stedet udarbejdet en løsning, hvor brugeren altid selv kan tilgå oplysningerne på sin LER-konto under økonomioplysninger. Se hvordan man tilgår økonomioplysningerne i nedenstående vejledning.

LER support holder lukket mellem jul og nytår

LER-support holder lukket mellem jul og nytår fra d. 24. december til og med d. 1. januar 2023.Der kan i perioden op til jul, være forlængede svartider.Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Forbedringer til kortviser og høring
Oprettet d. 07-10-2022

Forbedringer til LER's kortviser

Torsdag d. 6. oktober lancerede SDFI en række forbedringer til LER’s kortviser. Forbedringerne er udarbejdet på baggrund af de mange gode forslag til forbedringer SDFI har modtaget fra brugerne og vi fortsætter med at tilpasse systemet, så det viser ledningsoplysningerne bedst muligt.

Bedre overblik over bilag i kortviseren

Det er vigtigt for graveaktøren nemt at kunne se, om ledningsejerne har medsendt bilag til deres ledningsoplysninger. Derfor vil man nu se et blåt ikon, ud for den enkelte ledningsejer, hvis denne har medsendt bilag. 

Oversigt over forbedringer til visningen

Nogle bilag er af generel karakter, f.eks. følgeskrivelser, mens andre er knyttet til et specifikt sted i de udleverede ledningsoplysninger, f.eks. borerapporter.
For at skelne mellem de to typer af bilag, vises de nu opdelt.
 

Signaturforklaring forbedret

Kortviserens signaturforklaring er blevet forbedret, så den nu også viser signaturen for spændingsniveau, tracé, meget farlige ledninger, komponenter,  ledninger under etablering osv.
 Oversigt over forbedringer til visningen

Forslag til revideret bekendtgørelse sendt i høring

LER-loven er nu opdateret og den reviderede udgave trådte i kraft 1. juli 2022. Tiden er derfor kommet til en justering af bestemmelserne i bekendtgørelsen, så de afspejler ændringerne og tiltagene i loven.
Mange af bestemmelserne i bekendtgørelsen er en ren videreførelse af de gældende bestemmelser og der foreslås omrokering af bestemmelser, så de bliver mere logisk sammenhængende. Desuden udmøntes en række hjemler bl.a. mht. muligheden for frivillig registrering af bl.a. luftledninger og LAR.   
 
Udkastet til bekendtgørelsen blev sendt i høring d. 3. okt. 2022.
Høringsfristen er d. 31.okt., kl. 12.00.
Du kan finde lovforslaget på Høringsportalen 

Servicevindue 20/9 kl. 7:30-9:00
Oprettet d. 16-09-2022

Dataforsyningen har servicevindue 20/9 kl. 7:30-9:00.

På grund af opdatering hos Dataforsyningen, vil alle dataforsyningens services være nede d. 20/9 kl. 7:30-9:00 – dermed også baggrundskortet i LER.

Der kan derfor ikke oprettes graveforespørgsler eller interesseområder i dette tidsrum.

Videovejledninger
Oprettet d. 07-07-2022