Nyheder

Graveskader i Danmark 2020
Oprettet d. 22-12-2021

Graveskader i Danmark 2020

Fra 1. januar 2020 har ledningsejere været forpligtet til at indberette oplysninger om deres graveskader til Ledningsejerregistret (LER). SDFE kan nu offentliggøre en graveskaderapport med udvalgte data fra de indberettede graveskader fra 2020. Graveskaderapporten er udarbejdet på baggrund af 16.229 graveskadeindberetninger fra 128 ledningsejere. Rapporten viser blandt andet, hvilke forsyningsledninger der rammes af flest graveskader, årsagen til de indberettede graveskader og en række andre interessante data.

Ved udarbejdelsen af næste års graveskaderapport vil det være muligt at sammenligne data om graveskader fra 2020 og 2021 og SDFE ser frem til at følge udviklingen.

I den forbindelse gør SDFE opmærksom på, at fristen for at indberette graveskader fra 2021 er d. 28. februar 2022.

Orientering til graveaktører

LER 2.0 har nu været i drift siden januar 2020 og i takt med, at flere ledningsejere tilslutter sig

automatisk udlevering, direkte via LER 2.0, har SDFE netop udsendt en mindre orientering til graveaktørerne om, at der nu er begyndt at komme flere ledningsoplysninger gennem LER 2.0.

Orienteringen har til formål at fortælle om de nye funktioner og muligheder i LER 2.0. I orienteringen kan du bl.a. se hvordan du ser ledningsoplysningerne i den nye kortviser, og hvad du

som graveaktør skal være opmærksom på vedr. LER 2.0. Orienteringen henvender sig til dig, der er graveaktør og vant til at arbejde i LER. Orienteringen er udsendt til samtlige graveaktører, der har lavet minimum 2 graveforespørgsler det sidste år.

Den maksimale størrelse på en graveforespørgsel sænkes

Efterhånden som flere ledningsejere overgår til LER 2.0, stiger mængden af data der udveksles via LER også. For at tage hensyn til både ledningsejernes systemer og LER-systemet, er den maksimale størrelse på graveforespørgsler sat ned fra 1.000.000 m2 til 250.000 m2.

Grænsen på 250.000 m2 er i overensstemmelse med LERs bekendtgørelse. Laver man mange meget store graveforespørgsler, kan det være relevant at overveje at lave graveforespørgsler via LERs webservices, da man dermed kan få flere muligheder, i forhold til oprettelse af disse.

Det kan man læse om, i LERs guide til webservices. Bemærk denne vejledningen kræver IT-tekniske kompetencer.

Ny visningsstandard til LER 2.0-ledningsoplysninger 

LER har opdateret LERs visningsstandard til version 1.2. Det er visningsstandarden der bestemmer, hvordan ledningsoplysningerne ser ud i LERs kortviser. Med den nye visningsstandard er ledningerne gjort smallere at se på, hvilket skaber en mere overskuelig visning. Yderligere har vi skiftet symbolerne, der viser at en ledning er 'meget farlig'. Nu angives fareklassen med røde trekanter:

I kan se visningsstandarden med at indlæse denne ledningspakke i LER eksterne kortviser: ledningspakke

Ledningspakken kan indlæses i LERs eksterne kortviser

Dokumentationen for version 1.2 af visningsstandarden findes her

Der faktureres i starten af 2022

Fakturaer for 4. kvartal 2021 udsendes i starten af det nye år.

Vi beder jer derfor huske at opdatere jeres faktureringsoplysninger, så faktura kan nå frem til den rette. LER udsender ikke længere kontoudtog, men har i stedet udarbejdet en løsning, hvor brugeren altid selv kan tilgå oplysningerne på sin LER-konto under fanen ”Økonomioplysninger”.

LER er klar til det nye år

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering holder lukket mellem jul og nytår fra den 24. december til dden3. januar 2022, men i det nye år er vi igen klar til at hjælpe med at gøre LER til et godt system at anvende.

I 2022 har vi fokus på, at både ledningsejere og graveaktører lærer LER 2.0 at kende, og vi arbejder på nye forbedringer til systemet, herunder tilpasninger til kortviseren til visning af ledningsoplysninger. 

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.

LER-lov i høring
Oprettet d. 28-10-2021

dekorativt billede af solsikker

Lovforslag til ny LER-lov i offentlige høring

Styrelsen for Dataforsyningen og Effektivisering har netop sendt nyt LER-lovforslag i offentlig høring. Med lovforslaget gennemskrives det meste af den eksisterende lov og bemærkningerne til bestemmelserne. Lovforslaget har ikke til formål at ændre retsstillingen på området, men i stedet gøre loven lettere at læse og anvende for de aktører, som er berørt af loven.

Udkastet til lovforlaget blev sendt i høring d. 8. okt. 2021 og fristen for at afgive høringssvar er d. 19. november, kl. 12.00. 

Du kan finde høringsmateriale inklusiv lovforslag og høringsbrev på Høringsportalen.  

LER udsender faktura for 3. kvartal  

Vi beder jer derfor huske at opdatere jeres faktureringsoplysninger, så faktura kan nå frem til den rette. LER udsender ikke længere kontoudtog, men har i stedet udarbejdet en løsning, hvor brugeren altid selv kan tilgå oplysningerne på sin LER-konto under økonomioplysninger. 

Se hvordan man tilgår økonomioplysningerne i nedenstående vejledning. 

HUSK

Graveaktører er selv ansvarlig for, at faktureringsoplysningerne er opdaterede, og at eventuelle oplysninger om f.eks. sags- eller ordrenummer, der ønskes medført på faktura, er indtastet inden der oprettes en graveforespørgsel.

 

Økonomioversigt erstatter kontoudtog
Oprettet d. 28-10-2021

https://mcusercontent.com/e448681b1f7924eb5e07da8f6/images/e14e59d8-39ee-49e5-b02f-c13518755e4b.jpg

Økonomioversigt erstatter kontoudtog

LER udsender ikke længere kontoudtog, men har i stedet udarbejdet en løsning, hvor brugeren altid selv kan tilgå oplysningerne på sin konto under økonomioplysninger. Se hvordan man tilgår økonomioplysningerne i denne vejledning.

Fejl i udsendte faktura

Vedr. netop udsendte faktura for 4. kvartal fra Ledningsejerregistret.
Den 14. januar udsendte LER faktura for 4. kvartal 2020, men på grund af en teknisk fejl blev der desværre også gensendt ældre faktura som allerede er betalt samt faktura for krediterede graveforespørgsler.

De fejlsendte faktura starter med løbenummer fra 20000000 - 510000000
I kan derfor se bort fra de gamle fakturaer som i har modtaget d. 14. januar for årene 2016 til og med 3. kvartal 2019, samt modtagne fakturaer for krediterede graveforespørgsler.

Husk at oplyse ordrenummer ved bestilling

Husk at oplyse ordrenummer ved bestilling af en graveforespørgsel. Ordrenummeret vil komme med på jeres faktura og hjælpe jer internt til placering af betaling. Ordrenummeret kan ikke tilføjes efterfølgende på fakturaen. 

https://mcusercontent.com/e448681b1f7924eb5e07da8f6/images/1731c879-70ae-4cae-8186-e6b86d44cda5.jpg

Indmelding af graveskader   

D. 28. februar 2021 er der frist for at indmelde graveskader på ledninger for 2020.

Kun ledningsejere skal foretage indberetningen og kan ske via LER’s brugerflade, via webservice eller via masse-upload. Man kan læse om hvordan indberetningen foregår i denne vejledningen

Et hurtigere og mere stabilt LER 

I de første uger af januar har LER været udfordret af større ustabilitet end vanligt. De fleste problemer er allerede løst, men i denne uge foretages der yderligere tilpasninger til systemet, som gerne skulle sikre at LER både er stabilt og hurtigt at anvende, særligt når der oprettes graveforespørgsler. Vi beklager, hvis I har oplevet problemer med jeres anvendelse af LER og håber, I vil opleve et system i topform i den kommende tid.

Nyt direkte link til ledningsoplysninger
Oprettet d. 14-10-2021

Nu bliver det nemmere at tilgå LER 2.0-ledningsoplysninger

Flere og flere graveaktører oplever at der indgår LER 2.0-ledningsejere i deres graveforespørgsler. Når LER 2.0-ledningsejere modtager en anmodning om udlevering af ledningsoplysninger, sender de deres ledningsoplysninger til LER, som sammenstiller ledningsoplysningerne og gør dem tilgængelig i LERs kortviser, til download som GML-filer eller til print.

Flere graveaktører er begyndt at undersøge, hvad LER 2.0 betyder for dem og hvordan de får det maksimale ud af de nye funktioner i LER. En af disse graveaktører kom med en rigtig god ide, som nu er blevet indført i systemet. Laver man en graveforespørgsel, som indeholder LER 2.0-ledningsejere, vil man modtage en mail når alle LER .02 ledningsejerne har svaret. Som noget nyt indeholder denne mail nu et link, som fører direkte til LER’s eksterne kortviser, hvor ledningsoplysninger kan tilgås, uden at man behøver at logge på LER. Det betyder, at man kan dele mailen med kollegaer eller samarbejdspartnere som ikke har mulighed for at logge på LER når de står ude i marken med f.eks. en tablet.

Vi sætter stor pris, på de konstruktive forslag vi får fra vores brugere og modtager altid gerne forslag, til hvordan vi kan gøre løsningen bedre. Vi opfordrer desuden alle graveaktører til at undersøge, hvad LER 2.0 betyder for jeres forretning og hvordan i får mest udbytte af de nye funktioner.

Til det formål vil vi henvise til Klar til LER 2.0 for graveaktører og Trin for trin guide - Se ledningsoplysninger LER 2.0.

To måder at modtage ledningsoplysninger på

De første ledningsejere er nu tilmeldt LER 2.0. og udleverer derfor ledningsoplysninger gennem LER. Det betyder, at graveaktørerne i stigende grad skal forholde sig til ledningsoplysninger, som modtages via LER og udstilles i LER's kortviser. Graveaktører kan på kvitteringen og på selve graveforespørgslen se, hvilke ledningsejere der er tilsluttet LER 2.0 og derfor også se hvordan de kan forvente at modtage ledningsoplysningerne. Vi opfordrer derfor vores brugere til at være særligt opmærksomme på dette. 

Har du som graveaktør modtaget ledningsoplysninger gennem LER, kan du se ledningsoplysningerne i LER’s kortviser, men du kan også vælge at printe ledningsoplysningerne direkte fra LER's kortviser

 

LER udsender faktura for 2. kvartal 

Udsendelse af fakturaer for 2021 er på vej og udsendes i starten af juli, vi beder jer derfor huske at opdatere jeres faktureringsoplysninger, så faktura kan nå frem til den rette.
LER udsender ikke længere kontoudtog, men har i stedet udarbejdet en løsning, hvor brugeren altid selv kan tilgå oplysningerne på sin LER-konto under økonomioplysninger.

Husk at oplyse ordrenummer, ved bestilling af en graveforespørgsel.
Ordrenummeret vil komme med på jeres faktura og hjælpe jer internt, med placering af betaling. Ordrenummeret kan ikke tilføjes efterfølgende på fakturaen.

LER i sommerferien

Sommeren står for døren - og gravearbejdet behøver ikke gå i stå af den grund.

For de ledningsejere, der stadig svarer manuelt, er det derfor vigtigt, at de har sørget for at finde en ferieafløser.

Ledningsejere har 5 arbejdsdage til at svare på ledningsoplysninger, og dette gælder også under ferie. Vi foreslår derfor, at I enten skifter kontaktperson på interesseområdet eller sørger for, at graveanmodninger fra LER automatisk videresendes i jeres eget mailprogram.

Der kan opleves forlænget svartider fra LER-supporten henover sommeren

Bliv klogere på LER-loven
Oprettet d. 28-05-2021