Nyheder

Økonomioversigt erstatter kontoudtog
Oprettet d. 28-05-2021

https://mcusercontent.com/e448681b1f7924eb5e07da8f6/images/e14e59d8-39ee-49e5-b02f-c13518755e4b.jpg

Økonomioversigt erstatter kontoudtog

LER udsender ikke længere kontoudtog, men har i stedet udarbejdet en løsning, hvor brugeren altid selv kan tilgå oplysningerne på sin konto under økonomioplysninger. Se hvordan man tilgår økonomioplysningerne i denne vejledning.

Fejl i udsendte faktura

Vedr. netop udsendte faktura for 4. kvartal fra Ledningsejerregistret.
Den 14. januar udsendte LER faktura for 4. kvartal 2020, men på grund af en teknisk fejl blev der desværre også gensendt ældre faktura som allerede er betalt samt faktura for krediterede graveforespørgsler.

De fejlsendte faktura starter med løbenummer fra 20000000 - 510000000
I kan derfor se bort fra de gamle fakturaer som i har modtaget d. 14. januar for årene 2016 til og med 3. kvartal 2019, samt modtagne fakturaer for krediterede graveforespørgsler.

Husk at oplyse ordrenummer ved bestilling

Husk at oplyse ordrenummer ved bestilling af en graveforespørgsel. Ordrenummeret vil komme med på jeres faktura og hjælpe jer internt til placering af betaling. Ordrenummeret kan ikke tilføjes efterfølgende på fakturaen. 

https://mcusercontent.com/e448681b1f7924eb5e07da8f6/images/1731c879-70ae-4cae-8186-e6b86d44cda5.jpg

Indmelding af graveskader   

D. 28. februar 2021 er der frist for at indmelde graveskader på ledninger for 2020.

Kun ledningsejere skal foretage indberetningen og kan ske via LER’s brugerflade, via webservice eller via masse-upload. Man kan læse om hvordan indberetningen foregår i denne vejledningen

Et hurtigere og mere stabilt LER 

I de første uger af januar har LER været udfordret af større ustabilitet end vanligt. De fleste problemer er allerede løst, men i denne uge foretages der yderligere tilpasninger til systemet, som gerne skulle sikre at LER både er stabilt og hurtigt at anvende, særligt når der oprettes graveforespørgsler. Vi beklager, hvis I har oplevet problemer med jeres anvendelse af LER og håber, I vil opleve et system i topform i den kommende tid.

Bliv klogere på LER-loven
Oprettet d. 28-05-2021

 

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har netop udgivet en vejledning til LER-lov og bekendtgørelse.

Vejledningen henvender sig til de af LER’s brugere, der har brug for at blive klogere, på de juriske rammer for LER. Med de seneste års ændringer til lov og bekendtgørelser, er de juridiske rammer omkring LER blevet mere omfangsrige. Det er vigtigt for SDFE, at reglerne vedr. LER er så tilgængelige og gennemsigtige som muligt og derfor er vejledningen blevet udarbejdet. I den kan du kan f.eks. læse nærmere om, hvem der er omfattet af loven, tidsfrister for udlevering af ledningsoplysninger, indberetning af graveskader og meget mere.

Vejledningen kan bruges som opslagsværk, når man har brug for at blive klogere på et konkret emne. De enkelte afsnit kan læses selvstændig, men vil ofte indeholde henvisninger til øvrige relevante afsnit. Vejledningen gennemgår udvalgte emner, på baggrund af de mest almindelige spørgsmål om LER-lov og bekendtgørelse. Hvis der er emner du mangler svar på, er du velkommen til at kontakte Ledningsejerregistret

 

Vejledningen vil løbende blive opdateret og man kan altid finde nyeste version på LER’s hjemmeside og på Retsinformation.

Fejlsendte faktura
Oprettet d. 19-01-2021

 

Vedr. netop udsendte faktura for 4. kvartal fra Ledningsejerregistret

Den 14. januar udsendte vi faktura for 4 kvartal 2020, men på grund af en teknisk fejl blev desværre også gensendt ældre faktura som allerede er betalt.

 

Desuden blev der også udsendt faktura på krediterede graveforespørgsler.

De fejlsendte faktura starter med løbenummer fra 20000000 - 510000000


I kan derfor se bort fra de gamle fakturaer som i har modtaget d. 14. januar for årene 2016 til og med 3. kvartal 2019, samt modtagne fakturaer for krediterede graveforespørgsler.

Faktura og gebyrændring på vej
Oprettet d. 15-12-2020

Faktura endelig på vej.

LER forventer at udsende faktura inden jul. Der udsendes en faktura for 4. kvartal 2019 og en faktura, der dækker 1.-3. kvartal 2020. Vi beklager forsinkelsen. Forsinkelsen skyldes omlægning af faktureringssystem.

 Ved spørgsmål til faktura, kan der rettes henvendelse til support på support@sdfe.dk

 LER's gebyrloft ændres I 2021

LER's gebyrloft fastsættes pr 1/1-2021 til 166.000 kr. pr. kalenderår. Forhøjelsen, der træder i kraft 1. januar, skyldes øgede udgifter til drift og vedligeholdelse af det udvidede og teknisk mere avancerede LER-system 2.0.
Ændringen gennemføres som en ændring i LER-bekendtgørelsen og har været i offentlig høring i perioden 12/10-2020 til 11/11-2020.
Gebyret på 0,011 kr. pr. kvadratmeter er fortsat gældende 

LER support holder lukket mellem jul og nytår

LER-sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår fra d. 24. december til og med d. 4. januar 2021.
Der kan i perioden op til jul, være forlængede svartider.

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.  

 

 

Forbedringer på kortviseren
Oprettet d. 20-10-2020

 Efterårsstatus for Ledningsejerregistret 

Siden idriftsættelsen af LER 2.0 i januar 2020, er der løbende gennemført tilpasninger til løsningen og der er allerede nu ledningsejere, der er overgået til LER 2.0 og flere er på vej. Derfor har vi hen over sommeren og resten af efteråret haft øget fokus på brugervenligheden af kortviseren til visning af ledningsoplysninger og øvrige funktioner i LER.

De næste tilpasninger, som implementeres d. 1. oktober, indeholder følgende:

Tydeligere baggrundskort 
Flere brugere har efterspurgt et tydeligere kort, når man laver sine graveforespørgsler og interesseområder og i de kvitteringer man får fra LER. LER er derfor blevet tilpasset, så man fremover vil opleve et kort i tydeligere farver og med mere markante kontraster.