Nyheder

Ny LER-lov offentliggjort
Oprettet d. 12-05-2022

Ny LER-lov

26. april vedtog Folketinget en nyrevideret udgave af LER-loven, der skal gøre loven lettere at læse og samtidig tilføjes muligheden for frivillig indberetning af ledninger og infrastruktur, der ikke i forvejen er omfattet af loven. Dermed sikres det, at LER fremover vil give et mere komplet billede af den nedgravede infrastruktur, der skal beskyttes mod graveskader. Det kan f.eks. være LAR (Lokal Afledning af Regnvand) eller klimasikringsanlæg.

Den nye lov vil også give ejerne af vejafvandingsledninger en længere frist for digitalisering og udlevering af disse.

Loven har været i offentlig høring og SDFE takker for de gode høringssvar, der har bidraget konstruktivt til lovens kvalitet.

Loven er nu offentliggjort på Retsinformation og LER’s hjemmeside:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/564

Nye forbedringer til kortviseren på vej

LER fortsætter arbejdet med, at forbedre brugeroplevelsen med LER’s kortviser i samarbejde med LER’s følgegruppe og brugere. Ved udgangen af maj implementeres forbedringer af kortviseren på en række punkter, herunder i forhold til baggrundskort og styling af ledningerne. SDFE vil orientere yderligere om tilpasningerne, når de er implementeret i systemet.

SDFE skifter navn 7. juni

Som en del af regeringens nye digitaliseringsstrategi flytter Center for Tele fra Energistyrelsen til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), samtidig skifter SDFE navn til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI).

I kan læse mere om navne- og organisationsændringen her: Grøn digitalisering i verdensklasse

 

Ændringen vil ikke have direkte konsekvenser for LER.

 

Fejl i enkelte graveforespørgsler
Oprettet d. 06-05-2022

Fejl i enkelte graveforespørgsler i perioden d. 27/4 kl. 16.00 til d. 28/4 kl. 11.38 og torsdag d. 28/4 kl. 18.30 til fredag d. 29/4 kl. 10.09

LER har være ramt af en større fejl, der betyder at data om graveforespørgsler oprettet i tidsrummet onsdag d. 27/4 kl. 16.00 til torsdag d. 28/4 kl. 11.38 er gået tabt. Det omhandler 691 graveforespørgsler. Har man oprettet en graveforespørgsel i dette tidsrum, vil vi opfordre, til at man opretter sin graveforespørgsel igen. Dermed sikrer man, at graveforespørgslen fremgår af jeres LER-konto og at I har adgang til alle ledningsoplysningerne.

Bemærk, at I vil have modtaget en kvittering, for graveforespørgsler oprettet i tidsrummet og I har formentlig også modtaget ledningsoplysninger. Fejlen består i, at graveforespørgslerne er gået tabt i LER og at det derfor ikke vil være muligt at tilgå ledningsoplysninger udvekslet via LER 2.0.

I vil ikke blive opkrævet gebyr, for den oprindelig graveforespørgsel og de brugere, der er berørt af fejlen, er blevet orienteret direkte.

Fejlen betyder også, at LER-numrene for de 691 fejlede graveforespørgsler er blevet genbrugt i LER. Numrene er blevet genbrugt i perioden torsdag d. 28/4 kl. 18.30 til fredag d. 29/4 kl. 10.09, så har man oprettet en graveforespørgsel, i denne periode opfordrer vi til, at I tjekker om I har modtaget svar fra alle ledningsejere i de pågældende graveforespørgsler. Det skyldes, at nogen ledningsejere vil have problemer med at svare disse, da deres systemer ikke kan håndtere, at modtage en graveforespørgsel med et nummer de allerede har modtaget tidligere. 

De brugere der er berørt af fejlen er blevet orienteret direkte.

Hvis I ikke har modtaget alle ledningsoplysningerne, er det vigtigt at I gensender disse graveforespørgsler.

Du gensender en graveforespørgsel nederst på resultatsiden, for den konkrete graveforespørgsel:

https://ler.dk/Graveforesporgsler/R.4.Resultat_af_forespoergsel.aspx

  

 Vi beklager fejlen og de gener den har medført.

 Hvis I har nogen spørgsmål kan i kontakte vores support på support@sdfe.dk eller 78768792

Lukket i påsken
Oprettet d. 08-04-2022

Udfasning af DSFL og forældede projektioner
Oprettet d. 29-03-2022

Udfasning af DSFL og forældede projektioner

Mandag d. 28. marts er der gennemført en systemopdatering til LER. Ændringerne er af tekniske karakter, så de fleste brugere vil ikke opleve nogen ændringer i deres anvendelse af systemet.

SDFE har opdateret og forsimplet funktionen til up og download af filer, hvilket blandt andet betyder at understøttelsen af DSFL-formatet og diverse forældede projektioner er udfaset. I LER kan man uploade filer, når man fx opretter graveforespørgsler og interesseområder. Det gør man typisk i stedet for at indtegne sit graveområde eller interesseområde. Hvis man anvender denne funktion, anbefaler vi at man orienterer sig i vejledningen på området, som er blevet opdateret til lejligheden. Hvis man har filer man tidligere har anvendt til upload, vil det være nødvendigt at tilpasse disse med udgangspunkt i vejledningen.

Opdatering af webservices og datamodel

Systemopdateringen har også medført ændringer til LER’s datamodel for udveksling af ledningsoplysninger og LER’s webservices.

Ændringerne til webservices er dokumenteret i webservice-vejledningen, som findes her

Den opdaterede datamodel findes her, hvor man også finder en ændringslog.

Orientering om disse ændringer er allerede udsendt til LER’s tekniske forum og særligt påvirkede anvendere er blevet kontaktet direkte. Hvis man ønsker at komme på maillisten til LER’s tekniske forum, kan man skrive til ler@sdfe.dk.

 

 

 

Forbedringer af kortviseren på vej

Flere større ledningsejere er overgået til LER 2.0 og mange graveaktører har efterhånden oplevet de konkrete ændringer det medfører, for deres anvendelse af LER. Derfor får SDFE også en masse konstruktiv feedback og der arbejdes på højtryk, på en række større og mindre forbedringer til kortviseren. Følgende er eksempler på disse ændringer: 

 Forbedringerne vil blive implementeret løbende og vi vil informere om tilpasningerne på LER.dk og i vores nyhedsbrev.

Husk at indberette graveskader for 2021

D. 28. februar 2022 var der frist for at indberette graveskader på ledninger for 2021, men du kan stadig nå at indberette graveskader, hvis du endnu ikke har gjort det.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) gør opmærksom på, at alle ledningsejere er lovforpligtet til at indberette graveskader og SDFE opfordrer desuden ledningsejere, der ikke har haft graveskader i 2021, til at indberette, at de ikke har haft nogen graveskader.

Det er kun ledningsejere, der skal foretage graveskadeindberetningen. Indberetningen kan ske via LER’s hjemmeside eller via webservice. Du kan læse mere om, hvordan man indberetter graveskader i nedenstående vejledning. 

Der faktureres i starten af april

Fakturaer for 1. kvartal 2022 udsendes i starten af april. Vi beder jer derfor huske at opdatere jeres faktureringsoplysninger, så faktura kan nå frem til den rette. LER udsender ikke længere kontoudtog, men har i stedet udarbejdet en løsning, hvor brugeren altid selv kan tilgå oplysningerne på sin LER-konto under fanen ”Økonomioplysninger”.

Lukkevindue mandag 28. marts
Oprettet d. 28-03-2022

Der foretages større systemopdatering på prod mandag d. 28.marts i tidsrummet kl. 16-18.

Opdateringen vil bl.a. indeholde en udfasning af ældre gml-formater og kortprojektioner. Der vil kommme mere information i løbet af ugen.

Graveskader i Danmark 2020
Oprettet d. 01-03-2022

Graveskader i Danmark 2020

Fra 1. januar 2020 har ledningsejere været forpligtet til at indberette oplysninger om deres graveskader til Ledningsejerregistret (LER). SDFE kan nu offentliggøre en graveskaderapport med udvalgte data fra de indberettede graveskader fra 2020. Graveskaderapporten er udarbejdet på baggrund af 16.229 graveskadeindberetninger fra 128 ledningsejere. Rapporten viser blandt andet, hvilke forsyningsledninger der rammes af flest graveskader, årsagen til de indberettede graveskader og en række andre interessante data.

Ved udarbejdelsen af næste års graveskaderapport vil det være muligt at sammenligne data om graveskader fra 2020 og 2021 og SDFE ser frem til at følge udviklingen.

I den forbindelse gør SDFE opmærksom på, at fristen for at indberette graveskader fra 2021 er d. 28. februar 2022.

Orientering til graveaktører

LER 2.0 har nu været i drift siden januar 2020 og i takt med, at flere ledningsejere tilslutter sig

automatisk udlevering, direkte via LER 2.0, har SDFE netop udsendt en mindre orientering til graveaktørerne om, at der nu er begyndt at komme flere ledningsoplysninger gennem LER 2.0.

Orienteringen har til formål at fortælle om de nye funktioner og muligheder i LER 2.0. I orienteringen kan du bl.a. se hvordan du ser ledningsoplysningerne i den nye kortviser, og hvad du

som graveaktør skal være opmærksom på vedr. LER 2.0. Orienteringen henvender sig til dig, der er graveaktør og vant til at arbejde i LER. Orienteringen er udsendt til samtlige graveaktører, der har lavet minimum 2 graveforespørgsler det sidste år.

Den maksimale størrelse på en graveforespørgsel sænkes

Efterhånden som flere ledningsejere overgår til LER 2.0, stiger mængden af data der udveksles via LER også. For at tage hensyn til både ledningsejernes systemer og LER-systemet, er den maksimale størrelse på graveforespørgsler sat ned fra 1.000.000 m2 til 250.000 m2.

Grænsen på 250.000 m2 er i overensstemmelse med LERs bekendtgørelse. Laver man mange meget store graveforespørgsler, kan det være relevant at overveje at lave graveforespørgsler via LERs webservices, da man dermed kan få flere muligheder, i forhold til oprettelse af disse.

Det kan man læse om, i LERs guide til webservices. Bemærk denne vejledningen kræver IT-tekniske kompetencer.

Ny visningsstandard til LER 2.0-ledningsoplysninger 

LER har opdateret LERs visningsstandard til version 1.2. Det er visningsstandarden der bestemmer, hvordan ledningsoplysningerne ser ud i LERs kortviser. Med den nye visningsstandard er ledningerne gjort smallere at se på, hvilket skaber en mere overskuelig visning. Yderligere har vi skiftet symbolerne, der viser at en ledning er 'meget farlig'. Nu angives fareklassen med røde trekanter:

I kan se visningsstandarden med at indlæse denne ledningspakke i LER eksterne kortviser: ledningspakke

Ledningspakken kan indlæses i LERs eksterne kortviser

Dokumentationen for version 1.2 af visningsstandarden findes her

Der faktureres i starten af 2022

Fakturaer for 4. kvartal 2021 udsendes i starten af det nye år.

Vi beder jer derfor huske at opdatere jeres faktureringsoplysninger, så faktura kan nå frem til den rette. LER udsender ikke længere kontoudtog, men har i stedet udarbejdet en løsning, hvor brugeren altid selv kan tilgå oplysningerne på sin LER-konto under fanen ”Økonomioplysninger”.