Billedfrise

Nyheder

Bedre muligheder for koordinering
Oprettet d. 02-11-2018

Bedre muligheder for koordinering af gravearbejder 

Notifikationsområde: Du har nu mulighed for at oprette et notifikationsområde. Et notifikationsområde kan bruges hvis du gerne vil holde dig orienteret om aktiviteter i et specifikt område, men ikke ønsker at være synlig for andre. Når du opretter et notifikationsområde, vil du få besked efterfølgende, når andre opretter en graveforespørgsel eller en samgravningsannonce, der falder sammen med dit notifikationsområde.

Baggrund 
Baggrunden for udvidelsen af samgravningsmulighederne i LER, skal findes i Den fælles Offentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020, Initiativ 6.3.  Initiativet skal gøre det nemmere og billigere for virksomheder at grave og vedligeholde nedgravet infrastruktur i Danmark samt reducere byrderne ved gravearbejde for det omkringliggende samfund. Herved skal LER videreudvikles med bl.a. et samgravningsmodul, der understøtter effektiv koordinering af gravearbejder. 

Du kan læse mere om samgravningsmodulet her

 

Om uopsætteligt gravearbejde
Oprettet d. 06-07-2018

På siden 'Om LER', 'Regler og lovgivning' ligger 'vejledning om uopsætteligt reparationsarbejde'.

Vejledningen præciserer regler for at grave uopsætteligt og præciserer hvilke forudsætninger der skal være tilstede for at det er lovligt at grave 'akut'.

 

Nyt Landsdækkende samgravningsmodul i luften
Oprettet d. 02-07-2018

 

LERs samgravningsmodul forenkler koordinering af samgravning og søgning af mulige samgravningsparter.

 

Samgravningsmodul skal gøre det lettere og mere overskueligt at koordinere gravearbejder i hele landet.

 

Modulet er udarbejdet i tæt samarbejde med LERs brugere, KL og VD og skal afhjælpe forpligtelsen i Vejloven til at undersøge muligheden for samgravning, før man søger om gravetilladelse ved vejmyndigheden. Samgravningsmodulet er sat i drift samtidigt med en ændring i Vejloven er trådt i kraft d. 1 juli hvor man skal benytte LER til koordinering af gravearbejder.

 

Samgravningsmodulets funktionaliteter lanceres i tre faser
Samgravningsmodulet består i  første fase af både af en udvidelse af den eksisterende mulighed for samgravningsanalyser i LER og en ny mulighed for at annoncere efter samgravningsparter og udføre en samgravningsanalyse.  I samgravningsanalysen, finder LER alle graveforespørgsler eller samgravningsanoncer, der har sammenfald med den graveforespørgsel eller samgravningsanonce, der søges på.

 

Send anmodning om koordinering gennem LER
Som noget nyt, kan du markere hvilke af de mulige samgravningsparter, du vil have LER til at sende en e-mail anmodning om koordinering til.  Man kan udskrive en kvittering for samgravningsanalysens resultat af mulige samgravningsparter samt dem man har markerede at LER skal sende en anmodning til.

 

Notifikationsområder og nyt på Graveinfo
I anden fase bliver det muligt at oprette et notifikationsområde, så man kan få besked, hvis der sker aktivitet i et valgt område hvor man vil have besked når der oprettes graveforespørgsler eller samgravningsannoncer. Graveinfo er allerede opdateret, så det er muligt for alle at søge på graveforespørgsler og samgravningsannoncer.  Som noget nyt vil Graveinfo udvides med visning af oplysninger om planlagte aktiviteter på vejarealer, som overføres fra  Vejdirektoratets Overblikskortet. Anden fase implementeres i september.

 

Erfaringer og forbedringer
LER vil opsamle erfaringer med samgravningsmodulet, der skal bruges til tilpasninger af systemet, der gør det nemmere at målrette anmodninger om samgravningsparter. LER vil desuden udarbejde analyse af mulige integrationer til eksterne systemer og snitflade forbedringer. Disse systemtilpasninger og forbedringer vil blive udført i fase 3, som endnu ikke er planlagt tidsmæssigt.

 

Find mere information
Du kan finde mere information om det nye samgravningsmodul på LERs hjemmeside og her er der også oplysninger om baggrund og vejledninger i brugen af de nye funktioner.

 

Landsdækkende samgravningsmodul på vej
Oprettet d. 29-06-2018


Ny lov forenkler sammenstillingen af ledningsoplysninger til brug for gravearbejde.

Ledningsejerregistret (LER) lancerer 1. juli et samgravningsmodul, der skal gøre det lettere og mere overskueligt at koordinere gravearbejde i hele landet.

Modulet er udarbejdet i tæt samarbejde med LERs brugere, KL og VD og skal afhjælpe forpligtelsen til at undersøge muligheden for samgravning, før man søger om gravetilladelse ved vejmyndigheden.

Baggrunden

Pligten til at undersøge muligheden for samgravning før man søger gravetilladelse er knyttet til Vejlovens bestemmelse om man har pligt til at undersøge muligheden for samgravning før man søger om gravetilladelse ved vejmyndigheden.

Gravebekendtgørelsen udmønter den forundersøgelsespligt og peger på at man fra 1 juli 2018 skal bruge samgravningsmodulet i LER og her skaffe dokumentation for at man har søgt andre aktører om samgravning.

Tre funktioner

Det nye samgravningsmodul vil bestå af 3 dele:

 

  1. Når du opretter en graveforespørgsel, har du mulighed for at finde andre aktive graveforespørgsler og samgravningsannoncer, inden for graveområdet og på samme periode. Du får mulighed for at sende en mail direkte til de graveaktører eller samgravningsannoncer du finder relevante for en evt. aftale om samgravning. LER leverer en kvittering, som du kan bruge som dokumentation for at du har søgt om samgravning når du skal søge om gravetilladelse hos den relevante vejmyndighed.

  2. Mulighed for oprettelse af en samgravningsannonce. Denne løsning kan du bruge når du ikke har en fastlagt gravperiode men har brug for en  mere langsigtet planlægning af gravearbejde. Du får her mulighed for at oprette en samgravningsannonce. Når du opretter din samgravningsannonce, vil du liste over andre aktive graveaktører eller andre, der også har oprettet en samgravningsannonce samme sted og inden for samme aktive periode. Ud fra denne liste kn du igen vælge hvilke parter, du ønsker at sende en anmodning om samgravning til og du får efterfølgende en kvittering for hvilke virksomheder, du har sendt en anmodning om samgravning til. Alle samgravningsannoncer vil blive vist på Graveinfo sammen med alle graveforespørgsler.

  3. Du vil få mulighed for at oprette et notifikationsområde. Når du opretter et notifikationsområde, vil du få besked efterfølgende, når der er andre der opretter en graveforespørgsel eller en samgravningsannonce, der falder sammen med dit notifikationsområde. Det vil blive muligt, at vælge, hvor hyppigt notifikationerne skal modtages.

 

LER i udbud
Oprettet d. 01-05-2018

SDFE har nu sendt udviklingen af nyt Ledningsejerregister i udbud

I december 2017 vedtog Folketinget en revidering af loven for registrering af ledningsejere. Et vigtigt element i implementeringen af den nye lov er videreudviklingen af Ledningsejerregistret (LER). SDFE har derfor d. 26. april offentliggjort et udbud om udviklingen af LER til en ny digital platform.

Det nye LER skal indeholde en række nye funktionaliteter, som blandt andet gør det muligt for entreprenører og andre, der skal udføre gravearbejder, at få hurtigere adgang til digital information om, hvor rør og ledninger ligger nedgravet i jorden.

Løsningen forventes at blive sat i drift i løbet af andet halvår af 2019.

Du kan finde udbuddet her 187426-2018 og har du spørgsmål til udbuddet eller ønsker at downloade materialet, gøres dette ved at registrere dig på CTM (EU-Supply). Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet.

En registrering som bruger i systemet medfører ikke en pligt til at afgive anmodning om deltagelse eller tilbud.

Du kan logge ind på EU-supply her: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=

Det respektive udbud findes ved at søge efter udbudsnr. 180975 - Udbud af Kontrakt om levering, vedligeholdelse, support og drift af Ledningsejerregisteret

Har du spørgsmål til materialet, skal du bruge EU-supplys beskedfunktion.