Nyheder

Forbedringer til kortviser og høring
Oprettet d. 07-10-2022

Forbedringer til LER's kortviser

Torsdag d. 6. oktober lancerede SDFI en række forbedringer til LER’s kortviser. Forbedringerne er udarbejdet på baggrund af de mange gode forslag til forbedringer SDFI har modtaget fra brugerne og vi fortsætter med at tilpasse systemet, så det viser ledningsoplysningerne bedst muligt.

Bedre overblik over bilag i kortviseren

Det er vigtigt for graveaktøren nemt at kunne se, om ledningsejerne har medsendt bilag til deres ledningsoplysninger. Derfor vil man nu se et blåt ikon, ud for den enkelte ledningsejer, hvis denne har medsendt bilag. 

Oversigt over forbedringer til visningen

Nogle bilag er af generel karakter, f.eks. følgeskrivelser, mens andre er knyttet til et specifikt sted i de udleverede ledningsoplysninger, f.eks. borerapporter.
For at skelne mellem de to typer af bilag, vises de nu opdelt.
 

Signaturforklaring forbedret

Kortviserens signaturforklaring er blevet forbedret, så den nu også viser signaturen for spændingsniveau, tracé, meget farlige ledninger, komponenter,  ledninger under etablering osv.
 Oversigt over forbedringer til visningen

Forslag til revideret bekendtgørelse sendt i høring

LER-loven er nu opdateret og den reviderede udgave trådte i kraft 1. juli 2022. Tiden er derfor kommet til en justering af bestemmelserne i bekendtgørelsen, så de afspejler ændringerne og tiltagene i loven.
Mange af bestemmelserne i bekendtgørelsen er en ren videreførelse af de gældende bestemmelser og der foreslås omrokering af bestemmelser, så de bliver mere logisk sammenhængende. Desuden udmøntes en række hjemler bl.a. mht. muligheden for frivillig registrering af bl.a. luftledninger og LAR.   
 
Udkastet til bekendtgørelsen blev sendt i høring d. 3. okt. 2022.
Høringsfristen er d. 31.okt., kl. 12.00.
Du kan finde lovforslaget på Høringsportalen 

Servicevindue 20/9 kl. 7:30-9:00
Oprettet d. 16-09-2022

Dataforsyningen har servicevindue 20/9 kl. 7:30-9:00.

På grund af opdatering hos Dataforsyningen, vil alle dataforsyningens services være nede d. 20/9 kl. 7:30-9:00 – dermed også baggrundskortet i LER.

Der kan derfor ikke oprettes graveforespørgsler eller interesseområder i dette tidsrum.

Videovejledninger
Oprettet d. 07-07-2022

Nye videovejledninger

SDFI vil i en række små videoer, vejlede om brugen af LER. Den første i rækken er nu klar og fortæller hvor du kan finde dine ledningsoplysninger, når du har modtaget en klarmail fra LER.

Det er forventningen at vi hen over efteråret vil lancere flere små informationsvideoer og SDFI modtager gerne ideer til indhold.

Link til YouTube-profil

Faktura for 2. kvartal på vej

Udsendelse af fakturaer for 2. kvartal 2022 udsendes i slutningen af august.

Vi beder jer derfor huske at opdatere jeres faktureringsoplysninger, så faktura kan nå frem til den rette.

LER udsender ikke kontoudtog, men har i stedet udarbejdet en løsning, hvor brugeren altid selv kan tilgå oplysningerne på sin LER-konto under økonomioplysninger. Se hvordan man tilgår økonomioplysningerne i nedenstående vejledning.

Ny lov trådt i kraft

1. juli trådte en nyrevideret udgave af LER-loven i kraft.  Den nye udgave af LER-loven tilføjer bl.a. muligheden for frivillig indberetning af ledninger og infrastruktur, der ikke i forvejen er omfattet af loven.  Det kan f.eks. være LAR (Lokal Afledning af Regnvand) eller luftledninger.

Den nye lov vil også give ejerne af vejafvandingsledninger en længere frist for digitalisering og udlevering af disse. Loven har været i offentlig høring og SDFE takker for de gode høringssvar, der har bidraget konstruktivt til lovens kvalitet.

Loven er nu offentliggjort på Retsinformation og LER’s hjemmeside:

Forbedringer til LER's kortviser
Oprettet d. 28-06-2022

27. juni lancerede SDFI en række forbedringer til LER’s kortviser. Forbedringerne er udarbejdet på baggrund af de mange gode forslag til forbedringer SDFI har modtaget fra brugerne og vi fortsætter med at tilpasse systemet, så det viser ledningsoplysningerne bedst muligt.

Visning af spændingsniveau for elledninger

Når man graver i nærheden af elledninger, er det vigtigt at vide, hvilket spændingsniveau en konkret ledning har. Vi har derfor forbedret visningen af elledninger, så ledningerne ser forskellige ud, alt efter spændingsniveau.

Som følge af ændringen er LERs visningsstandard opdateret til version 1.3, som findes her

Kraftigere zoom-funktion letter overblikket

Nogle gange har man behov for at zoome langt ind i kortet, for at kunne skelne de forskellige ledninger fra hinanden. Vi har derfor gjort zoom-funktionen kraftigere, så man kan få alle detaljer med.

Vi har desuden gjort markøren i kortviseren større, så det er nemmere at markere en given ledning.  Det gør det lettere at fremsøge de medfølgende oplysninger om ledningen når man står med en tablet ude på gravestedet.

Nyt standardbaggrundskort

Vi har skiftet standardkortet, så man nemt kan orientere sig i hele graveområde. Svigter LERs baggrundskort, kan man altid skifte til ’ledningspakke’-kortet, som således fungerer som back-up.

Tidligere har ’ledningspakke’-kortet været standardkort i kortviseren, som det første der vises, men det har gjort det svært at orientere sig når man bruger kortviseren.