Hvad er LER?

12-07-2023

I Danmark er forsyningsledninger gravet ned i jorden og havbunden. For at undgå at der sker skade på ledningerne ved gravearbejde, er der lavet et ledningsejerregister kaldet LER.

LER skaber kontakten mellem dem, der søger ledningsoplysninger og ledningsejerne, der ligger inde med oplysningerne.

Formålet med LER er at reducere antallet af graveskader på de forsyningsledninger, som er gravet ned i jorden og havbunden.

LER indeholder kun oplysninger om de der ejer nedgravede forsyningsledninger og er derfor ikke et ledningsregister over selve ledningerne. Formålet med LER er at sikre, at entreprenører og andre graveaktører hurtigt og nemt kan få kontakt til ejerne af de ledninger, der findes i et aktuelt graveområde, og få udleveret ledningsoplysninger.

Sådan fungerer LER
Når en graveaktør skal søge ledningsoplysninger, opretter graveaktøren en graveforespørgsel i LER. Herefter modtager graveaktøren en kvittering, der bl.a. indeholder en samlet oversigt over ledningsejere inden for graveområdet. Samtidig sender LER automatisk en besked til de ledningsejere, som kan have ledninger i området. Ledningsejerne har derefter maksimum 2 timer til at sende deres ledningsoplysninger til LER. LER sammenstiller herefter alle ledningsoplysningerne i en samlet ledningspakke for graveområdet og udsender denne ledningspakke til graveaktøren. LER sørger med andre ord for, at en graveaktør, i en enkelt arbejdsgang, kan bestille ledningsoplysninger fra flere forskellige ledningsejere.

For at LER kan sammenstille forskellige ledningsejeres ledningsoplysninger, skal ledningsejerne sende oplysningerne ind til LER i et bestemt ensartet format.

Graveaktøren kan tilgå ledningsoplysningerne i LER via LER's kortviser.

Ledningsejerens ansvar
Ledningsejere skal sørge for at registrere og vedligeholde deres kontaktoplysninger og de arealer, hvor de har nedgravede ledninger. I LER kaldes sådan et areal for et interesseområde. Det er ledningsejerens ansvar at opdatere kontaktoplysningerne i LER. Ledningsejeren har desuden pligt til at sende de ledningsoplysninger til en graveaktør, som bliver efterlyst i forbindelse med et gravearbejde.

Graveaktørens ansvar
En graveaktør er fx en person, virksomhed eller myndighed, som i forbindelse med et professionelt erhverv skal grave i jorden. Inden gravearbejdet sættes i gang, har graveaktøren pligt til at slå op i LER for at undersøge, hvem der har ledninger i graveområdet.

Kontakt os

 

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte LERs support.

Send mail til support@sdfi.dk

Myndigheden bag LER

LER ligger i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, der hører under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.