Hvad er LER?

20-10-2022

I Danmark er forsyningsledninger gravet ned i jorden og havbunden. For at undgå at der sker skade på ledningerne ved gravearbejde, er der lavet et ledningsejerregister kaldet LER.

LER skaber kontakten mellem dem, der søger ledningsoplysninger og ledningsejerne.

Formålet med Ledningsejerregistret (LER) er at reducere antallet af graveskader på de forsyningsledninger, som er gravet ned i jorden og havbunden.

LER indeholder kun oplysninger om ejerne af nedgravede forsyningsledninger og er derfor ikke et ledningsregister. Formålet med registret er at sikre, at entreprenører og andre graveaktører hurtigt og nemt kan få kontakt til ejerne af de ledninger, der findes i et aktuelt graveområde og få udleveret ledningsoplysninger.

Sådan fungerer LER
LER fungerer på den måde, at en graveaktør, der søger ledningsoplysninger, opretter en graveforespørgsel i LER. Herefter modtages en samlet oversigt over ledningsejere inden for graveområdet. Samtidig sender LER automatisk en besked til de ledningsejere, som kan have ledninger i området. Ledningsejerne har derefter max 5 arbejdsdage til at sende ledningsplaner direkte til graveaktøren. LER sørger med andre ord for, at en graveaktør, i en enkelt arbejdsgang, kan bestille ledningsoplysninger.

Hvor de fleste ledningsejerne i dag sender ledningsoplysninger uden om LER, når de modtager en anmodning om udlevering af ledningsoplysninger, skal de fremadrettet sende oplysningerne ind til LER, i et bestemt ensartet format. LER samler alle svarene og videregiver til graveaktøren i en samlet ledningspakke. I overgangsperioden vil graveaktørerne både modtage ledningsoplysningerne direkte fra ledningsejerne og via LER. Graveaktøren vil kunne tilgå ledningsoplysninger på forskellige måder i LER - både via en kortviser og til download.

Ledningsejerens ansvar
Ledningsejere skal sørge for at registrere og vedligeholde deres kontaktoplysninger og de arealer, hvor de har nedgravede ledninger. I LER kaldes sådan et areal for et interesseområde. Det er ledningsejerens ansvar at opdatere kontaktoplysningerne i LER. Ledningsejeren har desuden pligt til at sende de oplysninger til en graveaktør, som bliver efterlyst i forbindelse med et gravearbejde.

Graveaktørens ansvar
En graveaktør er fx en person, virksomhed eller myndighed, som i forbindelse med et professionelt erhverv skal grave i jorden. Inden gravearbejdet sættes i gang, har graveaktøren pligt til at slå op i LER for at undersøge, hvem der har ledninger i graveområdet.

Kontakt os

 

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte LERs support.

Send mail til support@sdfi.dk

Myndigheden bag LER

LER ligger i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, der hører under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.