Fuldmagter og erklæringer

22-12-2017

For at få gratis adgang til LER skal myndigheder og forskere sende en udfyldt erklæring til LER-sekretariatet.

Hvis adgangen skal overdrages til en tredjepart, skal der udfyldes en fuldmagt, som også skal sendes til sekretariatet. I forhold til adgangen gælder de samme begrænsninger for tredjeparten som for myndigheden eller forskeren. Brugere med gratis adgang modtager en kvittering for en gratis forespørgsel, men der sendes ikke anmodning om ledningsoplysninger ud til ledningsejerne. Denne type forespørgsel kan altså ikke bruges forud for et gravearbejde. Ledningsoplysninger skal rekvireres ved en almindelig graveforespørgsel i LER.