Billedfrise

Graveinfo

19-12-2018

På Graveinfo kan du se, hvem der graver hvor . Eller mere præcist, hvem der har lavet graveforespørgsler og på hvilke områder. Du kan også se hvem der har oprettet samgravningannoncer i LER og derved søger samgravningsparter

Der bliver hvert år foretaget ca. 160.000 graveforespørgsler i Ledningsejerregistret (LER). Graveinfo udstiller oplysninger om disse graveforespørgsler. 

En graveforespørgsel bruges til at indhente ledningsoplysninger. I langt de fleste tilfælde vil en graveforespørgsel føre til et reelt gravearbejde, men i nogle tilfælde bruges graveforespørgslerne til indhentning af ledningsoplysninger til brug for projektering, tilbudsgivning, miljøundersøgelser mv. Denne type graveforespørgsler kan du filtrere på, så du enten ikke ser dem eller udelukkende ser dem.

En samgravningsannonce oprettes af aktører, der ønsker at finde andre aktører, der skal grave samme sted indenfor en angivet periode.

Formålet med visningerne på Graveinfo er blandt andet at bidrage til at graveaktører og ledningsejere kan finde andre aktører at koordinere gravearbejde med og herved forsøge at finde samgravningsmuligheder.

 

Hvad kan jeg bruge det til?

  • Se hvem der graver i nærheden af, hvor du bor
  • Kontakte graveaktøren hvis afspærringerne er væltet eller der er sket noget i udgravningen
  • Søge efter tidligere graveforespørgsler indenfor dit forsyningsområde 
  • Søge mulige samgravningsparter

Samgravningsannoncer

Samgravningsannoncer er områder hvor graveaktører eller ledningsejere har annonceret deres anlægsprojekter og herved søger efter parter at koordinere gravearbejdet med senere.

Samgravningsannoncer vises nu på Graveinfo. Visningsfarven er blå og symbolet er blå cirkel med A og når der er zoomet tæt på så vises annonceringspolygonen med blå afgrænsning. Annoncen vises så længe den er aktiv. Gamle annoncer kan ikke fremsøges.

Hvordan bruger jeg siden?

Du kommer til Graveinfo ved at trykke på linket herunder.

Her kan du indtaste en adresse eller zoome manuelt i kortet. På de yderste zoomniveauer, kan du se grå ikoner, som hver markerer en graveforespørgsel i LER. På de inderste zoomniveauer erstattes de af orange-røde områder på kortet, som er de indtegnede graveforespørgselsområder. Som udgangspunkt vises graveforespørgselsområder der er aktive +/- 2 uger fra dags dato, men du kan selv søge i graveforespørgsler helt tilbage til 2005. Hvis du trykker på et graveområde, vil du kunne se oplysninger om graveaktørens navn, CVR nummer, telefonnummer, den oplyste graveperiode og LER nummeret.

Bemærk: Der tages forbehold for oplysningernes rigtighed og de viste oplysninger kan ikke bruges som trafikinformation mv. Siden indeholder data fra Ledningsejerregistret, adressedata og kortdata stammer fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

God fornøjelse!

 

Tryk her for at gå til Graveinfo