Graveinfo

19-04-2023

På Graveinfo kan du se, hvem der graver hvor. Eller mere præcist, hvem der har lavet graveforespørgsler og på hvilke områder. Du kan også se, hvem der har oprettet samgravningsannoncer i LER og derved søger samgravningsparter

I 2022 blev der foretaget ca. 270.000 graveforespørgsler i Ledningsejerregistret (LER). Graveinfo udstiller oplysninger om disse graveforespørgsler. 

En graveforespørgsel bruges til at indhente ledningsoplysninger. I langt de fleste tilfælde vil en graveforespørgsel føre til et reelt gravearbejde. I nogle tilfælde bruges graveforespørgslerne dog til indhentning af ledningsoplysninger, til brug for projektering, tilbudsgivning, miljøundersøgelser mv. Du kan filtrere på de forskellige typer graveforespørgsler, så du kun ser de graveforespørgsler, som er relevante for dig.

En samgravningsannonce oprettes af aktører, der ønsker at finde andre aktører, der skal grave samme sted indenfor en angivet periode.

Formålet med visningerne på Graveinfo er blandt andet at bidrage til, at graveaktører og ledningsejere kan finde andre aktører at koordinere gravearbejde med og herved forsøge at finde samgravningsmuligheder.

skærmkort med gravepolygoner fra graveinf

 

Hvad kan jeg bruge det til?

  • - Se hvem der graver i nærheden af, hvor du bor
  • - Kontakte graveaktøren hvis afspærringerne er væltet eller der er sket noget i udgravningen
  • - Søge efter tidligere graveforespørgsler indenfor dit forsyningsområde 
  • - Søge mulige samgravningsparter

Visning af oplysninger fra Overblikskortet - OOV

Vejdirektoratet har udviklet en webbaseret kortløsning - Overblikskortet. Denne visning bruges i dag til at vise kommunernes tilladelser til ”råden over vej”. Man kan desuden se kommunernes gravetilladelser og andre rådighedstilladelser (herunder arrangementstilladelser). I de indre zoomlag, vil du få vist oplysninger hentet fra Overblikskortet (OOV) og vist med de ikoner, der benyttes her. Overblikskortet er udviklet til forvaltning af vejlovene og derfor er visningen afgrænset til de veje som kommuner og VD har myndighedsansvar for, hvilket er offentlige veje og private fællesveje. Visning af graveforespørgsler i LER er ikke afgrænset til arbejde i veje, men viser graveforespørgsler på alle arealer inden for det danske territorium. Bemærk også at Overblikskortet kun viser kommende og igangværende arbejder. I modsætning til LER vises der ikke historiske aktiviteter.

Hvordan bruger jeg siden?

Du kommer til Graveinfo ved at trykke på linket herunder.

Her kan du indtaste en adresse eller zoome manuelt i kortet. På de yderste zoomniveauer kan du se grå ikoner, som hver markerer en graveforespørgsel i LER. På de inderste zoomniveauer erstattes de grå ikoner af orange-røde områder på kortet, som er de indtegnede graveforespørgselsområder. Som udgangspunkt vises graveforespørgselsområder, der er aktive +/- 2 uger fra dags dato, men du kan selv søge i graveforespørgsler helt tilbage til 2005. Hvis du trykker på et graveområde, vil du kunne se oplysninger om graveaktørens navn, CVR nummer, telefonnummer, den oplyste graveperiode og LER nummeret.

Bemærk: Der tages forbehold for oplysningernes rigtighed og de viste oplysninger kan ikke bruges som trafikinformation mv. Siden indeholder data fra LER, adressedata og kortdata stammer fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

God fornøjelse!

 

Tryk her for at gå til Graveinfo