Ledningsejere

12-07-2023

De fleste ledningsejere i Danmark er forpligtet til at registrere sig i LER.

Ledningsejere skal registrere de arealer, hvor de har ledninger i jorden. I LER kaldes disse arealer for interesseområder, og registreringen af et interesseområde kaldes en indberetning.

Det er vigtigt at pointere, at ledningsejere ikke skal indberette selve ledningens placering, men blot i hvilke arealer ledningerne er placeret. Interesseområdet behøver derfor ikke være ledningsnært og skal som minimum være så stort, at det tager højde for usikkerheden på ledningens placering.

 

Det er gratis at indberette til LER.  

Det er gratis at indberette til LER. Når du har foretaget en indberetning, vil du fremover modtage en graveanmodning, hvis der er nogen, der skal grave i dit interesseområde. Du har herefter 2 timer til at udlevere ledningsoplysningerne.

 

1.  januar 2020 trådte nye regler i kraft

Når en ledningsejer modtager en anmodning om udlevering af ledningsoplysninger sender ledningsejeren ledningsoplysninger til LER i et bestemt ensartet format. Graveaktørerne vil herefter kunne tilgå ledningsoplysninger i LERs kortviser og kan downloade eller printe oplysningerne derfra.

 

Regler for standardisering og digitalisering

For at muliggøre at graveaktører kan få udleveret ensartede sammenstillede ledningsoplysninger via LER 2.0, kræver det, at ledningsejere digitaliserer deres ledningsoplysninger samt tilpasser dem, så de kan udveksles i det påkrævede format.

 

Fristen for udlevering af ledningsoplysninger er 2 timer inden for hverdage. De fleste ledningsejere vil derfor få brug for systemer, der kan sikre en automatisk udveksling af ledningsoplysninger.

 

Læs mere om reglerne for LER 2.0 her

Log på for at se de enkelte værktøjer
 

Aktuelt

>Fakturering i august - 02-07-2024 09:26:39

>Ny Styling af komponenter på vej - 11-06-2024 12:53:20

>Spørgeundersøgelse om graveskader - 01-05-2024 13:56:07

>Graveskaderapport for 2022 - 30-01-2024 12:12:40

>Status LER 2.0 - 20-12-2023 13:14:12

Se alle nyheder

Kontakt

LERs support. Tlf: : 78 76 87 92 

Supporten er åben 

Mandag – torsdag kl. 9:00-14:00
Fredag kl. 10:00-14:00.

Send en e-mail til support her