Vejledninger og FAQ

31-08-2020

På denne side kan du finde vejledninger, vedr. udveksling af ledningsoplysninger gennem LER 2.0 og  LER 2.0s webservices, samt FAQ vedr. tekniske spørgsmål relateret til LER 2.0.

Vejledninger

I det følgende findes der vejledninger vedr. LER 2.0. Bemærk at nogen af vejledningerne kræver teknisk indsigt i IT-systemer.

Vejledningerne vil løbende blive tilpasset, og opdateret på denne side.

Klar til LER 2.0 for graveaktører

(Opdateret 20. december 2019)

Klar til LER 2.0 for ledningsejere

(Opdateret 20. december 2019)

Guide om samføring

(Opdateret 20. december 2019)

Trin-for-trin-guide - Tilgå svar på graveforespørgsel

(Opdateret 20. december 2019)

Trin for trin guide - Se ledningsoplysninger

(Opdateret 20. december 2019)

Trin-for-trin-guide - Svar på anmodning LER 2.0

(Opdateret 20. december 2019)

Intro til webservices

Vejledningen indeholder en overordnet introduktion til LER 2.0s webservices.

(Opdateret 20. december 2019)

C0200 - Guide to webservices

(Opdateret 31. august 2020)

Vejledningen omhandler de tekniske beskrivelser af LER 2.0s webservices.

Vejledning om indberetning af graveskader til LER 2.0

(Opdateret 18. december 2019)

Eksempel på CSV-fil til masseindberetning af graveskader

Bilag til "Vejledning om indberetning af graveskader til LER 2.0"

(Opdateret 18. december 2019)

Vejledning til brug af GML ved udveksling af ledningsoplysninger til LER 2.0

(Opdateret 19. august 2020)

Vejledningen henvender sig primært til udviklere, som skal implementere logik til udfyldelse af den GML som ledningsejeren skal aflevere til LER.

Vejledningen forudsætter kendskab til den gældende datamodel for udveksling af ledningsoplysninger, og skal betragtes som et tillæg til denne.

FAQ

LER modtager løbende spørgsmål af teknisk karakter. I følgende afsnit kan du se svar på disse spørgsmål. Afsnittet vil blive løbende opdateret.

Hvad er indholdet af en downloadet ledningspakke?

Når der er foretaget en graveforespørgsel dannes en ledningspakke. Denne ledningspakke kan downloades. Her findes et eksempel på en ledningspakke. Den indeholder en række ledningsejere, men kun ledningsejeren SDFE har sendt ledningsoplysninger via LER 2.0. Bemærk at der er tale om testdata, som ikke har noget med rigtige ledningsoplysninger at gøre. Indholdet af ledningspakker kan stadig nå at ændre sig, inden LER 2.0 går i drift. Ønsker man at se hvordan ledningspakken ser ud i LER 2.0s eksterne kortviser, kan man indlæse pakken i denne: https://kortviser-extest.ler.dk/

Hvordan skal ledningsoplysninger se ud når de afleveres?

Her er et eksempel på test-ledningsdata som en ZIP-fil med en GML-fil

Her er et eksempel på test-ledningsdata som Base64 encoded tekststreng, i den JSON struktur det skal sendes ind til LER i. 

Hvordan refererer objekter hinanden?

Spørgsmål og svar om dette emne findes i dette dokument

Test af integrationer

SDFE bruger softwaren Postman, til at teste LERs integrationer. Nedenfor finder i en vejledninger til brug af Postman i relation til LER samt den relevante testdata. Bemærk, at værdierne i testdataen indeholder konto og tidsspecifikke elementer. Hvis man ønsker at benytte testdataen, vil man således selv skulle lave relevante tilpasninger.

Postman-guide findes her

Postman-collections findes her

Hvor kan jeg se Ledningsejereregistrets visningsstandard for ledningsoplysninger?

Ledningsejereregisterets visningsstandard for ledningsoplysninger findes i alle ledningspakker og kan yderligere findes her