Vejledninger og FAQ

29-10-2021

På denne side kan du finde vejledninger vedrørende udveksling af ledningsoplysninger gennem LER 2.0 og  LER 2.0s webservices, samt FAQ vedrørende tekniske spørgsmål relateret til LER 2.0.

Vejledninger

I det følgende findes der vejledninger vedrørende LER 2.0. Bemærk at nogen af vejledningerne kræver teknisk indsigt i IT-systemer.

Vejledningerne vil løbende blive tilpasset og opdateret på denne side.

Klar til LER 2.0 for graveaktører

(Opdateret 20. december 2019)

Klar til LER 2.0 for ledningsejere

(Opdateret 20. december 2019)

Guide om samføring

(Opdateret 20. december 2019)

Trin-for-trin-guide - Tilgå svar på graveforespørgsel

(Opdateret 20. december 2019)

Trin for trin guide - Se ledningsoplysninger LER 2.0

(Opdateret 6. maj 2021)

Trin-for-trin-guide - Svar på anmodning LER 2.0

(Opdateret 20. december 2019)

Intro til webservices

Vejledningen indeholder en overordnet introduktion til LER 2.0s webservices.

(Opdateret 20. december 2019)

C0200 - Guide to webservices - version 1.30

(Opdateret 11. maj 2021)

Vejledningen omhandler de tekniske beskrivelser af LER 2.0s webservices.

Vejledning om indberetning af graveskader til LER 2.0

(Opdateret 18. december 2019)

Eksempel på CSV-fil til masseindberetning af graveskader

Bilag til "Vejledning om indberetning af graveskader til LER 2.0"

(Opdateret 18. december 2019)

Vejledning til brug af GML ved udveksling af ledningsoplysninger til LER 2.0 - version 1.13

(Opdateret 19. oktober 2021)

Vejledningen henvender sig primært til udviklere, som skal implementere logik til udfyldelse af den GML, som ledningsejeren skal aflevere til LER.

Vejledningen forudsætter kendskab til den gældende datamodel for udveksling af ledningsoplysninger, og skal betragtes som et tillæg til denne.

FAQ

LER modtager løbende spørgsmål af teknisk karakter. I følgende afsnit kan du se svar på disse spørgsmål. Afsnittet vil blive løbende opdateret.

Hvad er indholdet af en downloadet ledningspakke?

Når der er foretaget en graveforespørgsel dannes en ledningspakke. Denne ledningspakke kan downloades. Her findes et eksempel på en ledningspakke. Den indeholder en række ledningsejere, men kun ledningsejeren SDFE har sendt ledningsoplysninger via LER 2.0. Bemærk at der er tale om testdata, som ikke har noget med rigtige ledningsoplysninger at gøre. Indholdet af ledningspakker kan stadig nå at ændre sig, inden LER 2.0 går i drift. Ønsker man at se hvordan ledningspakken ser ud i LER 2.0s eksterne kortviser, kan man indlæse pakken i denne: https://kortviser-extest.ler.dk/

Hvordan skal ledningsoplysninger se ud når de afleveres?

Her er et eksempel på test-ledningsdata som en ZIP-fil med en GML-fil

Her er et eksempel på test-ledningsdata som Base64 encoded tekststreng, i den JSON struktur det skal sendes ind til LER i. 

Hvordan refererer objekter hinanden?

Find spørgsmål og svar om objekter, der refererer til hinanden, her.

Test af integrationer

SDFE bruger softwaren Postman, til at teste LERs integrationer. Nedenfor finder i en vejledninger til brug af Postman i relation til LER samt den relevante testdata. Bemærk, at værdierne i testdata indeholder konto og tidsspecifikke elementer. Hvis man ønsker at benytte testdata, vil man således selv skulle lave relevante tilpasninger.

Postman-guide findes her

Postman-collections findes her

Hvor kan jeg se Ledningsejerregistrets visningsstandard for ledningsoplysninger?

Ledningsejerregistrets visningsstandard for ledningsoplysninger findes i alle ledningspakker og kan yderligere findes her