Teknisk FAQ til LER2.0

13-07-2023

Teknisk FAQ til opsætning og udlevering af ledningsoplysninger i LER2.0

LER modtager løbende spørgsmål af teknisk karakter. I følgende afsnit kan du se svar på disse spørgsmål. Afsnittet vil blive løbende opdateret.

Hvad er indholdet af en downloadet ledningspakke?

Når der er foretaget en graveforespørgsel dannes en ledningspakke. Denne ledningspakke kan enten åbnes direkte i kortviseren eller downloades til eget system. Her findes et eksempel på en ledningspakke. Bemærk at der er tale om testdata, som ikke har noget med rigtige ledningsoplysninger at gøre. Ønsker du at se, hvordan en ledningspakke ser ud i LERs eksterne kortviser, kan du indlæse ledningspakken i kortviseren: https://kortviser-extest.ler.dk/

Hvordan skal ledningsoplysninger se ud når de afleveres?

Her er et eksempel på test-ledningsdata som en ZIP-fil med en GML-fil

Her er et eksempel på test-ledningsdata som Base64 encoded tekststreng, i den JSON struktur det skal sendes ind til LER i. 

Hvordan refererer objekter hinanden?

Find spørgsmål og svar om objekter, der refererer til hinanden, her.

Test af integrationer

SDFI bruger softwaren Postman til at teste LERs integrationer. Nedenfor finder I en vejledninger til brug af Postman i relation til LER samt den relevante testdata. Bemærk, at værdierne i testdata indeholder konto og tidsspecifikke elementer. Hvis man ønsker at benytte testdata, vil man således selv skulle lave relevante tilpasninger.

Postman-guide findes her

Postman-collections findes her

Geopackage

SDFI har udarbejdet en samling filer i formatet Geopackage. Filerne stilles til rådighed som en hjælp til dem, der skal implementere en database til at modtage eller udlevere ledningsoplysninger. I kan læse om filerne og deres anvendelse i dette dokument.

Filerne findes i denne zip-mappe.