Billedfrise

Vejledninger og FAQ

23-10-2019

På denne side kan du finde vejledninger, vedr. udveksling af ledningsoplysninger gennem LER 2.0 og  LER 2.0s webservices, samt FAQ vedr. tekniske spørgsmål relateret til LER 2.0.

FAQ

LER modtager løbende spørgsmål af teknisk karakter. I følgende afsnit kan du se svar på disse spørgsmål. Afsnittet vil blive løbende opdateret.

Hvordan refererer objekter hinanden?

Spørgsmål og svar om dette emne findes i dette dokument

Hvad er indholdet af en downloadet ledningspakke?

Når der er foretaget en graveforespørgsel dannes en ledningspakke. Denne ledningspakke kan downloades. Her findes et eksempel på en ledningspakke. Den indeholder en række ledningsejere, men kun ledningsejeren SDFE har sendt ledningsoplysninger via LER 2.0. Bemærk at der er tale om testledningsdata, som altså ikke har noget med rigtige ledningsoplysninger at gøre. Indholdet af ledningspakker kan stadig nå at ændre sig, inden LER 2.0 går i drift. Ønsker man at se hvordan ledningspakken ser ud i LER 2.0s eksterne kortviser, kan man indlæse pakken i denne: https://kortviser-extest.ler.dk/

Vejledninger

I følgende afsnit findes tekniske vejledninger, relateret til LER 2.0. Vejledningerne kræver teknisk indsigt i IT-systemer.

Vejledningerne vil løbende blive tilpasset, og opdateret på denne side.

Vejledning til brug af GML ved udveksling af ledningsoplysninger til LER 2.0

(Opdateret 3. september)

Vejledning henvender sig primært til udviklere, som skal implementere logik til udfyldelse af den GML som ledningsejeren skal aflevere til LER.

Vejledningen forudsætter kendskab til den gældende datamodel for udveksling af ledningsoplysninger, og skal betragtes som et tillæg til denne.

Vejledning til brug af LER 2.0s webservices

(Opdateret 23. oktober)

Vejledningen omhandler brug af de webservices LER 2.0 tilbyder.

Bemærk at der stadig undergår mindre tilpasninger, til integration 13, der er knyttet til udlevering af ledningsoplysninger. Disse tilpasninger skal sikre, at det vil være muligt for en ledningsejer at overgå til LER 2.0, både på kontoniveau og på interesseområdeniveau. Det vil medføre følgende ændringer:

- Såfremt en ledningsejers interesseområder overlapper med en graveforespørgsel, skal ledningsoplysninger sendes ind separat pr. interesseområder

- Integrationen 13 (GraveforespørgselSvar) der sendes ledningsoplysninger ind til bliver udvidet, så der skal angives en ekstra input parameter svarende til interesseområdenummeret.

 Ændringen til webservicen vil være implementeret senest d. 4. oktober. Vejledning til brug af LER 2.0s webservices vil blive opdateret, når ændringen er indført.