Datamodel

18-03-2024

På denne side kan du finde bekendtgørelsen til LER-loven samt LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger

Bekendtgørelse gældende fra 1. januar 2023

Bekendtgørelse kan findes på Retsinformation.

LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger

LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger er bilag 1 til bekendtgørelsen. Bilag 1 beskriver yderligere de krav, der stilles til udlevering af ledningsoplysninger, som ledningsejerne skal efterleve pr. 1. juli 2023. 

Med datamodellen følger yderligere dokumentation. Bemærk at der er tale om materiale, som er tiltænkt personer med teknisk indsigt. Ønsker man indsigt i de krav, der stilles til ledningsejerne i forbindelse med LER 2.0, bør man først og fremmest læse bekendtgørelsen og evt. Ledningsejerregistrets datamodel for udveksling af ledningsoplysninger (featurekatalog).

Den gældende datamodel for LER er LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger version 2.0.0. Man kan se ændringerne i datamodellen i dette dokument her

LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger version 2.0.1

Ledningsejerregistrets datamodel for udveksling af ledningsoplysninger (featurekatalog) 2.0.1

GML-applikationsskemaer (2.0.1)

LER (GML)

Annotations (GML)

Dimensions (GML)

Datamodellen modelleret i UML (2.0.1)

LER (UML)

Annotations (UML)

Dimensions (UML)

Referencedataimage

Yderligere dokumentation (2.0.1)

Samlet oversigt over datamodel

Dataleksikon

Dokumentation der er gældende for både version 1.0.0, 1.0.1, 1.0.2, 2.0.0 og 2.0.1 

Læsevejledning til datamodel - version 1.2 (opdateret 6. maj 2021)

Forretningsbegreber LER 2.0

Præsentation af dimensions

LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger version 2.0.0

LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger version 2.0.0 er ikke længere den gældende version. Datamodellen og tilhørende dokumentation kan dog stadigvæk tilgås her.

LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger version 1.0.2

LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger version 1.0.2 er ikke længere den gældende version. Datamodellen og tilhørende dokumentation kan dog stadigvæk tilgås her.

LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger version 1.0.1

LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger version 1.0.1 er ikke længere den gældende version. Datamodellen og tilhørende dokumentation kan dog stadigvæk tilgås her.

LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger version 1.0.0

LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger version 1.0.0 er ikke længere den gældende version. Datamodellen og tilhørende dokumentation kan dog stadigvæk tilgås her.