Datamodel

01-06-2023

På denne side kan du finde et link til bekendtgørelsen til LER-loven, herunder LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger, som trådte i kraft 1. januar 2020. 

Bekendtgørelse gældende fra 1. januar 2020

Bekendtgørelse kan findes på Retsinformation

LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger

LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger er bilag 1 til bekendtgørelsen og beskriver yderligere de krav, der stilles til udlevering af ledningsoplysninger, som ledningsejerne skal efterleve senest fra 1. juli 2023. 

Med datamodellen følger yderligere dokumentation. Bemærk at der er tale om materiale, som er tiltænkt personer med teknisk indsigt. Ønsker man indsigt i de krav, der stilles til ledningsejerne i forbindelse med LER 2.0, bør man først og fremmest læse bekendtgørelsen og evt. Ledningsejerregistrets datamodel for udveksling af ledningsoplysninger (featurekatalog).

Fremadrettet vil det være LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger version 2.0.0 der er gældende. Man kan se ændringerne i datamodellen fra version 1.0.2 til version 2.0.0 her

LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger version 2.0.0

Ledningsejerregistrets datamodel for udveksling af ledningsoplysninger (featurekatalog) 2.0.0

GML-applikationsskemaer (2.0.0)

LER (GML)

Annotations (GML)

Dimensions (GML)

Datamodellen modelleret i UML (2.0.0)

LER (UML)

Annotations (UML)

Dimensions (UML)

Referencedataimage

Yderligere dokumentation (2.0.0)

Samlet oversigt over datamodel

Restriktioner i LER, Dimensions og Annotations

Dataleksikon

Dokumentation der er gældende for både version 1.0.0, 1.0.1 og 1.0.2 

Læsevejledning til datamodel - version 1.2 (opdateret 6. maj 2021)

Forretningsbegreber LER 2.0

Præsentation af dimensions

LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger version 1.0.2

LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger version 1.0.2 er ikke længere den gældende version. Datamodellen og tilhørende dokumentation kan dog stadigvæk tilgås her.

LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger version 1.0.1

LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger version 1.0.1 er ikke længere den gældende version. Datamodellen og tilhørende dokumentation kan dog stadigvæk tilgås her.

LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger version 1.0.0

LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger version 1.0.0 er ikke længere den gældende version. Datamodellen og tilhørende dokumentation kan dog stadigvæk tilgås her.