Billedfrise

Bekendtgørelse og datamodel

10-09-2019

På denne side kan du finde udkastet til bekendtgørelsen til LER-loven, herunder LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger, som forventes at træde i kraft 1. januar 2020. Bemærk at bekendtgørelsen først kan underskrives af klima-, energi-, og forsyningsministen, når det udkast til ændring af LER-loven, der behandles i Folketinget i efteråret 2019 er vedtaget. Bekendtgørelsen og høringssvarene er dog i udgangspunkt færdigbehandlet, så der vil ikke kunne ændres andet end små detaljer, som f.eks. evt. stavefejl, inden den underskrives og træder i kraft.

Bekendtgørelsen har været i offentlig høring. Høringssvar og høringsnotat kan findes på Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62814

Bemærk at indtil bekendtgørelsen træder i kraft, vil det være bekendtgørelse om registrering af ledningsejere, som findes på retsinformation.dk, der er gældende.

Bekendtgørelse med bilag

Bekendtgørelse

Ledningsejerregistrets datamodel for udveksling af ledningsoplysninger (featurekatalog) 1.0.0

Dokumentation for datamodel

Nedenfor følger yderligere dokumentation for LERs datamodel. Bemærk at der er tale om materiale som er tiltænkt personer med teknisk indsigt. Ønsker man indsigt, i de krav der stilles til ledningsejerne, i forbindelse med LER 2.0, bør man først og fremmest læse bekendtgørelsen og evt. Ledningsejerregistrets datamodel for udveksling af ledningsoplysninger (featurekatalog) 1.0.0. 

GML-applikationsskemaer

LER

Annotations

Dimensions

Datamodellen modelleret i UML

LER

Annotations

Dimensions

Referencedataimage

README

Yderligere dokumentation

Samlet oversigt over datamodel

Dataleksikon

Restriktioner

Præsentation af dimensions

Læsevejledning til datamodel

Forretningsbegreber LER 2.0