Regler ved vejarbejde

27-12-2017

Ledningsejere skal vederlagsfrit udlevere ledningsoplysninger til vejmyndighederne

Ledningsejere skal betale de udgifter, der er forbundet med flytning af ledninger i forbindelse med vejarbejde. Foreningen Dansk Ledningsejerforum anbefaler i øvrigt, at ledningsejere vederlagsfrit udleverer oplysninger om deres ledninger til graveaktører. Ifølge vejlovene er det imidlertid udelukkende vejmyndighederne, som ledningsejerne er forpligtet til vederlagsfrit at udlevere oplysninger til.

 

Gældende vejlove

Her kan du se de vejlove, som er med til at regulere ledningsejernes udlevering af ledningsoplysninger.