Format for ledningsoplysninger

06-05-2020

Det er ledningsejerens opgave at give graveaktører og vejmyndigheder tilstrækkelig information til, at deres gravearbejde kan planlægges.

Det skal være muligt for graveaktører og vejmyndigheder at læse og tyde de formater og tegninger, som de modtager fra en ledningsejer. Det gælder uanset om materialet bliver udleveret i elektronisk eller analog form.

De nødvendige ledningsoplysninger skal være umiddelbart anvendelige og gøre graveaktør i stand til at genfinde ledningen.

Indtil 1. juli 2023 er der ikke krav til format eller indhold. Efter 1. juli 2023 vil der være specifikke krav om digitalisering og minimumsoplysninger.

Se hvilke nye regler og krav der stilles til ledningsoplysninger under regler og lovgivning.

 

Regulativer og anbefalinger