Hjælp til graveforespørgsel

15-12-2023

Graveaktører kan mod betaling få en privat virksomhed til at oprette graveforespørgsler i LER eller viderebehandle eller konvertere ledningspakkerne fra LER.

En virksomhed, som laver graveforespørgsler på vegne af en graveaktør, kaldes i LER for en tjenesteyder. SDFI tager ikke ansvar for en tjenesteyders arbejde og ydelser.

Tjenesteyderen skal også registreres i LER
Hvis du vælger at bruge en tjenesteyder til oprettelse af graveforespørgsler, skal både du og tjenesteyderen registreres i LER. Hvis en af jer ikke er registreret, kan du få svært ved at bevise, at du har lavet de nødvendige graveforespørgsler i LER. Og så står du dårligt i tilfælde af en eventuel graveskade.

Hjælp til konvertering af ledningpakker
Ledningoplysningerne kommer nu som en ledningspakke i LER som kan åbnes direkte i LER uden særlige programmer. Du kan læse mere om hvordan det virker, på siden "hjælp".
Du har også mulighed for at hente ledningspakken ned til dine egne databehandlingssystemer. Ledningspakken kan hentes i formatet GML og hvis du har brug for at konvertere dette format, kan du få hjælp fra de mange private firmaer, der tilbyder løsninger til egen visning af ledningsoplysninger eller til konvertering af formater.

Liste over tjenesteydere
Hvis du gerne vil bruge en tjenesteyder, kan du finde en virksomhed på listen over tjenesteydere. Alle interesserede firmaer kan blive optaget på listen, og optagelsen er ikke et udtryk for en godkendelse fra styrelsens side.

Listen finder du under Ledningsejere - Hjælp til indberetning (tryk her)