Hjælp til graveforespørgsel

13-04-2023

Graveaktører kan mod betaling få en privat virksomhed til at oprette graveforespørgsler i LER.

En virksomhed, som laver graveforespørgsler på vegne af en graveaktør, kaldes i LER for en tjenesteyder. SDFI tager ikke ansvar for en tjenesteyders arbejde og ydelser.

Tjenesteyderen skal også registreres i LER
Hvis du vælger at bruge en tjenesteyder, skal både du og tjenesteyderen registreres i LER. Hvis en af jer ikke er registreret, kan du få svært ved at bevise, at du har lavet de nødvendige graveforespørgsler i LER. Og så står du dårligt i tilfælde af en eventuel graveskade.

Liste over tjenesteydere
Hvis du gerne vil bruge en tjenesteyder, kan du finde en virksomhed på listen over tjenesteydere. Alle interesserede firmaer kan blive optaget på listen, og optagelsen er ikke et udtryk for en godkendelse fra styrelsens side.

Listen finder du under Ledningsejere - Hjælp til indberetning (tryk her)