Økonomioversigt erstatter kontoudtog

01-03-2022

https://mcusercontent.com/e448681b1f7924eb5e07da8f6/images/e14e59d8-39ee-49e5-b02f-c13518755e4b.jpg

Økonomioversigt erstatter kontoudtog

LER udsender ikke længere kontoudtog, men har i stedet udarbejdet en løsning, hvor brugeren altid selv kan tilgå oplysningerne på sin konto under økonomioplysninger. Se hvordan man tilgår økonomioplysningerne i denne vejledning.

Fejl i udsendte faktura

Vedr. netop udsendte faktura for 4. kvartal fra Ledningsejerregistret.
Den 14. januar udsendte LER faktura for 4. kvartal 2020, men på grund af en teknisk fejl blev der desværre også gensendt ældre faktura som allerede er betalt samt faktura for krediterede graveforespørgsler.

De fejlsendte faktura starter med løbenummer fra 20000000 - 510000000
I kan derfor se bort fra de gamle fakturaer som i har modtaget d. 14. januar for årene 2016 til og med 3. kvartal 2019, samt modtagne fakturaer for krediterede graveforespørgsler.

Husk at oplyse ordrenummer ved bestilling

Husk at oplyse ordrenummer ved bestilling af en graveforespørgsel. Ordrenummeret vil komme med på jeres faktura og hjælpe jer internt til placering af betaling. Ordrenummeret kan ikke tilføjes efterfølgende på fakturaen. 

https://mcusercontent.com/e448681b1f7924eb5e07da8f6/images/1731c879-70ae-4cae-8186-e6b86d44cda5.jpg

Indmelding af graveskader   

D. 28. februar 2021 er der frist for at indmelde graveskader på ledninger for 2020.

Kun ledningsejere skal foretage indberetningen og kan ske via LER’s brugerflade, via webservice eller via masse-upload. Man kan læse om hvordan indberetningen foregår i denne vejledningen

Et hurtigere og mere stabilt LER 

I de første uger af januar har LER været udfordret af større ustabilitet end vanligt. De fleste problemer er allerede løst, men i denne uge foretages der yderligere tilpasninger til systemet, som gerne skulle sikre at LER både er stabilt og hurtigt at anvende, særligt når der oprettes graveforespørgsler. Vi beklager, hvis I har oplevet problemer med jeres anvendelse af LER og håber, I vil opleve et system i topform i den kommende tid.