Slutspurt med digitalisering i 2023

01-02-2023

Nu startet slutspurten med digitalisering af ledningsoplysninger

Til sommer skal alle ledningsoplysninger være digitaliseret og alle ledningsejere overgået til LER 2.0. Det vil give mindre administration, hurtigere arbejdsgange og bedre overblik over nedgravede ledninger.

Alle ledningsejere registreret i LER skal tage stilling til LER 2.0 og de krav der følger med. Derfor har Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) udsendt en mail til samtlige ledningsejere, der endnu ikke er overgået til LER 2.0, for at minde om tidsfristen for omstilling, der udløber 1. juli 2023. Det er muligt at se den omtalte mail om påmindelse, samt bilag nedenfor.

Mail med påmindelse om nye krav for ledningsejere  
Vejledning om dispensation for de nye krav  

Et effektivt ledningsejerregister er højaktuelt, da ledningsoplysninger er centrale informationer, når det kommer til nogle af de vigtigste samfundsmæssige og økonomiske aktiviteter i Danmark de kommende år:

  • - Udrulning af fjernvarme, så samfundet bliver mindre afhængig af gas
  • - Udrulning af fibernet, så der sikres god internetdækning i hele landet
  • - Udbygning af elnettet, til at understøtte den grønne omstilling
  • - Planlægning og etablering af klimasikringstiltag

I januar 2020 satte SDFI LER 2.0 i drift. LER 2.0 skal sikre, at der fremover udveksles ensartede digitale ledningsoplysninger, inden for 2 timer. Der er tale om digital opgradering, som både skal lette de administrative byrder ved gravearbejde og reducere antallet af graveskader.

Blandt andet kan de nye digitale ledningsoplysninger tilgås direkte i LER 2.0’s kortviser på en tablet, og anvendes i marken, der hvor der graves. 

For at muliggøre denne opgradering, forpligtiger LER-loven ledningsejerne til senest 1. juli 2023 at være overgået til LER 2.0. Det betyder, at ledningsoplysningerne skal digitaliseres, så de kan udleveres i overensstemmelse med LERs datamodel og at ledningsejerne skal anskaffe IT-systemer, som sikrer automatisk udlevering af ledningsoplysningerne.

SDFI har udarbejdet vejledningen ”Klar til LER 2.0 for graveaktører”, samt tre videovejledninger om anvendelsen af LER 2.0s kortviser, som skal hjælpe graveaktørerne godt på vej til at finde og anvende ledningsoplysningerne. Find links til videoer og vejledning nedenfor.

"Klar til LER 2.0 for ledningsejere"-vejledning  
Videovejledninger for graveaktører