Ny bekendtgørelse på vej

20-12-2022

Ny bekendtgørelse træder i kraft 1. januar

1. januar 2023 træder en nyrevideret udgave af LER-bekendtgørelsen i kraft. Den nye udgave af bekendtgørelsen er gennemskrevet og konsekvensrettet, så der er sammenhæng mellem lov om Ledningsejerregistret, der trådte i kraft 1. juli 2022, og bekendtgørelse om Ledningsejerregistret.
 
Bekendtgørelsen medfører, at SDFI får mulighed for at udstede dispensation til mindre frivillige ledningsejere, så de også fremadrettet får mulighed for at være i LER på mere lempelige vilkår. SDFI åbner for ansøgning om dispensation i starten af 2023 og i den forbindelse vil alle ledningsejere blive informeret om de konkrete ansøgningskriterier.
 
Gebyrregulering
Med bekendtgørelsen sænkes gebyret for at oprette graveforespørgsler i LER fra 0,011 kr. pr. m2 til 0,007 kr. pr. m2. Det årlige gebyrloft vil fortsat være 166.000 kr.
 
Bekendtgørelsen har været i offentlig høring fra 3. oktober til 31. oktober 2022 og SDFI takker for de indkomne høringssvar, der har bidraget konstruktivt til bekendtgørelsens kvalitet.
 
I starten af 2023 vil SDFI konsekvensrette ”Vejledning til LER-lov og bekendtgørelse”, som følge af ændringer til lov og bekendtgørelse og offentliggøre denne reviderede udgave.
 
Bekendtgørelsen er nu offentliggjort på Retsinformation og LER’s hjemmeside.