Billedfrise

Nyt Landsdækkende samgravningsmodul i luften

02-07-2018

 

LERs samgravningsmodul forenkler koordinering af samgravning og søgning af mulige samgravningsparter.

 

Samgravningsmodul skal gøre det lettere og mere overskueligt at koordinere gravearbejder i hele landet.

 

Modulet er udarbejdet i tæt samarbejde med LERs brugere, KL og VD og skal afhjælpe forpligtelsen i Vejloven til at undersøge muligheden for samgravning, før man søger om gravetilladelse ved vejmyndigheden. Samgravningsmodulet er sat i drift samtidigt med en ændring i Vejloven er trådt i kraft d. 1 juli hvor man skal benytte LER til koordinering af gravearbejder.

 

Samgravningsmodulets funktionaliteter lanceres i tre faser
Samgravningsmodulet består i  første fase af både af en udvidelse af den eksisterende mulighed for samgravningsanalyser i LER og en ny mulighed for at annoncere efter samgravningsparter og udføre en samgravningsanalyse.  I samgravningsanalysen, finder LER alle graveforespørgsler eller samgravningsanoncer, der har sammenfald med den graveforespørgsel eller samgravningsanonce, der søges på.

 

Send anmodning om koordinering gennem LER
Som noget nyt, kan du markere hvilke af de mulige samgravningsparter, du vil have LER til at sende en e-mail anmodning om koordinering til.  Man kan udskrive en kvittering for samgravningsanalysens resultat af mulige samgravningsparter samt dem man har markerede at LER skal sende en anmodning til.

 

Notifikationsområder og nyt på Graveinfo
I anden fase bliver det muligt at oprette et notifikationsområde, så man kan få besked, hvis der sker aktivitet i et valgt område hvor man vil have besked når der oprettes graveforespørgsler eller samgravningsannoncer. Graveinfo er allerede opdateret, så det er muligt for alle at søge på graveforespørgsler og samgravningsannoncer.  Som noget nyt vil Graveinfo udvides med visning af oplysninger om planlagte aktiviteter på vejarealer, som overføres fra  Vejdirektoratets Overblikskortet. Anden fase implementeres i september.

 

Erfaringer og forbedringer
LER vil opsamle erfaringer med samgravningsmodulet, der skal bruges til tilpasninger af systemet, der gør det nemmere at målrette anmodninger om samgravningsparter. LER vil desuden udarbejde analyse af mulige integrationer til eksterne systemer og snitflade forbedringer. Disse systemtilpasninger og forbedringer vil blive udført i fase 3, som endnu ikke er planlagt tidsmæssigt.

 

Find mere information
Du kan finde mere information om det nye samgravningsmodul på LERs hjemmeside og her er der også oplysninger om baggrund og vejledninger i brugen af de nye funktioner.