Bliv klogere på LER-loven

28-05-2021

 

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har netop udgivet en vejledning til LER-lov og bekendtgørelse.

Vejledningen henvender sig til de af LER’s brugere, der har brug for at blive klogere, på de juriske rammer for LER. Med de seneste års ændringer til lov og bekendtgørelser, er de juridiske rammer omkring LER blevet mere omfangsrige. Det er vigtigt for SDFE, at reglerne vedr. LER er så tilgængelige og gennemsigtige som muligt og derfor er vejledningen blevet udarbejdet. I den kan du kan f.eks. læse nærmere om, hvem der er omfattet af loven, tidsfrister for udlevering af ledningsoplysninger, indberetning af graveskader og meget mere.

Vejledningen kan bruges som opslagsværk, når man har brug for at blive klogere på et konkret emne. De enkelte afsnit kan læses selvstændig, men vil ofte indeholde henvisninger til øvrige relevante afsnit. Vejledningen gennemgår udvalgte emner, på baggrund af de mest almindelige spørgsmål om LER-lov og bekendtgørelse. Hvis der er emner du mangler svar på, er du velkommen til at kontakte Ledningsejerregistret

 

Vejledningen vil løbende blive opdateret og man kan altid finde nyeste version på LER’s hjemmeside og på Retsinformation.