Billedfrise

LER 2.0 i luften 3. januar

09-12-2019

LER 2.0 går i luften d. 3. januar 2020

LER 2.0 lanceres d. 3 januar. De primære tilføjelser vil på sigt give mulighed for en hurtigere og nemmere planlægning af gravearbejde. Fra lanceringen af LER 2.0 er der en indfasningsperiode, som giver ledningsejere 3.5 år til at omstille sig til de nye krav og regler for at kunne levere standardiserede og digitaliserede ledningsoplysninger til LER. Det betyder at ledningsejerne i denne periode frivilligt kan overgå til at udveksle efter de nye regler efterhånden som de er klar. Gevinsterne ved LER 2.0 bliver gradvist større, jo flere ledningsejere der overgår til at udveksle ledningsoplysninger via LER 2.0 samtidigt med at graveaktørerne tager de nye muligheder i brug. Dermed opnås gevinsterne ikke alene ved at LER 2.0 går i luften, det kræver også tilslutning og hensigtsmæssig anvendelse fra brugerne, da vi tilsammen bidrager til at høste fordelene. Læs mere om LER 2.0 her:

 https://ler.dk/Portal/P.9.NytLER.aspx

Nye lovforpligtigelser fra årsskiftet (graveskader, vejafvanding, føringsrør, stikledninger)

D. 5. december blev senest ændring til LER-loven vedtaget i Folketinget. Samtlige bestemmelser fra disse lovændringer træder i kraft 1. januar 2020. I den forbindelse træder nyeste bekendtgørelse til LER-loven også i kraft, som beskriver de specifikke regler, for udlevering af ledningsoplysninger mm. 

Når loven træder i kraft 1. januar starter en indfasningsperiode på 3,5 år. Det betyder at ledningsejere skal have omstillet sig til de nye krav senest 1. juli 2023.

Flere nye regler får betydning for ledningsejere allerede fra 1. januar

Fra 1. januar 2020 skal offentlige myndigheder og forsyningsselskaber indberette vejafvanding til LER. Føringsrør bliver desuden omfattet af anvendelsesområdet, så disse kan beskyttes mod graveskader på lige fod med andre forsyningstyper og kan på sigt fremsøges særskilt, til brug for samføring. 

Du kan læse mere om de nye regler her: Link til lov

 

Fra 1. januar 2020 skal ledningsejere indberette graveskader til LER mindst en gang om året. Indberetningerne offentliggøres ikke, men skal anvendes af LER til statistiske formål og til at udstede vejledninger eller lignende, hvis det vurderes at disse indsatsområder kan medvirke til at reducere antallet af graveskader. Indberetningen kan foretages både enkeltvis eller samlet, en enkelt gang for hele året, både via brugerfladen og via webservice. Næste uge vil LER udsende endnu en nyhed med flere oplysninger om indberetning af graveskader.

Fra 1. januar udvides begrebet stikledning til at omfatte fælles stikledninger. Herved kan en stikledning være en ledning, der slutter en eller flere brugere til et kollektivt net. Den udvidede definition på stikledninger har betydning for bl.a. boligforeninger, grundejerforeninger, haveforeninger og lignende, så der tages højde for, at et slutstik (fælles stikledning) kan deles og ejes af flere slutbrugere.

Læs mere om ændringen her: link til lov 

Vejledning til loven på vej

Med lovændringerne og den nyeste LER-bekendtgørelse, er reglerne omkring LER blevet mere omfangsrige. For at sikre de bedste forudsætninger, for at LERs brugere kan forstå reglerne omkring LER, vil der i løbet af 2020 blive udarbejdet en vejledning til LER-loven og dertilhørende bekendtgørelse. Indholdet af denne vejledning vil løbende blive gjort tilgængeligt på LER, i første halvår af 2020. 

Følg med i udrulningen af LER 2.0

Over de kommende uger, udsender vi en række nyheder der vedrører LER 2.0, inklusiv nye informationsmaterialer og vejledninger. Den 3. januar, vil www.ler.dk indeholde alle nye LER 2.0 funktioner, samt trin-for-trin vejledninger og LERs hjemmeside vil se en smule anderledes ud en i dag. Vi står gerne til rådighed for at hjælpe jer med at blive klar til LER 2.0.