Graveskaderapport for 2021

26-01-2023

Graveskader i Danmark 2021

Siden 1. januar 2020 har alle ledningsejere i Danmark været forpligtet til at indberette deres graveskader i Ledningsejerregistret (LER). Formålet med indberetningerne er, at oplysningerne kan bruges til målrettet vejledning i brug af systemet til fælles gavn for graveaktører og ledningsejere samt måle effekten af LER 2.0, så Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) løbende kan forbedre systemet.

SDFI kan nu offentliggøre graveskaderapport om graveskader for 2021. Rapporten bygger på graveskadeindberetninger fra 2021 og er udarbejdet på baggrund af 16.756 indberetninger fra 150 ledningsejere. Rapporten indeholder samme tabeller som rapporten fra 2020 og viser blandt andet, hvilke forsyningsledninger der rammes af flest graveskader, årsagen til de indberettede graveskader og en række andre interessante data. Der må tages forbehold for, at datasættene stadig ikke er komplette og derfor kun er vejledende. Det er forhåbningen, at datagrundlaget for næste års graveskaderapport indeholder en større datamængde i forhold til de frivillige oplysninger om graveskader, så SDFI kan offentliggøre oplysninger om disse i næste års graveskaderapport.

SDFI gør ledningsejerne opmærksom på, at fristen for indberetningen af graveskader fra 2022 er d. 28. februar 2023. SDFI opfordrer alle ledningsejere til at indberette, hvorvidt de har haft graveskader eller ej. I 2023 vil SDFI have øget fokus på at sikre, at alle ledningsejere lever op til deres indberetningsforpligtigelse.

Link til rapport