Forbedringer til kortviser og høring

07-10-2022

Forbedringer til LER's kortviser

Torsdag d. 6. oktober lancerede SDFI en række forbedringer til LER’s kortviser. Forbedringerne er udarbejdet på baggrund af de mange gode forslag til forbedringer SDFI har modtaget fra brugerne og vi fortsætter med at tilpasse systemet, så det viser ledningsoplysningerne bedst muligt.

Bedre overblik over bilag i kortviseren

Det er vigtigt for graveaktøren nemt at kunne se, om ledningsejerne har medsendt bilag til deres ledningsoplysninger. Derfor vil man nu se et blåt ikon, ud for den enkelte ledningsejer, hvis denne har medsendt bilag. 

Oversigt over forbedringer til visningen

Nogle bilag er af generel karakter, f.eks. følgeskrivelser, mens andre er knyttet til et specifikt sted i de udleverede ledningsoplysninger, f.eks. borerapporter.
For at skelne mellem de to typer af bilag, vises de nu opdelt.
 

Signaturforklaring forbedret

Kortviserens signaturforklaring er blevet forbedret, så den nu også viser signaturen for spændingsniveau, tracé, meget farlige ledninger, komponenter,  ledninger under etablering osv.
 Oversigt over forbedringer til visningen

Forslag til revideret bekendtgørelse sendt i høring

LER-loven er nu opdateret og den reviderede udgave trådte i kraft 1. juli 2022. Tiden er derfor kommet til en justering af bestemmelserne i bekendtgørelsen, så de afspejler ændringerne og tiltagene i loven.
Mange af bestemmelserne i bekendtgørelsen er en ren videreførelse af de gældende bestemmelser og der foreslås omrokering af bestemmelser, så de bliver mere logisk sammenhængende. Desuden udmøntes en række hjemler bl.a. mht. muligheden for frivillig registrering af bl.a. luftledninger og LAR.   
 
Udkastet til bekendtgørelsen blev sendt i høring d. 3. okt. 2022.
Høringsfristen er d. 31.okt., kl. 12.00.
Du kan finde lovforslaget på Høringsportalen