Ny LER-lov offentliggjort

12-05-2022

Ny LER-lov

26. april vedtog Folketinget en nyrevideret udgave af LER-loven, der skal gøre loven lettere at læse og samtidig tilføjes muligheden for frivillig indberetning af ledninger og infrastruktur, der ikke i forvejen er omfattet af loven. Dermed sikres det, at LER fremover vil give et mere komplet billede af den nedgravede infrastruktur, der skal beskyttes mod graveskader. Det kan f.eks. være LAR (Lokal Afledning af Regnvand) eller klimasikringsanlæg.

Den nye lov vil også give ejerne af vejafvandingsledninger en længere frist for digitalisering og udlevering af disse.

Loven har været i offentlig høring og SDFE takker for de gode høringssvar, der har bidraget konstruktivt til lovens kvalitet.

Loven er nu offentliggjort på Retsinformation og LER’s hjemmeside:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/564

Nye forbedringer til kortviseren på vej

LER fortsætter arbejdet med, at forbedre brugeroplevelsen med LER’s kortviser i samarbejde med LER’s følgegruppe og brugere. Ved udgangen af maj implementeres forbedringer af kortviseren på en række punkter, herunder i forhold til baggrundskort og styling af ledningerne. SDFE vil orientere yderligere om tilpasningerne, når de er implementeret i systemet.

SDFE skifter navn 7. juni

Som en del af regeringens nye digitaliseringsstrategi flytter Center for Tele fra Energistyrelsen til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), samtidig skifter SDFE navn til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI).

I kan læse mere om navne- og organisationsændringen her: Grøn digitalisering i verdensklasse

 

Ændringen vil ikke have direkte konsekvenser for LER.